HOME | YOUTUBE HL8406 | SH 8406 | TIN TỨC | SH CỘNG ĐỒNG | NHẠC | QUAN ĐIỂM | TỰ DO NGÔN LUẬN

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CS Trả Lời

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CS Trả Lời

 

 1.  Lãnh tụ Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt Nam ? Tại sao suốt đời “bác Hồ” phải che dấu rất kỹ gốc gác của mình ?

   

 2.  Nếu “bác Hồ” là người Việt Nam thì tại sao đảng CSVN phải hóa trang, huyền thoại hóa và thần thánh hóa “bác”, phải chăng để người dân Việt tin tưởng, tôn kính, phục tùng tuyệt đối, và không còn ai dám thắc mắc về gốc gác của “bác” nữa hay sao ?

   

 3. Tại sao “bác Hồ” lại dặn  “đảng” và các đảng viên CSVN: “tất cả phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc “ ?

   

 4. Tại sao “cụ Hồ” muốn can thiệp để cứu một người ân nhân của “cụ” là bà Nguyễn Thị Năm, nhưng vì Ủy Ban Cải Cách Ruộng Ðất đã quyết định đem bà này ra đấu tố và xử bắn nên “Hồ chủ tịch” cũng không dám can thiệp. Tại sao là lãnh tụ tối cao của Việt Nam mà phải sợ uy quyền của Ban Cố Vấn Trung Quốc ?

   

 5. Tại sao lãnh đạo đảng CSVN lại tuyên bố: “chúng ta sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người dân Việt cuối cùng để chiến thắng ? Như vậy mục đích cách mạng vô sản tại Việt Nam  phải chăng là tiêu diệt hết người dân Việt Nam, chứ đâu phải cứu dân cứu nước Việt Nam ?

   

 6. Tại sao Hồ Chí Minh và “đảng”của ông tìm mọi cách để tiêu diệt thẳng tay tất cả các nhà ái quốc chân chính nhất, tiêu diệt hết nhân tài, tiêu diệt hết các đảng phái quốc gia, và tiêu diệt luôn những thành phần trí thức ưu tú của Việt Nam ? Phải chăng mệnh lệnh này đến từ Mao Trạch Ðông và đảng CS Trung Quốc để VN không bao giờ ngóc đầu lên được, phải không ?

   

 7. Tại sao HCM và đảng CSVN trong cách mạng vô sản chỉ chủ trương phá hoại triệt để và phá hoạn toàn diện con người và xã hội Việt Nam,mà chưa bao giờ có một đường lối nào để xây dựng cho dân cho nước Việt Nam ? Phải chăng đây là chủ trương cố tình làm cho toàn dân Việt rơi vào vực thẳm đói nghèo, sợ hãi và hoàn toàn suy liệt trên tất cả mọi phương diện mà không thể nào ra được ?

   

 8.  Hồ Chí Minh có tên là Lý Thụy, một thiếu tá trong Bát Lộ Quân giải phóng Hoa Lục, người đã nhận mệnh lệnh của Mao Trạch Ðông đến VN đế thành lập đảng CSÐD vào 1930. Vậy “đảng” này là  người Tàu hay người Việt Nam ? Nếu  nói “đảng” này của Việt Nam thì tại sao phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc ?

   

 9. Tại sao HCM và đảng CSVN dương cao ngọn cờ kháng chiến để tranh đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam; trong khi chính bản thân HCM và  đảng CSVN lại hoàn toàn không có độc lập-tự do trong mọi suy tư và hành động ?

   

 10. Tại sao sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ về Tiếp thu Hà Nội vào 1954. Trong suốt 10 năm hòa bình (1954-1964), HCM và đảng CSVN đã chẳng xây dựng được gì, và chỉ xô đảy 17 triệu dân, từ Hà Nội đến các vùng nông thôn khắp Miền Bắc rơi vào khốn cùng, sợ hãi, chia lìa và đói nghèo khủng khiếp; thế mà HCM và CSVN vẫn tìm mọi cách gây ra chiến tranh để tiến chiếm MN. Rồi sau đó đem cái uy quyền bạo lực thô bạo, đem cái đói nghèo, đem những huyền thoại giả dối, đem cái hủ lậu dốt nát, đem những thói gian tham ích kỷ, và đem luôn những thất bại ê chề của cách mạng vô sản từ Miền Bắc vào Miền Nam. Như thế là “giải phóng” hay sao ?

   

 11.  Phải chăng đảng CSVN  là con đẻ của đảng CS Trung Quốc nên mới bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ”, nhưng “bác” là người Tàu, đó là một con người muôn mặt, luôn che dấu gốc gác, cực kỳ gian manh quỉ quái trong mọi thủ đoạn, suốt đời sống trong đam mê quyền lực và, là hiện thân của bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại của cách mạng vô sản đã theo gương Mao Trạch Ðông trong mọi suy nghĩ và hành động. Một con người như vậy mà bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ” thì được ích gì ?

   

 12. Nhìn lại chân dung của Tổng Thống Ngô Ðìng Diệm và “chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cách mạng vô sản tại Miền Bắc,và cách mạng dân chủ tại Miền Nam. Ai- và cuộc cách mạng nào đã bảo vệ được độc lập-tự do và hạnh phúc ấm no cho người dân Việt, ai- và cuộc cách mạng nào đã làm mất độc lập, tự do và hạnh phúc của người dân Việt?

   

 13. Ðạo đức Ngô Ðình Diệm và đạo đức Hồ Chí Minh khác nhau như thế nào ? Trước hai tấm gương của hai nhà cách mạng này. Một bên chủ trương cách mạng xây dựng triệt để và toàn diện cho dân cho nước; bên còn lại chủ trương phá hoại triệt để và toàn diện con người và đất nước. Người dân Việt nên sống theo gương nào ?

   

 14. Cuộc cách mạng vô sản do HCM và đảng CSVN chủ trương tại Miền Bắc 1954-1964 đã hoàn toàn thất bại và tan vỡ thê thảm,vì cuộc cách mạng này đã xô đảy 17 triệu dân  Miền Bắc vào vực thẳm của khốn cùng , sợ hãi kinh hoàng và nghèo đói xác sơ mà không thể nào ra được; trong khi đó, cuộc cách mạng dân chủ tại Miền Nam do TT Ngô Ðình Diệm chủ trương đã xây nên quốc gia Miền Nam thành Hòn Ngọc Viễn Ðông , và đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc ấm no cho 15 triệu dân Miền Nam. Khi một cuộc cách mạng đã thảm bại vì ấu trĩ, ảo tưởng và mê sảng trong quyền uy của bạo lực thì nó đang cần cách mạng dân chủ Miền Nam giải phóng nó ra khỏi ảo tưởng cách mạng vô sản và đói nghèo ? Vì thế, cách mạng dân chủ tại Miền Nam đã và đang thực sự Giải Phóng Miền Bắc bằng cách xây cho Miền Bắc Việt Nam một Hòn Ngọc Viễn Ðông nữa. Phải chăng đây là đòi hỏi tất yếu của lịch sử VN vào thời hậu cộng sản ?

   

 15. Sau khi HCM và Việt Minh cướp chính quyền, một chính quyền hợp pháp, hợp hiến và chính thống Việt Nam vào 1945, họ đã bức tử Hà Nội vào 1954-1964. Sau đó  HCM và đảng CSVN gây chiến tranh tiến chiếm Miền Nam và đã bức tử luôn Hòn Ngọc Viễn Ðông vào 30 thánh 4, 1975 để cuối cùng xô đảy 15 triệu dân Miền Nam vào vòng nô lệ hãi hùng của CS.  Nếu TT Diệm không bị lật đổ và không bị  thảm sát vào tháng 11,1963 thì CSVN có chiếm được Miền Nam không ?  Nhưng sau khi đã chiếm và bức tử nền Cộng Hòa Việt Nam từ 40 năm qua, cách mạng CS cũng tự chứng minh là hoàn toàn thất bại và tan vỡ luôn tại Miền Nam trên tất cả mọi phương diện nên mới lâm vào cảnh nước mất nhà tan như hôm nay. Phải chăng vì những người CSVN và người dân “phải sống theo gương  bác Hồ” nên xã hội Việt Nam thống nhất rơi vào hỗn loạn mà không làm sao ổn định được, bởi vì bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại theo gương “bác Hồ” đã ăn sâu, lan rộng và trở thành thói quen của đời sống Việt Nam  và cuối cùng xé dân tộc Việt Nam thành triệu mảnh tan tác vô cùng đau thương. V ì thế, câu hỏi chót được đặt ra là: người dân Việt phải hướng về cuộc cách mạng nào để có thể tìm  ra một sinh lộ và đoàn kết quốc gia, Cách Mạng Vô Sản hay Cách Mạng Dân Chủ Ðáy Tầng (Grassroot Democracy) ?

Posted on 27 Aug 2015
[ print ]


LacVietnews.comĐề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017


 •