HOME | YOUTUBE HL8406 | SH 8406 | TIN TỨC | SH CỘNG ĐỒNG | NHẠC | QUAN ĐIỂM | TỰ DO NGÔN LUẬN

Hội Ðồng Liên Kết Tường Trình Nội Dung Thảo Luận Công Tác Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nhân Quyền Cho Việt Nam &Yểm Trợ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ tại Quốc Nội

Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh

Dân Ch Nhân Quyn Cho Vit Nam

Email: hoidonglienket@gmail.com

 

 Tường Trình Nội Dung Thảo Luận

Công Tác Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nhân Quyền Cho Việt Nam &

Yểm Trợ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ tại Quốc Nội

 

Kính thưa quý vị,

 

Một phiên họp thảo luận về công tác Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nhân Quyền Cho Việt Nam & Yểm Trợ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ mới công bố ra đời tại Quốc Nội đã được Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam thực hiện trên Diễn Ðàn Paltalk: Ủy Ban Liên Kết vào tối ngày Thứ Năm 22 tháng 10 năm 2015.

 

Hiện diện trong phiên họp có Ông Lạc Việt, Ông Trung Cao, Cô Ðỗ Ngọc trong Hội Ðồng Ðiều Hành; Ông Phạm Trần Anh trong Hội Ðồng Ðịnh Chế; Ông Cao Gia trong Hội Ðồng Giám Sát, Ông Phương Ðông đại diện HÐLK tại Âu Châu, Cô Anh Thư đại diện HÐLK tại Úc Châu, Ông Vũ Hải đại diện HÐLK vận động nhân quyền tại Hoa Kỳ.

 

Quý khách tham dự gồm có: TS Nguyễn Ðình Thắng - Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN tại Quốc Hội Hoa Kỳ, TS Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên gia về Chính Trị Công Quyền, Nhà Biên Khảo “Tìm Một Sinh Lộ Cho Dân Tộc”, Ông Phạm Trần Anh vừa là Thành Viên HÐLK, Ông cũng là nhà biên khảo cổ sử VN đồng thời đại diện cho Hội Nghị Diên Hồng Thời Ðại; Học Giả Ðỗ Thông Minh - Nhật Bản, Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ;  Chị Hồng Khương – Phong Trào Phụ Nữ VN Hành Ðộng Cứu Nước; Anh Phạm Thắng (Canada)- Người Yểm Trợ tích cực Lực Lượng QDDCDC.

 

Phiên họp Thảo Luận Yểm Trợ Công Tác Ðấu Tranh đã được mở đầu bằng Nghi Thức Chào Cờ  Quốc Gia VN một cách trang trọng và bài Việt Nam Minh Châu Trời Ðông đã được cất lên sau đó như một lời mời gọi tha thiết hướng về Tổ Quốc thân yêu của 93 triệu trái tim Việt Nam.

 

Ông Lạc Việt đã thay mặt Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN chào mừng tất cả quý thành viên của HÐLK & Quý khách hiện diện, đồng thời ngắn gọn tường trình công tác của HÐLK đã thực hiện suốt 2 năm qua thông qua các buổi Hội Luận chính trị mỗi Chủ Nhật được tổ chức trên các Diễn Ðàn Paltalk với mục đích cùng với các vị Diễn Giả làm sáng tỏ Chính Nghĩa Dân Tộc, công bố những sự thật mà HCM & Bè Ðảng CS đã từng lừa gạt dân chúng VN suốt 7 thập niên qua và nhất là vận động tinh thần & tài chánh yểm trợ các nhà Ðấu Tranh Dân Chủ tại  Quốc Nội trong tiến trình Dân Chủ Hóa Ðất Nước.

 

Mở đầu phiên thảo luận phần 1: TS Nguyễn Ðình Thắng đã trình bày về những công tác Vận Ðộng Nhân Quyền gần đây nhất khi Thương Ước Mậu Dịch TPP đã được 12 nước thành viên ký kết và chờ Quốc Hội mỗi nước thông qua. Ðối với Việt Nam có một điều khoản Nhân Quyền rất quan trọng đã được vận động cài đặt, đó là điều khoản về Tự Do Tôn Giáo phải được minh bạch hóa và có tiến bộ. Tự Do Tôn Giáo là chìa khóa cho các Quyền Tự Do căn bản khác. TS Nguyễn Ðình Thắng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể nên kết nối với  một Cộng Ðồng Tôn Giáo mình chọn tại một địa phương cụ thể để luôn tham khảo, tường trình và yểm trợ họ. Việc làm này tránh việc chúng ta yểm trợ “theo mùa” hoặc quá trải rộng nên thường thiếu hiệu quả.

 

Phiên Thảo Luận phần 2: trước tiên, Ông Trần Quốc Huy, Phó ngoại vụ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ tường trình về sự kiện LLQDDCDC công bố ra đời các đây đúng một tháng và Ông Trần Anh Kim chủ tịch của Lực Lượng cũng đã bị bắt lại, ngay it giờ trước thời điểm Lực Lượng công bố Ra Ðời (Ông TAK bị VC nhốt tù hơn 5 năm, mới được thà ít tháng trước khi bị bắt lại). Hiện tượng chấp nhận gian khổ đấu tranh của vị chủ tịch Lực Lượng đã nói lên sự quyết tâm thực hiện một cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại VN có sự kết hợp trong ngoài và đặc biệt nhắm vào các thành phần trong Quân Ðội Nhân Dân VN & Cựu Quân Nhân QL/VNCH.

 

Ông Phạm Trần Anh đã thay mặt Ðại Hội Diên Hồng Thời Ðại công bố một bản cáo trạng Ðảng CS đã bán nước hại dân, đã bán Lãnh Hải & Lãnh Thổ tức Hoàng Sa & Trường Sa và nhiều vùng tự trị cho Tàu Cộng trên đất liền. Bản Công Bố cũng nhiệt liệt tán thành sự Ra Ðời đúng thời điểm lịch sử của LLQDDCDC và cam kết hết lòng hỗ trợ, tạo nhiều mặt giáp công thúc đẩy cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại VN.

 

TS Nguyễn Anh Tuấn – nhà Biên khảo “Tìm Một Sinh Lộ Cho Dân Tộc” đã nhận định Cuộc Cách Mạng Dân Chủ hiện nay là một tất yếu lịch sử, phù hợp với Lòng Trời, phù hợp với Lòng Dân, phù hợp với sách lược Toàn Cầu của Hoa Kỳ và tiếp nối Cuộc Cách Mạng Dân Chủ đã thành công của nền Ðệ I VNCH trong 9 năm đã biến một đất nước tan hoang dưới những âm mưu đen tối của Thực Dân & của Cộng Sản Quốc Tế thành Hòn Ngọc Viễn Ðông, một ngôi sao sáng trong vòm trời Ðông Nam Á. Muốn Cách Mạng Dân Chủ thành công phải có Con Người Dân Chủ, phải có Con Người Cộng Hòa biết dấn thân vì Ðại Cuộc.

 

Cô Hồng Khương thay mặt cho Phong Trào Phụ Nữ VN Hành Ðộng Cứu Nước đã cam kết nối gót tiền nhân, nối gót các bậc Nữ Lưu Anh Hùng trong truyền kỳ lịch sử nước nhà. Phong Trào Phụ Nữ VN Hành Ðộng Cứu Nước cũng cam kết hết lòng yểm trợ Lực Lượng Quốc Dân DCDC trong công cuốc đấu tranh gian khổ Cách Mạng Dân Chủ cho VN, cam kết ủng hộ tinh thần Ông Trần Anh Kim, vị chủ tịch của Lực Lượng đã chủ động hi sinh ngồi tù để  kích hoạt công cuộc Ðấu Tranh mang tính Cách Mạng.

 

Ông Cao Gia cũng chia sẻ tâm tình yểm trợ đối với LLQDDCDC và đặc biệt quý mến & ngưỡng mộ thinh thần anh dũng xả thân vì đại cuộc của Ông Trần Anh Kim. Những người sống trong lòng chế độ sẽ là yếu tố mạnh mẽ nhất giải thể chế độ bán nước hai dân.

 

Cuối cùng Phiên Họp Thảo Luận đi vào phần đúc kết. Trước hết quý đoàn thể trong Hội Ðồng Liên Kết sẽ tự chọn cho Ðoàn Thể mình một tổ chức Cộng Ðồng Tôn Giáo cụ thể trong Quốc Nội để Kết Nối Yểm Trợ. Tiếp theo, phiên họp đã quyết định Hội Ðồng Liên Kết  chọn Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ là tổ chức Ðấu Tranh để Kết Nối & Yểm Trợ. Về phần đóng góp quỹ Pháp Lý cho Vụ Án Ông Trần Anh Kim với mục tiêu dùng  cơ hội này để tạo thế an toàn cho các nhà Ðấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội. Phần quyên góp trong Phiên Họp như sau: Lac Việt: $500Cad, Anh Thắng Phạm: 1,300Cad, A Trung Cao: 200Usd, Ông Cao Gia: 100Usd, Cô Anh Thư: 100Úc, Anh Phương Ðông: 200Euro, Ông Ðỗ Thông Minh: 200Usd, Ông Phạm Trần Anh: $300Usd, Anh Thái Văn Hòa 100Usd và cũng mong quý vị vì trở ngại Paltalk  vắng mặt sẽ tham gia yểm trợ tiếp tục sau.

 

Phiên họp đã hoàn tất từ 7:00pm đến 9:45pm PST ngày Thứ Năm 22 tháng 10 năm 2015

 

Trân trọng kính báo,

 

TM Hội Ðồng Liên Kết

 

Lạc Việt,

CT Hội Ðồng Ðiều Hành

Posted on 25 Oct 2015
[ print ]


LacVietnews.comĐề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017


 •