HOME | YOUTUBE HL8406 | SH 8406 | TIN TỨC | SH CỘNG ĐỒNG | NHẠC | QUAN ĐIỂM | TỰ DO NGÔN LUẬN

Tuyên Ngôn của Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Tuyên Ngôn


Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ


Thông Cáo Báo Chí

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Lc Lượng Quc Dân Dng C Dân Ch đã chính thc công b Tuyên Ngôn v chm dt chế đ chuyên chính và dân ch hóa Vit Nam trong Ði Hi Hiến Chương 2000 được t chc  ti thành ph Toronto Canada do chiến hu Lac Vit, phát ngôn nhân ca Lc Lượng tuyên đc.

 

Cách đây đúng 3 tháng, ngày 21 tháng 9 năm 2015, Lc Lượng Quc Dân Dng C Dân Ch đã chính thc công b Ra Ði trước Quc Dân Vit Nam trong và ngoài nước cũng như vi  Quc Tế rng Lc Lượng Quc Dân quyết tâm theo đui Cuc Cách Mng Dân Ch đ đem li Nhân Quyn và Dân Quyn cho toàn dân Dân Vit Nam.

 

Ban Ðiu Hành Lc Lượng Quc Dân Dng C Dân Ch như sau:

 

Ch Tch: Trung Tá Trn Anh Kim – Sĩ Quan Quân Ði Nhân Dân

 

Phó Ch Tch Ni V - Ông Trnh Kh - Sĩ Quan Quân Ði Nhân Dân

 

Phó Ch Tch Ngoi V - Ông Trn Quc Huy – Sĩ Quan Quân Lc VNCH

 

Phát Ngôn Nhân Quc Ni – Ông Lê Ái Quc – Sĩ Quan Quân Ði Nhân Dân

 

Phát Ngôn Nhân Hi Ngoi – Ông Lc Vit – Cơ Quan Tuyn Thông

 

Tng Tư Lnh Lc Lượng Quc Dân Dng C Dân Ch - Trung Tướng Trn Vit

 

Cũng chính trong thi đim Công B Lc Lượng Ra Ði, chiến hu Ch Tch ca Lc Lượng, Ông Trn Anh Kim đã b công an bt giam trái phép và kết án Ông v ti Lt Ð Chính Quyn.

 

Ngay khi Lc Lượng Quc Dân DCDC ra đi, nhiu t chc, đoàn th & đng bào đã nhit tình chào đón và ym tr như Phong Trào Ph N VN Hành Ðng Cu Nước, Ðài Phát Thanh Toàn Dân Cu Nước, Phong Trào Hiến Chương 2000, Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho Vit Nam, Phong Trào Ym Tr Khi 8406 và trong ngày Công B Tuyên Ngôn ca Lc Lương trong Ði Hi Hiến Chương 2000 tai Toronto, Ông Phm Trn Anh - S Gia cũng công b s ra đi ca Phong Trào Toàn Dân Ym Tr Lc Lượng Quc Dân DCDC .

 

Sau đây là Tuyên Ngôn ca Lc Lượng Quc Dân Dng C Dân Ch

 

LỰC LƯỢNG QUỐC DÂN DỰNG CỜ DÂN CHỦ

 

TUYÊN NGÔN

về chấm dứt chế độ chuyên chính và dân chủ hóa Việt Nam

 

(Ðã được công bố chính thức tại Ðại Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Hiến Chương 2000 tối 21-11-2015 tại Toronto)

 

Xét rằng:

Ngày 2-9-1945,  Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng Sản Việt Nam (*)  đã vay mượn Tuyên Ngôn ­ Ðộc Lập của Nước Mỹ năm 1776 và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của  Pháp năm 1791 để mở đầu cho cái gọi là “Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập” của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, như sau:

 

        - “Tất cả mọi người  sinh ra đều bình đẳng, tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...” (Tuyên Ngôn của Mỹ)

        - “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn tự do bình đẳng về quyền lợi” (Tuyên Ngôn của Pháp)

 

Những lời tuyên xưng trên đây hầu như đã trở thành chân lý của loài người, của cả nhân loại không ai có thể chối cãi được!.

 

Xét rằng:

Sau Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập ngày 2/9/1945; năm 1946, Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã thể chế hoá những lời tuyên dẫn  ấy vào Hiến pháp để kích động Dân Tộc Việt Nam kháng chiến.

 

Xét rằng:

Từ bấy đến nay, đã bẩy thập niên qua, Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã phản lại Tuyên Ngôn ­ Ðộc Lập và Hiến Pháp 1946, đưa Dân Tộc Việt Nam vào một guồng máy và thiết chế độc tài chuyên chính theo “Chủ Nghiã Mác Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh”. Từ khi  “Ðổi Mới” lại mang thêm tên gọi: “Kinh Tế Thị Trường theo Ðịnh Hướng Xã Hội Chủ Nghiã” . Ðây là một mô hình vá víu và đối chọi chưa từng có giữa kinh tế thị trường và cai trị độc tài cộng sản.

 

Xét rằng:

Chủ Nghiã Mác Lênin đã hoàn toàn sụp đổ ngay từ nơi sản sinh ra nó:  Ðông Âu và Liên Xô đã ném chủ nghĩa này vào sọt rác cách đây 25 năm!. Nay, Ðảng Cộng Sản Việt Nam vẫn kiên trì lấy nó làm nền tảng tư tưởng, làm cương lĩnh, làm kim chỉ nam cho mọi phương hướng và hành động. Những ai không tán thành nền tảng hoặc cương lĩnh của Ðảng Cộng Sản đều bị loại trừ, thậm chí bị giết hại; cho nên đã đưa đến những hậu quả đáng kinh sợ, như triệt hạ những người không cùng giai cấp (điển hình là trí, phú, địa, hào qua “Cải Cách Ruộng Ðất”), và những người không cùng chính kiến hay có sự suy nghĩ tự do ( như  vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” ). Hiện nay, xã hội Việt Nam đã hoàn toàn biến thái, không còn các giá trị truyền thống; mà là một xã hội đầy dối trá, thiếu văn hóa, vô cảm, không còn nhân nghiã và lễ nghiã, mánh mung; còn cán bộ và lãnh đạo thì  cuồng tín, giáo điều, nịnh trên đạp dưới ,  tham nhũng, trù dập, bóc lột và vơ vét người dân, một số sẵn sàng bán nước (cho Tàu), đẩy Ðất Nước đến bờ vực “diệt vong”.

 

Xét rằng:

Khi  Ðảng Cộng Sản Việt Nam muốn diệt những giai cấp khác, để chỉ còn lại những người trung thành với Ðảng và Chủ Nghiã Cộng Sản, thì họ chỉ có cách là dối trá và ngụy biện về chính trị; cùng lúc lấy công cụ công an làm lưỡi gươm thép để bảo vệ chế độ, triệt hạ các phong trào Dân Chủ, và làm vừa lòng quan thầy Trung Cộng.

 

Xét rằng:

Ðể thực hiện  đường lối tội ác kể trên; Ðảng đã từng bước xây nhà tù nhiều hơn trường học, thi hành chính sách ngu dân, bần cùng hoá người dân, đồng thời, chính sách hộ khẩu bóp dạ dày dân  là căn bản để đe dọa, ép buộc và thống trị.

 

Xét rằng:

Về kinh tế, cho tới nay, tổ chức sản xuất và quan hệ sản xuất đã đi ngược lại khuynh hướng tiến bộ: từ chỗ tư hữu về tư liệu sản xuất theo Hiến pháp 1946 (của VNDCCH); các hiến pháp từ 1959 đến 1992 (và ngay cả Hiến Pháp sửa đổi 2013) vẫn trên tinh thần công hữu về tư liệu sản xuất, kinh tế quốc doanh là chủ đạo, gây ra sự trì trệ, tụt hậu, dẫn đến sự bần cùng của nhân dân suốt bao thập niên. Hậu quả của chủ trương và đường lối xã hội chủ nghiã này là:

        - Tài nguyên, khoáng sản... đều nằm trong tay Ðảng CSVN. Ðảng lập các dự án vay tiền nước ngoài vô tội vạ, nợ công đến mức báo động 1.016 USD/người (9.30AM, 11/10/2015, The Economist.com)

        - Ðảng độc quyền xuất nhập khẩu không ai kiểm soát được.

         Ðảng và chính quyền các cấp đặt ra hàng nghìn thứ thuế, hơn cả thời Pháp thuộc tới hàng trăm lần để vơ vét và bóc lột người dân (một con gà phải chịu 40 thứ thuế, lệ phí, một quả trứng chịu 14 thứ thuế, lệ phí v.v.).

        - Lãnh đạo và cán bộ tha hồ tham nhũng khi “kinh tế quốc doanh là chủ đạo”, họ vay nợ vô tội vạ và khi bị lỗ thì đã có nhà nước bù. Việc các công ty quốc doanh vô trách nhiệm về các nợ nần và lỗ lã, như cái thùng không đáy, đe dọa sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

        - Nay, trước viễn tượng sống còn của kinh tế Việt Nam, Ðảng và chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã làm mọi cách để được gia nhập vào “Hiệp Ðịnh Ðối Tác Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương” - gọi tắt là TPP (Trans-Pacific Partnership). Muốn vào TPP thì điều kiện quan trọng nhất là phải để công nhân được tự do thành lập công đoàn độc lập, không trực thuộc và tùy thuộc vào Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam, một cơ chế do chế độ cộng sản lập ra và chi phối. Liệu  CSVN có thành tâm cho công nhân thành lập công đoàn độc lập hay không?

 

Xét rằng:

Về Văn hóa - Giáo dục, Ðảng CSVN chủ trương văn hóa Mác Xít và giáo dục phục vụ và thi hành “Chủ nghiã Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”, với các nét chính:

        - Tất cả những gì liên hệ đến văn học, nghệ thuật đều bị kiểm duyệt và đặt dưới sự quản lý chặt chẻ của các cơ quan chức năng nhà nước.

         Chính trị hoá nền giáo dục, dành một phần lớn thời gian để học sinh, sinh viên học Chủ nghĩa Mác­Lênin, lịch sử Ðảng nhằm nhồi nhét lý tưởng cộng sản ngay trong học đường.

        - Tệ mua bán bằng cấp, thương mại hóa học đường, mua quan bán tước, nạn cha truyền con nối thành hệ thống từ Trung Ương đến địa phương đã thành nếp,  lộng hành hơn dưới thời quân chủ.

        - Vì học và hành không dựa trên nhu cầu của nền kinh tế, thiếu thực dụng, thiếu khả năng,  trọng số lượng hơn chất lượng (hàng vạn tiến sĩ, phần lớn không có thực học), hậu quả của  chính trị hóa giáo dục và mua bán bằng cấp; giáo dục và đào tạo của Việt Nam đã không giải quyết được nạn thất nghiệp cho  học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Thêm nữa, khu vực quốc doanh là chủ đạo; mà đây là khu vực tham nhũng chứ không tạo ra nhiều việc làm như khu vực tư.

 

Xét rằng:

Về Xã hội,  Ðời sống: Việt Nam đã đi đến tận cùng của các tệ nạn đang đưa các cộng đồng đến tình trạng hết sức sống, lầm than, mất phẩm giá và đe dọa đến sự tồn vong và phát triển của cả dân tộc:

        - Trước hết, sự phát triển tràn lan tệ nạn lợi dụng chức quyền tham nhũng đang làm cho người dân phẫn nộ và tạo ra khó khăn cho cuộc sống, làm việc, học tập, môi trường kinh doanh v.v. Tham nhũng đã lan tràn đến mọi lãnh vực và ngóc ngách của đời sống khiến cho phần lớn dân chúng và mọi  hoạt động của người dân đều bị ảnh hưởng.

        - Môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng, đến thủ đô còn thiếu cả nước sạch, thực phẩm độc hại... đang giết dần, giết mòn nhân dân ta.

        - Nạn buôn bán trẻ em, phụ nữ kéo dài; thậm chí đến người mẫu, hoa hậu cũng bán dâm, xì ke, ma tuý; tệ cờ bạc, đề đóm, cá độ, lừa đảo, cướp giật diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Nạn ghiền bia, rượu được xếp loại nhất thế giới...

        - Nền tảng văn hóa xã hội xuống cấp nghiêm trọng; trong gia đình ngoài xã hội đều đầy dẫy những cảnh trái lương tâm, đạo lý; lý tưởng thì hoang đường, mục tiêu mù mịt; đạo đức, lối sống, lẽ sống bại hoại, trên dưới đều vô cảm, coi mạng người như cỏ rác.

        - Lãnh đạo, quan chức, tướng lãnh, cán bộ dựa vào quá khứ tâng bốc, khoe khoang, phóng đại thành tích, lừa dân tộc, lừa cả thế giới, tiền hậu bất nhất, ngả nghiêng không nhất quán gây hậu hoạ đặc biệt nghiêm trọng cho dân tộc.

 

Xét rằng:

Về An ninh - Quốc phòng; Việt Nam đang trên bờ vực nguy vong, vì lệ thụộc Bắc Kinh và Ðảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH). Ðã có nguồn tin đánh giá Ðảng CSVN là một Chi Bộ của Ðảng CSTH:

         Hội nghị Thành Ðô thể hiện rõ: ÐCSVN chính thức làm thủ tục bán nước cho Nhà cầm quyền Bắc Kinh từ năm 1990.

        - Ðất nước thực sự lâm nguy vì:

        (1) Biên giới phía Nam đã và đang gặp rắc rối.

        (2) Biên giới phía Bắc, các đường giao thông kể cả đường sắt (từ Côn Minh đến Hà Nội) đã hoàn thành. Các điểm cao chiến lược về quân sự Bắc Kinh đã chiếm giữ ngay từ 1979.

        (3) Biển Ðông, Bắc Kinh đã biến thành ao nhà của chúng.

        (4) Phía Tây, biên giới Việt Lào, Bắc Kinh xử dụng lúc nào cũng được.

        (5) Nguy hiểm nhất là đội quân thứ 5 ( Người Hoa) đã được Bắc Kinh dàn dựng từ Trung ương đến các cơ sở địa phương, đặc biệt các đặc khu kinh tế (như Vũng Áng, Tây Nguyên v.v.), nhân công có thể vừa là quân đội trá hình

        (6) Ngoài ra, còn lũ giặc nội xâm trung thành tình nguyện làm thái thú tay sai cho Bắc Kinh v.v. và  v.v.

 

*     *     *

 

Bởi các lý do trên, và trước tình hình lâm nguy của Tổ Quốc,  để Toàn Dân Việt một lòng đoàn kết đứng lên CHẤM DỨT CHUYÊN CHÍNH và DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM

 

Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ LONG TRỌNG  TUYÊN CÁO TRƯỚC QUỐC DÂN và QUỐC TẾ:

 

        1. Quyết tâm thực hiện cuộc Cách Mạng Dân Tộc, loại bỏ chuyên chính độc tài

        2. Kêu gọi toàn dân theo gương Miến Ðiện đứng lên đòi hỏi chấm dứt chế độ độc đảng và tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử tự do, dân chủ thực sự, đa nguyên đa đảng, có Quốc tế giám sát / kiểm soát, cho Việt Nam.

        3. Liên kết và huy động sức mạnh của toàn dân vì khát vọng Tự Do của Tổ Quốc để thực hiện các  mục tiêu  kể trên.

 

        * Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tiếng gọi Tự Do và Dân Chủ đang vang lên trên khắp địa cầu.

        * Tự Do, Bình Ðẳng, Bác Ái là tiêu chuẩn thường hằng; và mọi sự thống trị có tính chuyên chính, độc tài,  bạo lực đều bị đào thải và

        * Thay vào đó phải là một Nhà Nước pháp quyền dựa trên nền tảng quyền tự quyết thuộc về nhân dân.

 

        Tuyên Ngôn này được công bố chính thức bằng hai thứ tiếng Việt/Anh tại Ðại Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Hiến Chương 2000 - Toronto, cùng hướng về Việt Nam và ra khắp thế giới.

 

Toronto/Việt Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2015

Ðại Diện Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

 

 

Chủ Tịch: Trần Anh Kim

 

* Chú thích: Lúc ấy (2-9-1945) Ðảng còn là Ðảng Cộng Sản Ðông Dương (ÐCSÐD), là chủ lực của Mặt Trận Việt Minh, tới 11-11-1945 thì ÐCSÐD mới giải tán...

 

Posted on 28 Nov 2015
[ print ]


LacVietnews.comĐề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017


 •