HOME | YOUTUBE HL8406 | SH 8406 | TIN TỨC | SH CỘNG ĐỒNG | NHẠC | QUAN ĐIỂM | TỰ DO NGÔN LUẬN

Lực Lượng Quốc Dân - Chúc Mừng Năm Mới 2016


Chúc Mừng Năm Mới


2016


Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ


 


Kính Chúc Quý Thành Viên


 


Hội Sử Học Việt Nam


Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc


Phong Trào Hiến Chương 2000


TS Nguyễn Bá Long


Hội Nghị Diên Hồng Thời Ðại


Sử Gia Phạm Trần Anh


Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406


Trần Bách Việt


Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Ðộng Cứu Nước


Nữ Sĩ  Nguyễn Thị Hồng Khương


Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Tìm Lại Sinh Lộ Cho Dân Tộc


TS Nguyễn Anh Tuấn


Nhóm Truyền Thông Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước


Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh


Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam


Lac Việt, Ô Cao Gia, Ô Phạm Trần Anh


Hội Anh Em Dân Chủ


Anh Phạm Văn Trội


Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm & Tôn Giáo Tại Việt Nam


LM Phero Phan Văn Lợi – Hòa Thượng T. Không Tánh - Ông Phạm Bá Hải


 


Một Năm Mới Khang An Thịnh Ðạt


 


Chúng Ta Cùng Cầu Nguyện Ðất Trời Và Các Ðấng Tiền Nhân Việt Tộc Phù Hộ Con Dân Việt Mau Chóng Giải Tán Kẻ Nội Thù Là Ðảng CSVN, Mau Chóng Hoàn Tất Tiến Trình Dân Chủ Hoá Và Huy Ðộng Sức Dân Chống Giặc  Ngoại Xâm Là Kẻ Thù Phương Bắc. 


 


TM/Ch Trần Anh Kim (đang bị VC bỏ tù lần 2)


 


Lac Việt,


Ðệ II Phát Ngôn Nhân Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Posted on 02 Jan 2016
[ print ]


LacVietnews.comĐề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017


 •