HOME | YOUTUBE HL8406 | SH 8406 | TIN TỨC | SH CỘNG ĐỒNG | NHẠC | QUAN ĐIỂM | TỰ DO NGÔN LUẬN

25 AUDIO NHẬN ÐỊNH VÀ CHÚC TẾT ÐỒNG BÀO VIÊT NAM
 

Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư  đồng bào hải ngoại 
ưu ái gởi đồng bào quốc nội, qua 
25 audio Chúc Tết Bính Thân 2016 
đính kèm --- gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups, 
Radio, Website, Blogs… 
Nội dung các bài phát biểu (text) và AUDIO
sẽ được lần lượt gởi ra và lưu trữ tạiii http://freevietnews.com/audio

Trân trọng cảm tạ quý nhân sĩ và hội đoàn đã yểm trợ việc thâu audio
và gởi lời Chúc Tết -- là món quà tinh thần cho đồng bào quốc nội. 
25 AUDIO + TEXT sẽ được chuyển đi 5 ngày Tết Bính Thân 2016.
 
KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

1. Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ 
"Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ðất Nước Việt Nam" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/HoiDongLienTon_ChucTet2016.mp3


2. Ðức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Úc
Giám mục Phụ Tá Melbourne, Austrialia 
"Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi" (quý vị bấm nghe audio)


3. Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Úc

Cựu chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Liên Bang Úc Châu
Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Tiểu Bang Queensland, Úc
Chủ tịch Ủy Ban Chống Bắc Thuộc
"Không thể chần chờ thêm nữa" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsBuiTrongCuong_ChucTet2016.mp3


4. Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng 
(đông bắc Hoa Kỳ)
Tổng Giám Ðốc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS
CAMSA/Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu 
"Muốn thay đổi, phải hành động" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsNguyenDinhThang_ChucTet2016.mp3
 

5. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
 (đông bắc Hoa Kỳ)

Chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ
"Chế độ đã đến ngày tàn" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsNguyenNgocBich_ChucTet2016.mp3

6. Giáo sư Nguyễn Quốc Khải (đông bắc Hoa Kỳ)
Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế của World Bank
CAMSA/Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu 
"Thế gian này không có gì bất di bất dịch" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsNguyenQuocKhai_ChucTet2016.mp3


7. Tiến sĩ Hà văn Hải
 (đông bắc Hoa Kỳ)
Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương
"
Sáng suốt suy nghĩ thiệt hơn cho Dân Tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsHaVanHai_ChucTet2016.mp3


8. Bác sĩ Mã Xái
 (đông nam Hoa Kỳ)
Chủ tịch Ðảng Tân Ðại Việt
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa
"Ý chí kiên cường của toàn dân"  (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsMaXai_ChucTet2016.mp3


9. Giáo sư Vũ Quý Kỳ
 (đông nam Hoa Kỳ)
Cựu giáo sư đại học Devry University, Georgia
"Toàn dân hãy đứng lên giành lấy quyền Dân" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsVuQuyKy_ChucTet2016.mp3


10. Tiến sĩ Nguyễn văn Lương
 (đông nam Hoa Kỳ)
Chuyên gia về kinh tế tài chánh
"Giảm gửi tiền/du lịch để Việt cộng vỡ nợ và sụp đổ" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsNguyenVanLuong_ChucTet2016.mp3


11. Tiến sĩ Phan văn Song (Pháp)
Chủ tịch Ðảng Ðại Việt
Cựu giáo sư đại học Poitier Université
"Tinh thần Tổ tiên Ðại Việt giữ nước và cứu nước" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/TsPhanVanSong_ChucTet2016.mp3


12. Nhà văn Chu Chỉ Nam (Pháp) 
"Ðồng tâm hiệp sức cứu Nước"   (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/ChuChiNam_ChucTet2016.mp3


13. Nhà báo Hải Triều (tây Canada)
Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào
Nhóm Nhà Văn Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa
"Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do Dân Chủ" (quý vị bấm nghe audio)

14. Nhà báo Mặc Giao (trung Canada)
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
Chủ bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân 
"Can trường cứu nước cứu nhà" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/MacGiao_ChucTet2016.mp3


15. Bác sĩ Lâm Thu Vân (đông Canada)
Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
Cựu Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Montréal 
"Không đòi, ai trả núi sông ta?" (quý vị bấm nghe audio)

16. Bác sĩ Cấn Thị Ngọc Bích (đông Canada)
Cựu chủ tịch Ban Chấp Hành Hội Y Sĩ Việt Nam Tự Do
"Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có"  (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsCanThiBichNgoc_ChucTet2016.mp3


17. Ông Ðặng Tấn Hậu (đông Canada) 
Chuyên gia thị trường, kinh tế và kế hoạch tài chánh
"Vững tin vào sức mạnh dân tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/DangTanHau_ChucTet2016.mp3


18. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (trung nam Hoa Kỳ)
Ðệ nhất phó chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng
Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ
"Giờ lịch sử đã điểm"  (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsMaiThanhTruyet_ChucTet2016.mp3


19. Ông Ðỗ Minh Ðức (trung nam Hoa Kỳ)
Cựu Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Houston, Texas
"Dân Việt vô cùng can đảm, hiên ngang, hy sinh" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/DoMinhDuc_ChucTet2016.mp3


20. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (tây nam Hoa Kỳ)
Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
"Lịch sử ghi nhận và tri ân" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/TsNguyenBaTung_ChucTet2016.mp3


21. Nhà văn Trần Phong Vũ (tây nam Hoa Kỳ)
Ðặc trách Tủ Sách Tiếng Quê Hương
Cựu Chủ Bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân 
"Một chế độ bạo tàn, không tim óc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/NvTranPhongVu_ChucTet2016.mp3


22. Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng (tây nam Hoa Kỳ)
Cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà, tỉnh Thừa Thiên 
Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương/
Ðại Việt Cách Mạng Ðảng 
"Cùng tắc biến, biến tắc thông" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/GsNguyenLyTuong_ChucTet2016.mp3


23. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên (tây nam Hoa Kỳ)
Ðệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Ðại Việt
"Quyết tâm thay đổi vận mệnh dân tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsLeMinhNguyen_ChucTet2016.mp3


24. Ký giả Kiều Mỹ Duyên (tây nam Hoa Kỳ) 
Tường thuật các sinh hoạt Tết sôi nổi ở Nam California (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/KieuMyDuyen_ChucTet2016.mp3
Inline image 1
Repost 5 AUDIO Chúc Tết của các vị
đã rời trần gian đi về chốn thiên cổ:


1.
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu 
(Chúc Tết 2013)
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964. 
Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3

2.
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Chúc Tết 2012)

Ðức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3


3.
Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện 
(Chúc Tết 2012)
Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp34. Cố Giáo sư Lưu Trung Khảo (Chúc Tết 2012)
Nguyên là Hội Trưởng Hội Ái Hữu 
Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại 

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u (audio)


Cố Giáo sư Lưu Trung Khảo
 (Chúc Tết 2013)
Nguyên là Chủ tịch Hội Ái Hữu
Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại
Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ 
Ðặc trách chương trình Radio Hải Triều Âm của Phật Giáo
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.mp3

Posted on 10 Feb 2016
[ print ]


LacVietnews.comĐề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017


 •