AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=Pj5neDiw4Ek 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Kinh Tế Việt Nam Trong Những Năm Gần Ðây

& Những Dấu Hiệu Trong Tương Lai

 

Diễn Giả: TS Ðinh Xuân Quân

Chuyên Gia Kinh Tế - Từng Làm Việc Cho Liên Hiệp Quốc

 

Lac Viet

Posted on 23 May 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=DVW15lFEW40

 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

June 3-4, 2013 tại Nhà Trắng & Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

Tiếp Tục Vận Ðộng Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

 

 

Trân trọng,

 

 Lạc Việt

Posted on 07 May 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Audio Youtube 

 

http://youtu.be/lavuCk1P2hU

 

1-    Nghi Thức Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 - Lạc Việt

 

2-    Quốc Hận: Tinh Thần & Hành Ðộng Quang Phục Quê Hương

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Gửi Tiền Giảm Du Lịch Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://wh.gov/ex68

 

 

Posted on 29 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Kiều Hối Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://Wh .gov/ex68

 

1-   Nếu quý vị đã có Account TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-   Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-   Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-   Dùng Password đó để ký TNT

5-   Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-   Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

 

Radio  Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu
Chiến Dịch Giảm Kiều Hối & Du Lịch VN

 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8a6fca627b&view=audio&msgs=13e229c87dd44116&attid=0.1&zw

 

Ðài VOA loan tin về chiến dịch TNT & Các ý kiến

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html

 

Audio Youtube Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Giảm Kiều Hối & Du Lịch về VN

http://www.youtube.com/watch?v=-KXThgiXnnM&feature=youtu.be

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình Cuộc Họp Báo Giảm Kiều Hối & Du Lịch Về VN

 http://youtu.be/5qsXZvNcXYI

 

 

Posted on 19 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Kỷ Niệm Năm Thứ 7 Khối 8406 Công Bố Bản

Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006-2013

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=I2v8SqwWHwY&list=UUAwh_VVV0ZdBQxgV9A1ZB5A&index=1 

Nội Dung Phát Biểu trong Audio Youtube
(con số, là phút thứ mấy trong Youtube)

1-      LM Phero Phan Văn Lợi (Quốc Nội) tường trình công tác Khối 8406 thực hiện trong 7 năm qua (20’:40’’) 

2-      Nhà Văn Trần Phong Vũ (Hải Ngoại): Nhìn về 7 năm qua Thành Viên Khối 8406  dấn thân (37:’44’’)

3-      Tâm Thư của BS Nguyễn Quý Khoáng (Quốc Nội) một trong 72 Trí Thức VN Lên Tiếng (52’:15’’)

4-      LS Nguyễn Văn Ðài (Quốc Nội): Khối 8406 cần bước lên một bước mới: Hình thành một tổ chức đối trọng với Ðảng CS (1:02’:00’’)

5-      Nhà Thơ Trần Ðức Thạch (Quốc Nội): Ðấu Tranh không sợ hãi (1:20’:00’’)

6-      Nhà Văn Huỳnh Ngọc Tuấn (Quốc Nội - Cha Huỳnh Thục Vy - Dòng dõi Nhà Cách Mạng Huỳnh Thúc Kháng) Khối 8406 mở ra một trào lưu đấu tranh cho Dân Chủ (1:35’:32’’)

7-      TS Nguyễn Văn Lương (Hải Ngoại): Ðồng Hành với Quốc Nội: Siết Kiều Hối Hải Ngoại Về VN - Dồn Nhà cầm quyền VC vào chân tường (1:52’00’’)

8-      MS Nguyễn Trung Tôn (Quốc Nội) : Khối 8406 không sợ hãi đi tiền phong Cao Trào Ðấu Tranh Dân Chủ (2:08’15’’)

9-      Lư Thị Thu Trang - Thành Viên 8406 tại Saigon (2:20’15’’)

10-   LM Phero Phan V ăn Lợi Cám Ơn Nỗ Lực Yểm Trợ Khối 8406 từ Hải Ngoại (2:24:12)

11-   Tuổi Trẻ Nick Name Xác Xơ & Nam Thiên (Quốc Nội): Ý Thức Trách Nhiệm Của Tuổi Trẻ Viêt Nam (2:48’37’’ & 3:06’:25’’)

12-   Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn: Những Nối Kết Lịch Sủ Của Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN (3:06’25’’)

13-   Nhà Văn Trần Phong Vũ đúc kết: Vinh Danh  Tuổi Trẻ VN Quốc Nội Ý Thức Trách Nhiệm Cao (3:51’40’’)

 

 

Khối 8406

Tuyên bố nhân kỷ niệm lần thứ 7 ngày thành lập

(8/4/2006 – 8/4/2013).

Posted on 09 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=I2v8SqwWHwY&list=UUAwh_VVV0ZdBQxgV9A1ZB5A&index=1 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Kỷ Niệm Năm Thứ 7 Khối 8406 Công Bố Bản

Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006-2013

Nhận Ðịnh Mức Ðộ Tiến Trình Dân Chủ Hóa

Diễn Giả & Tham Dự Viên

LM Phero Phan Văn Lợi, NV Trần Phong Vũ, LS Nguyễn Văn Ðài, MS Nguyễn Trung Tôn, NV Huỳnh Ngọc Tuấn, Nhà Thơ Trần Ðức Thạch, TS Nguyễn Văn Lương, Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn, Lư Thị Thu Trang…

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Khối 8406

Tuyên bố nhân kỷ niệm lần thứ 7 ngày thành lập

(8/4/2006 – 8/4/2013).

            Kính gửi:

- Toàn thể Ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

            Ngày 8-4-2006, Khối 8406 đã được thành lập cùng với bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 được công bố rộng rãi như một đường lối đấu tranh, và sau đó (ngày 22-08-2006) là bản Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn và 8 bước như một chương trình hoạt động. Bảy năm qua là chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng của Khối 8406, với biết bao hy sinh gian khổ bởi sự đàn áp khốc liệt của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, bất chấp mọi khó khăn thử thách, tất cả thành viên của Khối 8406 vẫn luôn luôn kiên trì đấu tranh, chấp nhận xả thân và vững vàng tiến lên phía trước!

Posted on 09 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 Audio-Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=KXIv1trbeZA  

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4892

Tìm Về Cội Nguồn Việt Tộc 

Diễn Giả: Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh

Chuyên Về Cổ Sử & Nền Văn Minh Bách Việt

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Posted on 01 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

www.honnuoc.net

 

 Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=v-wXUb5urYc&feature=youtu.be

 

 

Chủ Nhật March 24th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng

Cùng Sự tham gia của LS Nguyễn Văn Ðài

Và MS Nguyễn Trung Tôn Quốc Nội

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế

Ts. Nguyễn ÐìnhThắng

                                                

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp.

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi hiến pháp. Ðây là một diễn tiến tích cực về ý thức, tinh thần, và khả năng phối hợp hành động.

Nay ngườidân trong nước có cơ hội lên tiếng trực tiếp với Liên Hiệp Quốc về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi muốn nói đến thể thức Kiểm Tra Ðịnh Kỳ Toàn Diện (Universal Periodic Review, hay UPR) của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ.

Posted on 25 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

www.honnuoc.net

 

 Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=v-wXUb5urYc&feature=youtu.be

 

 

Chủ Nhật March 24th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng

Cùng Sự tham gia của LS Nguyễn Văn Ðài

Và MS Nguyễn Trung Tôn Quốc Nội

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế

Ts. Nguyễn ÐìnhThắng

                                                

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp.

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi hiến pháp. Ðây là một diễn tiến tích cực về ý thức, tinh thần, và khả năng phối hợp hành động.

Nay ngườidân trong nước có cơ hội lên tiếng trực tiếp với Liên Hiệp Quốc về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi muốn nói đến thể thức Kiểm Tra Ðịnh Kỳ Toàn Diện (Universal Periodic Review, hay UPR) của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ.

Posted on 25 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=17rgfX1lkPQ

 

Chủ Nhật March 17th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị Quốc Nội & Giảm Kiều Hối Hải Ngoại Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương

Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

 

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

 

         

Posted on 19 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Kinh tế VN trong những năm gần đây & những dấu hiệu trong tương lai, -- posted on 23 May 2013
 • Audio Yout5ube Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 07 May 2013
 • Nghi Thức Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4, 2013 lần thứ 38, -- posted on 29 Apr 2013
 • Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc, -- posted on 19 Apr 2013
 • Nội Dung Phát Biểu Kỷ Niện 7 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN, -- posted on 09 Apr 2013
 • Audio Youtube Kỷ Niệm 7 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN, -- posted on 09 Apr 2013
 • Nhân Giỗ Tổ Hùng Vương 2892 - Cội Nguồn Việt Tộc , -- posted on 01 Apr 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị & Giảm Kiều Hối Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 19 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 11 Mar 2013
 • Hiến Pháp CHXHCNVN Không Sửa, Chẳng Ðổi Mà Ðốt ..., -- posted on 08 Mar 2013
 • VC Thảm Sát Ðồng Bào Trong Biến Cố Tết Mậu Thân, -- posted on 25 Feb 2013
 • VC Sửa Ðổi Hiến Pháp * Quý Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 20 Feb 2013
 • Tết Quý Tỵ 2013 Quý Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội, -- posted on 12 Feb 2013
 • Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC, -- posted on 04 Feb 2013
 • Siết Kiều Hối VC - Con Ðường Khả Thị Giật Sập Tà Quyền Hà Nội - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 28 Jan 2013
 • Tinh Thần Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Giòng Giống Việt , -- posted on 23 Jan 2013
 • Audio Youtube Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 15 Jan 2013
 • Audio Youtube Hội Luận 8406 Jan 6th, 2013 Giỗ 100 Ngày Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 07 Jan 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP