AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 Audio-Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=KXIv1trbeZA  

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4892

Tìm Về Cội Nguồn Việt Tộc 

Diễn Giả: Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh

Chuyên Về Cổ Sử & Nền Văn Minh Bách Việt

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Posted on 01 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

www.honnuoc.net

 

 Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=v-wXUb5urYc&feature=youtu.be

 

 

Chủ Nhật March 24th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng

Cùng Sự tham gia của LS Nguyễn Văn Ðài

Và MS Nguyễn Trung Tôn Quốc Nội

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế

Ts. Nguyễn ÐìnhThắng

                                                

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp.

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi hiến pháp. Ðây là một diễn tiến tích cực về ý thức, tinh thần, và khả năng phối hợp hành động.

Nay ngườidân trong nước có cơ hội lên tiếng trực tiếp với Liên Hiệp Quốc về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi muốn nói đến thể thức Kiểm Tra Ðịnh Kỳ Toàn Diện (Universal Periodic Review, hay UPR) của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ.

Posted on 25 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

www.honnuoc.net

 

 Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=v-wXUb5urYc&feature=youtu.be

 

 

Chủ Nhật March 24th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng

Cùng Sự tham gia của LS Nguyễn Văn Ðài

Và MS Nguyễn Trung Tôn Quốc Nội

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế

Ts. Nguyễn ÐìnhThắng

                                                

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp.

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi hiến pháp. Ðây là một diễn tiến tích cực về ý thức, tinh thần, và khả năng phối hợp hành động.

Nay ngườidân trong nước có cơ hội lên tiếng trực tiếp với Liên Hiệp Quốc về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi muốn nói đến thể thức Kiểm Tra Ðịnh Kỳ Toàn Diện (Universal Periodic Review, hay UPR) của Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ.

Posted on 25 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=17rgfX1lkPQ

 

Chủ Nhật March 17th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị Quốc Nội & Giảm Kiều Hối Hải Ngoại Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương

Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

 

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

 

         

Posted on 19 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Audio Youtube Hội Luận 88406 

http://www.youtube.com/watch?v=66WKkAdQfj0 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

Chủ Bút Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

Posted on 11 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=R-pTa7Rw1sc

 

 

Chủ Nhật March 3, 2013

 

 

Chủ Ðề Hội Luận

 

Chúng Ta Nghĩ Gì Về

Dự Thảo Hiến Pháp Mới Của 72 Trí Thức Dẹp Bỏ Chế Ðộ Ðộc Ðảng CSVN

 

Diễn Giả TS Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên khoa ngành Quản Trị Công Quyền & Bang Giao Quốc Tế 

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

 

 

"Vì người ta cần ánh mặt trời"

 

Thơ NGUYỄN ÐẮC KIÊN

Posted on 08 Mar 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=ViMSAkpS_PE

 

Chủ Nhật Feb 24th, 2013

  

Chủ Ðề Hội Luận

 

Tội Ác Của VC Trong Biến Cố Tết Mậu Thân

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Chiến Dịch

Hạn Chế Du Lịch Việt Nam

Hạn Chế Gửi Tiền Về Việt Nam

 

http://www.lacvietnews.com/audio.php     

www.freevietnews.com/audio

http://www.youtube.com/watch?v=zn-uhT_-7rw

 

TÂM THƯ GỬI ÐỒNG BÀO

Posted on 25 Feb 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=P8aTKtCVLb8 

 

Chủ Ðề Sinh Hoạt

Vai Trò Của Hiến Pháp Cộng Sản 
Trong Ý Thức Hệ Chuyên Chính Mác-Lê

TS Lê Minh Nguyên

Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội (Kỳ 2)

 

 

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

Posted on 20 Feb 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

http://www.youtube.com/watch?v=XMnMSR02Cjc

 

Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

 

Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội  

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Posted on 12 Feb 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Audio Youtube 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zn-uhT_-7rw

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC

 

Con Ðường Khả Thi Giật Sập Chế Ðộ Tà Quyền Hà Nội  

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương ��" Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

 

Nhận định 1:

Năm 2004 Chính Phủ Hoa Kỳ dưới thời Ông Bush đã ra đạo luật Siết Kiều Hối Cuba, lúc đó kiều bào Cuba phản đối. Nhưng đến năm 2009 Cuba thay đổi chính trị, Kiều bào Cuba lại đã lên tiếng cám ơn chính phủ Hoa Kỳ đã làm một việc đầy nhân đạo đối với Ðất Nước & Dân Tộc Cuba.

 

Nhận định 2:

Trước đây chính phủ Hoa Kỳ Siết Kiều Hối Cuba trong tình trang Cuba bị cấm vận. Còn VN hiện nay không bị Hoa Kỳ cấm vận việc Siết Kiều Hối xẩy ra thế nào - Việc cấm vận thuộc lãnh vực nhà nước với nhà nước. Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC là việc giữa chính quyền Obama và Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt như với Cộng Ðồng Cuba tỵ nạn 2004 trước đây.

 

Nhận định 3:

Có lý lẽ vững chắc nào sẽ được ghi vào trong TNT để dồng bào Mỹ gốc Việt và chính phủ quan tâm ��" Chính phủ Hoa Kỳ thường than những kêu gọi Hà Nội về Nhân Quyền không có hiệu quả, TNT Siết Kiều Hối VC sẽ hỗ trợ cho các lời kêu gọi về Nhân Quyền đối với Hà Nội sẽ hiệu quả hơn nhiều.

 

Nhận định 4:

Một số người Việt sẽ phản bác rằng Hoa Kỳ là xứ tự do, chúng tôi muốn gửi tiền hay du lịch VN là quyền của chúng tôi - Tuyệt đại đa số người Hoa Kỳ gốc Việt đều mang căn cước Tỵ Nạn CS, và trong Quy Chế Tỵ Nạn Chính Trị không yểm trợ chế độ mà mình vì đó đã ra đi tỵ nạn. (Nước Pháp đã trục xuất 20,000 người về VN trong hoàn cảnh như thế)

 

Nhận định 5:

Siết Kiều Hối VC trong một thời gian ngắn để giật sập Chế Ðộ Tà Quyền Hà Nội là một việc làm Từ Thiện Lớn Nhất cho 90 triệu đồng bào trong Nước & cho Dân Tộc Việt Nam thoát khỏi nạn Hán Hóa & Ðất Nước Suy Vong. Ðây là việc làm đòi hỏi sự hi sinh của Ðồng Bào chúng ta tại Hải Ngoại & cả sự hi sinh của đồng bào Quốc Nội.

 

Nhận định 6:

Có Lý do gì vững chắc để nói rằng Siết Kiều Hối VC là con đường khả thi giật sập chế độ Tà Quyền Hà Nội ��" Trong khoảng 10 năm qua, thế giới tự do đổ vào VN đầu tư, Người Việt Hải Ngoại đã có cuộc sống thoải mái lại giầu lòng nhân đạo nên đã chuyển tiền về giúp bà con thân nhân, làm từ thiện, đầu tư nhà cửa v.v. mà con số ngoại tệ đổ vào VN hiện nay đến trên 10 tỷ US dollar.

VC in tiền Hồ để trao đổi trong nước. Tiền US bỏ túi đảng, nên Thành Viên Bộ Chính Trị là những tên dốt nhất, nhưng lại giầu nhất thế giới. Vina Shin ��" Vina Line phá sản vì bị rút ruột, nợ nần quốc tế chồng chất, người dân gánh chịu cả, do tiền Hồ mất giá, giá cả leo thang. Tiền US, Vàng trong quần chúng bị thu hồi dưới nhiều hình thức để trả nợ. Ngày nay VC cần 4 tỷ US mỗi năm để trả nợ, tiền nợ này, Bộ Chính Trị, Nguyễn Tấn Dũng đang trông chờ ngoại tệ chúng ta trả dùm cho hắn. Siết Kiều Hối trong giai đoạn này, chúng sẽ sụp đổ như Ðông Âu.

 

Nhận định 7:

Trong khảng 8 năm kể từ hôm nay các chế độ CS sẽ không tồn tại trên quả địa cầu này trong đó có VC, Tại sao chúng ta không chờ - Thái độ chờ của chúng ta cũng đóng góp nhiều trong sự tan hoang của Ðất Nước VN hiện nay, Lòng nhân đạo vô bờ của chúnng ta vô tình giúp đảng VC sống khỏe hơn, đàn áp người dân mạnh bạo hơn, bất chấp các nguyên tắc về Quyền Làm Người do LHQ quy định. Khốn cùng hơn nữa chúng Bán Nước với tốc độ nhanh hơn, Giúp Ðại Họa Hán Hóa xẩy ra khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Kéo dài chế độ VC ngày nào...500,000 chuyên viên VN taị Hoa Kỳ và bao nhiêu chuyên viên VN trên thế giới sẽ không còn cơ hội về xây dựng đất nước VN thời hậu CS bởi vô tri bất mộ...

 

Nhiều nhận định rốt ráo khác, mời quý vị tham khảo thêm trong các audio Youtube lưu trữ trong

 

www.lacvietnews.com, www.khoi8406hoaky.com, www.freevietnews.com, www.diendannguoidanvietnam.com

 

do TS Nguyễn Văn Lương ��" Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế trình bày

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Posted on 04 Feb 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Nhân Giỗ Tổ Hùng Vương 2892 - Cội Nguồn Việt Tộc , -- posted on 01 Apr 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị & Giảm Kiều Hối Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 19 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 11 Mar 2013
 • Hiến Pháp CHXHCNVN Không Sửa, Chẳng Ðổi Mà Ðốt ..., -- posted on 08 Mar 2013
 • VC Thảm Sát Ðồng Bào Trong Biến Cố Tết Mậu Thân, -- posted on 25 Feb 2013
 • VC Sửa Ðổi Hiến Pháp * Quý Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 20 Feb 2013
 • Tết Quý Tỵ 2013 Quý Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội, -- posted on 12 Feb 2013
 • Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC, -- posted on 04 Feb 2013
 • Siết Kiều Hối VC - Con Ðường Khả Thị Giật Sập Tà Quyền Hà Nội - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 28 Jan 2013
 • Tinh Thần Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Giòng Giống Việt , -- posted on 23 Jan 2013
 • Audio Youtube Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 15 Jan 2013
 • Audio Youtube Hội Luận 8406 Jan 6th, 2013 Giỗ 100 Ngày Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 07 Jan 2013
 • Audio Youtube Hội Luận DVD Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, -- posted on 18 Dec 2012
 • DVD Hon Viet: Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam , -- posted on 14 Dec 2012
 • Audio Youtube Phúc Trình Nhân Quyền Việt Nam - Nhà Văn Mặc Giao, -- posted on 11 Dec 2012
 • Một Số Biện Pháp Siết Kiều Hối VC - GS Nguyễn Quốc, -- posted on 03 Dec 2012
 • Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 03 Dec 2012
 • Nói Chuyện Với Tuổi Trẻ Việt Nam (Kỳ 2) Ông Ðỗ Minh Ðức & Cụ Nguyễn Kim Như, -- posted on 20 Nov 2012
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP