AUDIO LƯU TRỮ

Tưởng Niệm Các Anh Hùng Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974  Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông VN 

Theo Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử  

LS Nguyễn Hữu Thống 


Trân trọng,

Lac Viet
Posted on 21 Jan 2016
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

  

Chủ Nhật Jan 10, 2016

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGZ6NGdut_8

 

Chủ Ðề:

 

Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội chia sẻ về Hiện Tình Ðất Nước

 

Tập Cận Bình Với Hoàng Sa Trường

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống - Hội Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền 

 

  

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Posted on 11 Jan 2016
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

 

 

Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=PjIwLAFGgoQ

 

 

Thứ Bẩy Nov 28, 2015 

 

Chủ Ðề:

 

Yểm Trợ & Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội

 

Với sự hợp tác của BÐH Diễn Ðàn Con Ong, Chiến sĩ Lê Chân – Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước, Nữ sĩ Hồng Khương – Phát Ngôn Nhân Phong Trào Phụ Nữ VN Cứu Nước, Chiến hữu Trần Quốc Huy – Phó chủ tịch ngoại vụ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ, Anh Lê Ái Quốc – Phát Ngôn Nhân Lực Lượng Quốc Dân…Etc… & Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 01 Dec 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

 

  

Audio Youtube

 

Chủ Nhật Nov 15, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WGAO5SKL9kY

 

Chủ Ðề:

 

Tập Cận Bình - Ðảng Việt Cộng & Biển Ðông VN

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Phần mở đầu Thành Viên BÐH Giải Nhân Quyền VN tường trình đôi nét về Biến Cố Trao Giải Nhân Quyền Nov 2015 Vừa Qua

 

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

 

 

GS Nguyễn Lý Tưởng phát biểu

trên Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 lúc 7:00 PM tối 15/11/2015

(Người điều khiển chương trình: Lạc Việt)

 

Ðây là bản đánh máy tóm lược nội dung lời phát biểu của GS Nguyễn Lý-Tưởng …xin mời nghe audio yutube toàn bộ cuộc hội luân đề tài:

 

“Nhân chuyến đi thăm VN vừa rồi của Tập Cận Bình…,   đặt vấn đề Việt Nam có thể “sống chung hòa bình với Trung Cộng được hay không?”

Posted on 17 Nov 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

  

 

Chủ Nhật Nov 1, 2015

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JVKE_gkJPcg

 

 

TT Ngô Ðình Diệm Và Chính Sách

Của Chính Quyền Kennedy - TS Nguyễn Anh Tuấn 

 

Mời Quý Vị Tham Khảo Ðầy Ðủ Trong Attachment

 

…………………..

 

Số Phận Ðen Tối Của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Và Chính Quyền Miền Nam                       

Trước Chính Sách Ðứng Ðắn Của Chính Quyền Kennedy

Và Sự Vô Minh Của Hennry Cabot Lodge Và Phe Nhóm Của Ông Tại Saigon Và Washington

 

Công Dân Nguyễn Anh Tuấn

Political Scientist                   

 

Vai Trò Của Hoa Kỳ Trong Chiến Tranh Việt Nam

Hoa Kỳ chỉ can thiệp vào VN sau đệ II Thế Chiến. Mục đích chính là ngăn chặn làn sóng cộng sản đang lan tràn tại Á Châu để bảo vệ VN và các nước Ðông Dương được tự do và độc lập khi vừa thóat khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp cũng như thiết lập trật tự mới mà TT Woodrow Wilson đã đề xướng vào thời Ðệ I Thế Chiến với Hội Quốc Liên…make the world safe for democracy…hãy xây dựng thế giới thành nơi an toàn cho nền dân chủ. Chiến lược anh ninh toàn cầu của Hoa Kỳ tại Á Chậu là bảo vệ anh ninh, ổn địng và xây dựng hòa bình cho vùng Ðông Nam Á. Trong đó Việt Nam và Ðông Dương là điểm an ninh chiến lược trọng yếu nhất tại Á Châu. Trong chiều hướng đó, vào năm 1941 TT Roosevelt muốn đặt Ðông Dương dưới sự bảo vệ của một tổ chức quốc tế . Kế tiếp Roosevelt có thêm 5 vị Tổng Thống Hoa Kỳ đã dính líu tới Việt Nam như Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson và Nixon. Tại Âu Châu Hoa Kỳ đã xây dựng khối Nato và tại Á Châu Hoa Kỳ đã xây dựng khối Seato để bảo vệ Việt Nam  và Ðông Dương. Ðây là chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tại Á Châu, và trong chiến lược đó Miền Nam Việt Nam là “Tân Biên Cương” và “Tiền Ðồn của Thế Giới Tự Do”. Vì thế , TT Ngô Ðình Diệm và toàn quân toàn dân Miền Nam Việt Nam chính là những người đi bảo vệ và chống đỡ cho Tiền Ðồn của Thế Giới Tự Do. Nhưng những người Mỹ vô minh và các tướng lãnh Miền Nam chỉ vì tham vọng tranh danh đoạt lợi, tranh bá đồ vương và tranh quyền cướp nước nên đã bắt tay nhau để lật đổ TT Ngô Ðình Diệm. Ông nằm xuống, không chỉ cả Miền Nam Việt Nam nằm xuống cùng với ông , mà cả Tiền Ðồn của Thế Giới Tự Do cũng theo ông nằm xuống. Ðó là cái giá quá đắt mà nước Mỹ phải chịu bao thảm họa trong chiến lược an ninh toàn cầu của họ trong bao thập niên qua.

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

Posted on 05 Nov 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

  

 

Chủ Nhật Nov 1, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=i0oXQa7AWrY 

 

 

Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân

 

………………..

 

TT Ngô Ðình Diệm Và Chính Sách Của Chính Quyền Kennedy - TS Nguyễn Anh Tuấn, Mời Quý Vị Tham Khảo Trong Attachment

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Posted on 05 Nov 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

 

  

  

Chủ Nhật Oct 24, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1xvBEWXBi0

 

Chủ Ðề:

 

Sự Thật Lịch Sử Về Cái Chết Bi Hùng Của TT Ngô Ðình Diệm & Nền Cộng Hòa Việt Nam

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 28 Oct 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

 

  

  

Chủ Nhật Oct 25, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YoOQh1C4uw 

 

Chủ Ðề:

 

Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Biển Ðông

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

Posted on 28 Oct 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

Chủ Nhật Oct 18, 2015 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfRUogeARc4 

 

 

Chủ Ðề:

 

Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP &

Tầm Ảnh Hưởng Ðến Kinh Tế Tài Chánh HK-TC-VN 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương

 

 Chuyên Gia Về Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

Posted on 19 Oct 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpwF3r2geY8

 

Chủ Nhật Oct 11, 2015 

 

 

Chủ Ðề:

 

6 Ðặc Tính Của Cố TT Ngô Ðình Diệm Ðã Góp Phần Xây Dựng Miền Nam - Nền Ðệ I VNCH Thành Hòn Ngọc Viễn Ðông

 

(Tìm Lại Sinh Lộ Cho Dân Tộc)

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn

 

Chuyên Trách Về Chính Trị Công Quyền

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 13 Oct 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next »


LACVIETNEWS.com
email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

TOP