AUDIO LƯU TRỮ

Audio Hội Luận Chủ Ðề:

Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam

Diễn Giả: Ông Ðặng Tấn Hậu,

Chuyên Ngành Kinh Tế Tại Canada

Chủ Nhật 25 tháng 11 năm 2912

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nxd_-7eB0aU

 

 

Posted on 03 Dec 2012
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Phương Uyên - Người Con Gái Sông Phan

"Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu - Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Những"

 

Audio Youtube

Hội Luận 8406 Chủ Nhật Nov 18th, 2012

 

Chủ Ðề: Nói Chuyện Với Tuổi Trẻ Việt Nam (Kỳ 2)

 

Diễn Giả:

Ông Ðỗ Minh Ðức - Cựu Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Houston

Cụ Nguyễn Kim Như - Chủ Tịch Hội Cao Niên Diên Hồng Houston

http://ubllcdhn.com/tiengnoitudo/index.php/news/34-chng-trinh-sinh-hot/3164-dd-ym-tr-khi-8406

Posted on 20 Nov 2012
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

AudoYoutube Hoi Luan 8406 Chu Nhat Nov 11th, 2012

Nói Chuyện Với Tuổi Trẻ Việt Nam

Diễn Giả:  Nhà Văn  Chu Tt Tiến

 

http://www.youtube.com/watch?v=0C2ijggZrls

Posted on 16 Nov 2012
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

 

Audio chương trình live paltalk Hội Luận 8406 thực hiện trên Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam ngày 7 tháng 10, 2012 do Nhà Văn Trần Phong Vũ & Giáo Sư Lưu Trung Khảo trình bày

 

Phần 1:   http://dc599.4shared.com/download/XJOomLkX/Paltalk_20121007_DD_Yem_Tro_84.mp3

 

Phần 2:   http://dc231.4shared.com/download/pdd9wkMd/Paltalk_20121007_DD_Yem_Tro_84.mp3

 

Dạng Youtube:

 

http://www.youtube.com/watch?v=V8XcNiRBkg8

Posted on 09 Oct 2012
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn 8406 TL 228 Chủ Nhật Sept 30, 2012

 

Chủ Ðề 1: Tuổi Trẻ Việt Nam Trước Ðại Nạn Hán Hóa

 Diễn Giả BS Nhất Anh, Cựu Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Giorgia Hoa Kỳ

 

Chủ Ðề 2: Vận Ðộng Dự Luật Nhân Quyền Cho VN qua Ủy Ban Ðối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ

 Diễn Giả GS Nguyễn Quốc & Trai Sông Tiền Ban Ðiều Hành Diễn Ðàn Phong Trào Liên Kết & Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

http://www.youtube.com/watch?v=5MY1GfXyykM

 

Posted on 02 Oct 2012
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next »


LACVIETNEWS.com
email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

TOP