AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

 

Thứ Bẩy  Dec 20, 2014

 

 https://www.youtube.com/results?search_query=HL8406+TL336A

 

Chủ Ðề

 

Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị

Về Hiệp Ðịnh Paris 1973 Về VNCH & Biển Ðông 

 

Diễn Giả: LS Lâm Chấn Thọ

 

 

 Canada đã từng Hỗ Trợ Thành Công Dân Chủ Hóa Nam Phi

 

Canada đóng góp tích cực Tiến Trình Thoái Trào CS Cuba

 

Ngày nay, Canada khởi động tìm lại Công Lý cho VNCH qua HÐ Pris 1973

 

…………………………………………..

 

 

Audio Youtube 

 

 

Chủ Nhật Dec 21, 2014

 

https://www.youtube.com/results?search_query=HL8406+TL336B

 

Chủ Ðề

 

 Tội Ác VC Trong Cải Cách Ruộng Ðất,

 Theo Chỉ Ðạo Của TC Hồi Thập Niên 1950

 

 

Diễn Giả: GS Vũ Quý Kỳ

 

Hồ Chí Minh & Ðảng CSVN rập khuôn Giết Người Một Cách Man Rợ

 

Theo Chỉ Ðạo Của Mao Trạch Ðông & Các Cán Bộ Trung Cộng nhằm tiêu diệt tiềm lực VN hòng Nô Lệ Hóa VN như chúng ta thấy hiện trạng Hán Hóa hôm nay

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

……………………………………. 

 

Audio Youtube

được nhiều đồng bào quan tâm tham khảo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f21t6OfVYis

 

Ðặng Chí Hùng

Tiến Trình Giải Thể Ðảng CS & Dân Chủ Hóa Ðất Nước

 

 

***

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHki1BPPP1o

 

TS Mai Thanh Truyết

 

Ðảng CS không còn Lối Thoát

 

Chỉ có Người Dân đứng lên làm cách mạng mới Tạo Ra Lối Thoát Cho VN

 

***

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

Posted on 23 Dec 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Audio Youtube

(CN Nov 30, 2014)

 

Tâm Tình Với Ðặng Chí Hùng

Những Việc Chúng Ta Cần Làm Trong Tiến Trình Giải Thể Tà Quyền Hà Nội

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFWd3qmmMDQ

 

Nội Dung Hội Luận phong phú:

 

1-  Quân Lực VNCH có quá nhiều Anh Hùng nên tôi đã đứng về phía QLVNCH mặc dù gia đình tôi là một gia đình CS và có 4 Liệt Sĩ. Tôi quý mến nhất Ông Ðặng Chí Bình – Tình Báo QLVNCH nhẩy toán ra Bắc & Trung Tá Nguyễn Ðình Bảo, Chỉ huy trưởng Trận Tử Chiến Ðồi Charlie   

2-   Trong Cuộc Tranh Ðấu này, Tôi chủ trương Lật đổ CS trước, xây dựng Dân Chủ sau. Vì còn Ðảng CS, còn Cờ Máu là còn Mất Nước.

3-  Chúng ta luôn chào đón Người CS phản tỉnh chân chính vào hàng ngũ Dân Tộc. Nhưng phản tỉnh có 2 loại: Loại phản tỉnh thật & loại phản tỉnh cuội, loại này có thể là những lá bài CS cài cấy.

4-  Có một loại phản tỉnh thứ ba chủ trương Dân Chủ, nhưng không chấp nhận sự thực HCM Bán Nước, không muốn lật đổ chế độ. Loại này có thể do bị tuyên truyền sâu đậm, thiếu thông tin. Họ cần thời gian thay đổi tư duy & tự chứng minh.

5-  Dứt khoát phải loại Ðảng CS ra khỏi Cuộc Chơi Dân Chủ này.

6-  Các Ðoàn thể Chính Trị, Xã Hội hay Cá Nhân cần thể hiện sự quyết tâm & đoàn kết qua một hình thái Liên Minh để thưc hiện một số việc cụ thể như: Ðưa Hoàng Sa Trường Sa ra Tòa Án Quốc Tế.

7-  Và nhiều việc cần làm cụ thể khác trong các hoạt động đấu tranh nhằm Giải Thể Chế Ðộ Tà Quyền Hà Nội. Mời quý vị tham khảo qua nội dung buổi HL8406 trong Youtube đính kèm.

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

 

www.8406news.com

 

Posted on 09 Dec 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube 

  

Chủ Nhật  Dec 7, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaIrhsSRE18

  

Chủ Ðề

 

Bang Giao Tay Ba: Hoa Kỳ, Trung Quốc & Việt Nam

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 09 Dec 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube 

  

Chủ Nhật  Nov 16, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTSTWuJZZFo

 

Chủ Ðề

 

Lối Thoát Nào Cho Việt Nam

 

 

 

Diễn Giả:  TS Mai Thanh Truyết

 

Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam Hải Ngoại 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

 

www.8406news.com

 

Posted on 18 Nov 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

  

Chủ Nhật  Oct 12, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=STCGokh1LN0

  

Chủ Ðề

 

Nghi Thức Khai Mạc: Tưởng Niệm Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện – Nhân Ngày Giỗ Năm Thứ 2

 

Ðề Tài Chính:

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Hong Kong

& Những Bài Học Cho Chúng Ta

 

 

Diễn Giả:  Nhà Văn Trần Phong Vũ

cùng với sự tham gia của Blogger  Ðặng Chí Hùng  

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

 

www.8406news.com

 

Posted on 13 Oct 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube  

 

 

Chủ Nhật  Oct 5, 2014

 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=HL8406+TL326

 

  

Chủ Ðề

 

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Hong Kong

& Những Bài Học Cho Chúng Ta

 

 

Diễn Giả:  TS Lê Minh Nguyên

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com
Posted on 07 Oct 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật  Sept 28, 2014

 

 https://www.youtube.com/watch?v=erhuzpCeUvk

 

 

Chủ Ðề

 

Từ Giải Pháp Bảo Ðại (1949) Ðến Hiệp Ðịnh Geneve (1954)

 

Giải Pháp Bảo Ðại & Sự Ra Ðời Của Quốc Gia Việt Nam

 

Hiệp Ðịnh Geneve 20-7-1954

 

Trận Ðiện Biên Phủ

 

Diễn Giả:  GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 30 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật  Sept 21, 2014

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e3Pkyr8E0bA

 

 

Chủ Ðề

 

Ý Nghĩa Việc Xây Dựng Tôn Tượng Ðức Thánh Trần Tại Hoa Kỳ Hiện Nay. Diễn Giả:  GS Lưu Trung Khảo - Hội Trưởng Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại.

 

Phần 2: Cập Nhật Thông Tin Tài Chánh - Kinh Tế Hoa Kỳ, Trung Cộng & Việt Nam năm 2014 - TS Nguyễn Văn Lương.

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 23 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật  Sept 7, 2014

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SDS-jrjVUM

 

  

Chủ Ðề

 

Ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh Tuyên Bố "Ðộc Lập"

Dẫn Tới Thảm Họa Mất Nước Hôm Nay 

 

"Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên" 

(Trọng tâm Hội Nghị Bán Nước Tại Thành Ðô - 1990)

 

 

Diễn Giả

 

LS Nguyễn Hữu Thống – Nhà Nghiên Cứu Lịch Sử VN - Tác Giả Kỷ Nguyên Hậu Cộng Sản

 

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 08 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật August 31, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6EjbWbkcxs

  

Chủ Ðề

 

Hội Nghị Thành Ðô – Và Những Hệ Lụy Của Hiệp Ðịnh Bán Nước

 

 

Diễn Giả

 

Ông Long Ðiền,

Nhà Biên Khảo Cuộc Chiến Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 03 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • TV Canada Mở Hội Nghị Về HÐParis 1973 - TC Chỉ Ðạo VC Giết Dân Trong Tội Ác CCRÐ, -- posted on 23 Dec 2014
 • Tâm Tình Với Ðặng Chí Hùng Về Những Việc Chúng Ta Cần Làm, -- posted on 09 Dec 2014
 • Bang Giao Tay Ba: Hoa Kỳ, Trung Quốc & Việt Nam - Mặc Giao Cựu Dân Biểu VNCH, -- posted on 09 Dec 2014
 • Lối Thoát Nào Cho Việt Nam, -- posted on 18 Nov 2014
 • Cu5ôc Cách Mạng Dân Chủ Tại Hong Kong & Những Bài Học Cho Chúng Ta - Nhà Văn Trần Phong Vũ & Blogger Ðặng Chí Hùng, -- posted on 13 Oct 2014
 • Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Hong Kong & Những Bài Học Cho Chúng Ta, -- posted on 07 Oct 2014
 • Từ Giải Pháp Bảo Ðại (1949) Ðến Hiệp Ðịnh Geneve (1954), -- posted on 30 Sep 2014
 • Ý Nghĩ Việc Tôn Tượng Ðức Thánh Trần Tại Hoa Kỳ - Cập Nhật Thôntg Tin Tài Chánh Kinh Tế Hoa Kỳ, TC & VC , -- posted on 23 Sep 2014
 • Ngày 2-9-1945 HCM Tuyên Bố "Ðộc Lập" Dẫn Ðến Thảm Họa Mất Nước Hôm Nay - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 08 Sep 2014
 • Hội Nghị Thành Ðô & Những Hệ Lụy Sau Hiệp Ðịnh Bán Nước, -- posted on 03 Sep 2014
 • Hội Nghị Thành Ðô - Khởi Ðộng Thảm Họa Hán Hóa Việt Nam (New Version), -- posted on 29 Aug 2014
 • Hội Nghị Thành Ðô - Khởi Ðộng Thảm Họa Hán Hóa Việt Nam, -- posted on 25 Aug 2014
 • “ Cách Mạng Tháng 8” hay Việt Minh Cướp Chính Quyền (19/8/1945), -- posted on 20 Aug 2014
 • Tương Quan Chủ Tớ Giữa VC & TC - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Jul 2014
 • Tâm Tình Với Người Tù Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu , -- posted on 02 Jul 2014
 • Việt Cộng Phá Hủy Mọi Môi Trường Sinh Tồn - Nhà Văn Chu Tất Tiến, -- posted on 17 Jun 2014
 • VC & TC Tranh Chấp Biển Ðông Có Dẫn Ðến Chiến Tranh Việt Trung Chăng - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 10 Jun 2014
 • Những Vận Ðộng Cụ Thể Sắp Tới Tại QH Hoa Kỳ, -- posted on 02 Jun 2014
 • Hoàng Sa & Trường Sa - Chủ Quyền Việt Nam Về Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử, -- posted on 12 May 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Học Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP