AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật  Sept 28, 2014

 

 https://www.youtube.com/watch?v=erhuzpCeUvk

 

 

Chủ Ðề

 

Từ Giải Pháp Bảo Ðại (1949) Ðến Hiệp Ðịnh Geneve (1954)

 

Giải Pháp Bảo Ðại & Sự Ra Ðời Của Quốc Gia Việt Nam

 

Hiệp Ðịnh Geneve 20-7-1954

 

Trận Ðiện Biên Phủ

 

Diễn Giả:  GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 30 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật  Sept 21, 2014

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e3Pkyr8E0bA

 

 

Chủ Ðề

 

Ý Nghĩa Việc Xây Dựng Tôn Tượng Ðức Thánh Trần Tại Hoa Kỳ Hiện Nay. Diễn Giả:  GS Lưu Trung Khảo - Hội Trưởng Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại.

 

Phần 2: Cập Nhật Thông Tin Tài Chánh - Kinh Tế Hoa Kỳ, Trung Cộng & Việt Nam năm 2014 - TS Nguyễn Văn Lương.

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 23 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật  Sept 7, 2014

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SDS-jrjVUM

 

  

Chủ Ðề

 

Ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh Tuyên Bố "Ðộc Lập"

Dẫn Tới Thảm Họa Mất Nước Hôm Nay 

 

"Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên" 

(Trọng tâm Hội Nghị Bán Nước Tại Thành Ðô - 1990)

 

 

Diễn Giả

 

LS Nguyễn Hữu Thống – Nhà Nghiên Cứu Lịch Sử VN - Tác Giả Kỷ Nguyên Hậu Cộng Sản

 

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 08 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật August 31, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6EjbWbkcxs

  

Chủ Ðề

 

Hội Nghị Thành Ðô – Và Những Hệ Lụy Của Hiệp Ðịnh Bán Nước

 

 

Diễn Giả

 

Ông Long Ðiền,

Nhà Biên Khảo Cuộc Chiến Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 03 Sep 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube  

 

 "Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên" 

(Trọng tâm Hội Nghị Thành Ðô - 1990)

 

 

Chủ Nhật August 24, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_-Ffq5G9uA

 

(Cám Ơn Chiến Sĩ Thông Tin Free Vietnam Now đã thay thế phần Text trong Youtube bằng hình ảnh minh họa)

 

 

 

 

Chủ Ðề

 

Hội Nghị Thành Ðô - Khởi Ðộng Thảm Họa Hán Hóa Việt Nam

 

 

Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

Trân trọng,

Lạc Việt

 

Posted on 29 Aug 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube  

 

 

Chủ Nhật August 24, 2014

 

  https://www.youtube.com/watch?v=DCzuzDOoESE

 

Chủ Ðề

 

Hội Nghị Thành Ðô - Khởi Ðộng Thảm Họa Hán Hóa Việt Nam

 

 

Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 25 Aug 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật August 17, 2014

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ohw9h-8KoMk

 

Chủ Ðề

 

“ Cách Mạng Tháng 8” hay Việt Minh Cướp Chính Quyền (19/8/1945)

 

 Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 20 Aug 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

  

Chủ Nhật July 13, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=kchUsyqgaNQ

 

  

Chủ Ðề  

 

Tương Quan Chủ Tớ Giữa TC & VC

 

Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 14 Jul 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  Audio Youtube

 

Chủ Nhật June 29, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNxT_XJmojE

 

 

Chủ Ðề  

 

Tâm Tình Với Người Tù Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu

 

 

Diễn Giả

 

Ông Nguyễn Hữu Cầu – Nhà Văn Trần Phong Vũ 

  

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Posted on 02 Jul 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

  

Chủ Nhật June 15, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=Sg9qzLxf2sk

  

Chủ Ðề  

 

Việt Cộng Phá Hủy Mọi Môi Trường Sinh Tồn

 

Diễn Giả

 

Nhà Văn Chu Tất Tiến

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 17 Jun 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Từ Giải Pháp Bảo Ðại (1949) Ðến Hiệp Ðịnh Geneve (1954), -- posted on 30 Sep 2014
 • Ý Nghĩ Việc Tôn Tượng Ðức Thánh Trần Tại Hoa Kỳ - Cập Nhật Thôntg Tin Tài Chánh Kinh Tế Hoa Kỳ, TC & VC , -- posted on 23 Sep 2014
 • Ngày 2-9-1945 HCM Tuyên Bố "Ðộc Lập" Dẫn Ðến Thảm Họa Mất Nước Hôm Nay - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 08 Sep 2014
 • Hội Nghị Thành Ðô & Những Hệ Lụy Sau Hiệp Ðịnh Bán Nước, -- posted on 03 Sep 2014
 • Hội Nghị Thành Ðô - Khởi Ðộng Thảm Họa Hán Hóa Việt Nam (New Version), -- posted on 29 Aug 2014
 • Hội Nghị Thành Ðô - Khởi Ðộng Thảm Họa Hán Hóa Việt Nam, -- posted on 25 Aug 2014
 • “ Cách Mạng Tháng 8” hay Việt Minh Cướp Chính Quyền (19/8/1945), -- posted on 20 Aug 2014
 • Tương Quan Chủ Tớ Giữa VC & TC - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Jul 2014
 • Tâm Tình Với Người Tù Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu , -- posted on 02 Jul 2014
 • Việt Cộng Phá Hủy Mọi Môi Trường Sinh Tồn - Nhà Văn Chu Tất Tiến, -- posted on 17 Jun 2014
 • VC & TC Tranh Chấp Biển Ðông Có Dẫn Ðến Chiến Tranh Việt Trung Chăng - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 10 Jun 2014
 • Những Vận Ðộng Cụ Thể Sắp Tới Tại QH Hoa Kỳ, -- posted on 02 Jun 2014
 • Hoàng Sa & Trường Sa - Chủ Quyền Việt Nam Về Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử, -- posted on 12 May 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Học Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Họvc Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • Bai Giang của LM Giuse Nguyễn Thế Hiên nhân lễ an táng Thầy Ðinh Ðăng Ðịnh, -- posted on 11 Apr 2014
 • Van Dong Nhan Quyen 26-27 March, 2014 & Ky Niem 8 Nam Cong Bo Tuyen Ngon Dan Chu Cho Viet Nam, -- posted on 09 Apr 2014
 • Van Dong Nhan Quyen 26-27 March, 2014 & Ky Niem 8 Nam Cong Bo Tuyen Ngon Dan Chu Cho Viet Nam, -- posted on 09 Apr 2014
 • Ðảng CS Không Có Công Dành Ðộc Lập & Thống Nhất Ðất Nước - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Mar 2014
 • Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Loạn - Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng, -- posted on 03 Mar 2014
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP