AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio-Youtube

  

Chủ Nhật August 17, 2014

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ohw9h-8KoMk

 

Chủ Ðề

 

“ Cách Mạng Tháng 8” hay Việt Minh Cướp Chính Quyền (19/8/1945)

 

 Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 20 Aug 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

  

Chủ Nhật July 13, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=kchUsyqgaNQ

 

  

Chủ Ðề  

 

Tương Quan Chủ Tớ Giữa TC & VC

 

Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 14 Jul 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  Audio Youtube

 

Chủ Nhật June 29, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNxT_XJmojE

 

 

Chủ Ðề  

 

Tâm Tình Với Người Tù Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu

 

 

Diễn Giả

 

Ông Nguyễn Hữu Cầu – Nhà Văn Trần Phong Vũ 

  

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Posted on 02 Jul 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

  

Chủ Nhật June 15, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=Sg9qzLxf2sk

  

Chủ Ðề  

 

Việt Cộng Phá Hủy Mọi Môi Trường Sinh Tồn

 

Diễn Giả

 

Nhà Văn Chu Tất Tiến

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

Posted on 17 Jun 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

 

Audio Youtube 

 

  

Chủ Nhật June 8, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=dFgY9EdndAA

  

Chủ Ðề  

 

Trung Cộng & Việt Cộng Tranh Chấp Biển  Ðông Có Dẫn Ðến Chiến Tranh Việt Trung Chăng ?

 

Diễn Giả

 

GS Lưu Trung Khảo 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

 

www.8406news.com

Posted on 10 Jun 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio - Youtube 

  

Chủ Nhật June 1, 2014

 

  http://www.youtube.com/watch?v=CI3OhUBHrHg

 

Chủ Ðề  

 

Những Vận Ðộng Cụ Thể Sắp Tới Tại QH Hoa Kỳ

Ðặc Biệt Quan Tâm Giám Sát Vùng Biển Ðông

 

Diễn Giả

 

TS Nguyễn Ðình Thắng

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 02 Jun 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  

Chủ Nhật May 11, 2014

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=X1iTvd308b4

 

  

Chủ Ðề  

 

Hoàng Sa & Trường Sa - Chủ Quyền Việt Nam Về Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử

 

Diễn Giả

 

LS Nguyễn Hữu Thống 

  

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 12 May 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=zOzAz_lFfzc

 

Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4893

Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc

 

Diễn Giả: Phạm Trần Anh - Nhà Biên Khảo Cổ Sử Việt Nam

 

Với Sự Bảo Trợ Tinh Thần Của Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Trân trọng

 

Lac Viet

 

Posted on 16 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=zOzAz_lFfzc

 

Giỗ Tổ Hùng Vương

Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc

 

Diễn Giả: Phạm Trần Anh - Nhà Biên Khảo Cổ Sử Việt Nam

 

Với Sự Bảo Trợ Tinh Thần Của Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Trân trọng

 

Lac Viet

 

Posted on 16 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BÀI GIẢNG CỦA LM GIUSE NGUYỄN THẾ HIÊN 

NHÂN LỄ AN TÁNG THẦY PHERO ÐINH ÐẶNG ÐỊNH 

 

 

http://hon-viet.co.uk/DucMeTV_BaiGiangLeAnTangThayPheroDinhDangDinh.htm

 

Posted on 11 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • “ Cách Mạng Tháng 8” hay Việt Minh Cướp Chính Quyền (19/8/1945), -- posted on 20 Aug 2014
 • Tương Quan Chủ Tớ Giữa VC & TC - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Jul 2014
 • Tâm Tình Với Người Tù Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu , -- posted on 02 Jul 2014
 • Việt Cộng Phá Hủy Mọi Môi Trường Sinh Tồn - Nhà Văn Chu Tất Tiến, -- posted on 17 Jun 2014
 • VC & TC Tranh Chấp Biển Ðông Có Dẫn Ðến Chiến Tranh Việt Trung Chăng - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 10 Jun 2014
 • Những Vận Ðộng Cụ Thể Sắp Tới Tại QH Hoa Kỳ, -- posted on 02 Jun 2014
 • Hoàng Sa & Trường Sa - Chủ Quyền Việt Nam Về Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử, -- posted on 12 May 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Học Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Họvc Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • Bai Giang của LM Giuse Nguyễn Thế Hiên nhân lễ an táng Thầy Ðinh Ðăng Ðịnh, -- posted on 11 Apr 2014
 • Van Dong Nhan Quyen 26-27 March, 2014 & Ky Niem 8 Nam Cong Bo Tuyen Ngon Dan Chu Cho Viet Nam, -- posted on 09 Apr 2014
 • Van Dong Nhan Quyen 26-27 March, 2014 & Ky Niem 8 Nam Cong Bo Tuyen Ngon Dan Chu Cho Viet Nam, -- posted on 09 Apr 2014
 • Ðảng CS Không Có Công Dành Ðộc Lập & Thống Nhất Ðất Nước - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Mar 2014
 • Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Loạn - Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng, -- posted on 03 Mar 2014
 • Vận Ðộng Ngày Nhân Quyền Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ , -- posted on 24 Feb 2014
 • Xuân & Ðất Nước - Cùng nhau siết tài chánh VC, -- posted on 04 Feb 2014
 • Tưởng Niệm 40 năm Biến Cố Hoàng Sa Jan 19, 1974 - Jam 19, 2014, -- posted on 20 Jan 2014
 • Ông Ðặng Chí Bình - Ðiệp Viện Ðệ I VNCH xâm nhập Hà Nội, -- posted on 13 Jan 2014
 • C5âp Nhật Tình Hình Tài Chánh & Kinh Tế Trung Cộng, Việt Cộng & Hoa Kỳ Tác động đến công cuộc tranh đấu của Người Dân VN , -- posted on 07 Jan 2014
 • Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam & Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai, -- posted on 30 Dec 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP