AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mgp2sYGu-PY

  

Chủ Nhật March 16th, 2014

  

Chủ Ðề  

 

Ðảng CSVN không có công dành Ðộc Lập

Ðảng CSVN không có công Thống Nhất Ðất Nước 

 

Diễn Giả: Luật Sư Nguyễn Hữu Thống 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 18 Mar 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  

Chủ Nhật Mar 2nd, 2014

  

Chủ Ðề  

 

Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Loạn

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXJsbtlGOZw

 

 

Diễn Giả : Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng - Cựu Sỹ Quan Không Quân – Quân Lực VNCH

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 03 Mar 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  

Chủ Nhật Feb 23th, 2014

  

Chủ Ðề  

 

Vận Ðộng Ngày Nhân Quyền Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ - March 26-27, 2014

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXJsbtlGOZw

 

 

Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 24 Feb 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio - Youtube 

  

Chủ Nhật Feb 2nd, 2014

  

http://www.youtube.com/watch?v=Cl3eF0Y6y0E&feature=youtu.be

 

 

Chủ đề  

 

Xuân & Ðất Nước

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

 

 ……………

 

Cùng nhau bao vây tài chánh VC

 

 TS Nguyễn Văn Lương

 

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời tham khảo thêm trên trang mạng

 

www.8406news.com

 

Posted on 04 Feb 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 

 

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eW-zRvX8bvI&feature=youtu.be

 

Tưởng Niệm 40 năm Biến Cố  Hoàng Sa

Hải Quân Quân Lực VNCH

Chống Trung Cộng Xâm Lược

19/1/1974 – 19/1/2014

 

Hoàng Sa Trường Sa – Máu Thịt Việt Nam

 

do GS Lưu Trung Khảo trình bày

 

cùng với sự lên tiếng từ Quốc Nội:

 

LM Phero Phan Văn Lợi, MS Nguyễn Trung Tôn, Cô Phạm Thanh Nghiên

Bà Quả Phụ Anh Hùng Ngụy Văn Thà & Bà Quả Phụ Anh Hùng Nguyễn Thành Trí

 

Chủ Nhật Jan 19th, 2014

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Trong tinh thần chia sẻ những sự khốn khó của các Quả Phụ của Những Anh Hùng Dân Tộc, Lac Viet xin gửi đến quý vị địa chỉ và số phone của

Bà Quả phụ Trung Tá Nguỵ Văn Thà: HUỲNH THỊ SINH-151/10 Nguyện Kim-Phường 7-Quận 10-Thành Phố SaiGon(38530614)

 

 Bà Quả phụ  Trung Tá Nguyễn Thành Trí: NGÔ THỊ KIM THANH-409 Lô C-Chung cư Trần Quốc Thảo-Phường 9-Quận3-Thanh Pho-SaiGon(39312516)

 

 

 

Posted on 20 Jan 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

 

http://youtu.be/-UX8bjpzcsA

 

Chủ Nhật Jan 12th, 2014

 

 

Chủ đề: Tâm Tư & Cuộc Ðời Của Ông Ðặng Chí Bình

 

Ðiệp Viên Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa Xâm Nhập Hà Nội

 

Tác Giả Bộ Sách Thép Ðen 

 

Diễn Giả: Ông Ðặng Chí Bình

 

 

Mời tham khảo thêm trên trang mạng

 

www.8406news.com

 

thông tin cập nhật hằng ngày

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 13 Jan 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật Jan 5th, 2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=lNYYMJwGMuY 

 

 

Chủ đề: Ôn Chuyện Cũ – Nói Chuyện Mới

 

 Cập Nhật Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh

Hoa Kỳ, Trung Cộng & Việt Cộng: TS Nguyễn Văn Lương

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 07 Jan 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio – Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=ll6eY22UInI&feature=youtu.be 

 

(Xin mở từ phút 16 - phần đầu bị trục trặc kỹ thuật)

 

 

Chủ Nhật Dec 29th, 2013

 

 

Chủ đề: Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam & Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai

 

Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 30 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

 

Audio-Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fk6Nl55qnMI 

 

Phần khai mạc với nghi thức Tưởng Niệm Việt Dzũng

 

Chủ Nhật Dec 22th, 2013

 

 

Chủ đề: Ðặng Chí Hùng - Người Thanh Niên Nhiệt Tình Với Ðất Nước & Dân Tộc

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ – Bình Luận Gia Hiện Tình Ðất Nước

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời Quý Vị tham khảo trang mạng

 

www.8406news.com

 

Có Link đọc toàn bộ Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận phát hành tại Quốc Nội & các link giới thiệu các Website thân hữu.

 

 

Email: lacviet8406@gmail.com   

 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com  

 www.freespeech4vietnam.org   www.honnuoc.net

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com  

Posted on 24 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZwTeSA2iBwc

 

Chủ Nhật Dec 15th, 2013

  

Chủ đề: Phong Trào Yêu Nước Chống Thực Dân Pháp Ðầu Thế Kỷ 20

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời Quý Vị tham khảo trang mạng

 

www.8406news.com

 

 

Email: lacviet8406@gmail.com   

 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com  

 www.freespeech4vietnam.org   www.honnuoc.net

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    

 

 

Posted on 19 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Ðảng CS Không Có Công Dành Ðộc Lập & Thống Nhất Ðất Nước - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Mar 2014
 • Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Loạn - Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng, -- posted on 03 Mar 2014
 • Vận Ðộng Ngày Nhân Quyền Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ , -- posted on 24 Feb 2014
 • Xuân & Ðất Nước - Cùng nhau siết tài chánh VC, -- posted on 04 Feb 2014
 • Tưởng Niệm 40 năm Biến Cố Hoàng Sa Jan 19, 1974 - Jam 19, 2014, -- posted on 20 Jan 2014
 • Ông Ðặng Chí Bình - Ðiệp Viện Ðệ I VNCH xâm nhập Hà Nội, -- posted on 13 Jan 2014
 • C5âp Nhật Tình Hình Tài Chánh & Kinh Tế Trung Cộng, Việt Cộng & Hoa Kỳ Tác động đến công cuộc tranh đấu của Người Dân VN , -- posted on 07 Jan 2014
 • Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam & Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai, -- posted on 30 Dec 2013
 • Tuong Niệm Việt Dzũng & Hội Luận Về Ðặng Chí Hùng - Người Thanh Niên Nhiệt Tình Với Ðất Nước, -- posted on 24 Dec 2013
 • Phong Trào Yêu Nước Chống Thực Dân Pháp Ðầu Thế Kỷ 20, -- posted on 19 Dec 2013
 • Rèn khả năng nói chuyện Nhân Quyền với Quốc Tế, -- posted on 10 Dec 2013
 • Ngày Tù Nhân Lương Tâm & Cây Mùa Xuân Dânn Chủ - Ông Phạm Trần Anh, -- posted on 03 Dec 2013
 • Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, -- posted on 27 Nov 2013
 • Tẩy Chay Hiến Pháp Áp Ðặt của VC, -- posted on 20 Nov 2013
 • Phương Cách Giải Trừ Việt Cộng Và Lấy Lại Hoàng Sa Trường Sa, -- posted on 12 Nov 2013
 • Tưởng Niệm 50 Năm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, -- posted on 09 Nov 2013
 • Ngô Ðình Diệm-50 năm:Bí ẩn Lịch Sử VN, -- posted on 03 Nov 2013
 • Thời Sự Việt Nam Nổi Bật Trong Những Tuần Qua, -- posted on 23 Oct 2013
 • Ảnh Hưởng Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ đến Trung Cộng & Việt Cộng, -- posted on 16 Oct 2013
 • Tinh Hinh Dau Tranh Tai GX My Yen - GS Nguyen Ly Tuong, -- posted on 02 Oct 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP