AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật Jan 5th, 2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=lNYYMJwGMuY 

 

 

Chủ đề: Ôn Chuyện Cũ – Nói Chuyện Mới

 

 Cập Nhật Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh

Hoa Kỳ, Trung Cộng & Việt Cộng: TS Nguyễn Văn Lương

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 07 Jan 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio – Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=ll6eY22UInI&feature=youtu.be 

 

(Xin mở từ phút 16 - phần đầu bị trục trặc kỹ thuật)

 

 

Chủ Nhật Dec 29th, 2013

 

 

Chủ đề: Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam & Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai

 

Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 30 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

 

Audio-Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fk6Nl55qnMI 

 

Phần khai mạc với nghi thức Tưởng Niệm Việt Dzũng

 

Chủ Nhật Dec 22th, 2013

 

 

Chủ đề: Ðặng Chí Hùng - Người Thanh Niên Nhiệt Tình Với Ðất Nước & Dân Tộc

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ – Bình Luận Gia Hiện Tình Ðất Nước

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời Quý Vị tham khảo trang mạng

 

www.8406news.com

 

Có Link đọc toàn bộ Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận phát hành tại Quốc Nội & các link giới thiệu các Website thân hữu.

 

 

Email: lacviet8406@gmail.com   

 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com  

 www.freespeech4vietnam.org   www.honnuoc.net

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com  

Posted on 24 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZwTeSA2iBwc

 

Chủ Nhật Dec 15th, 2013

  

Chủ đề: Phong Trào Yêu Nước Chống Thực Dân Pháp Ðầu Thế Kỷ 20

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời Quý Vị tham khảo trang mạng

 

www.8406news.com

 

 

Email: lacviet8406@gmail.com   

 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com  

 www.freespeech4vietnam.org   www.honnuoc.net

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    

 

 

Posted on 19 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

 http://www.youtube.com/watch?v=3BsI8SWchU0

 

 

Chủ Nhật Dec 8th, 2013

 

 

Chủ đề: Giúp Dân thoát khỏi Căn Phòng Tiếng Vọng & Rèn Khả Năng Nói Chuyện Nhân Quyền  trực tiếp với Quốc Tế

 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng – BPSOS – CAMSA

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời quý v tham khảo trang mạng khối 8406

 link dẫn đến các trang mạng thân hữu

www.8406news.com

Posted on 10 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=qKN0Tt7cMLE

 

Chủ Nhật Dec 1st, 2013

 

Chủ Ðề: Ngày Tù Nhân Lương Tâm & Cây Mùa Xuân Dân Chủ

 

Diễn Giả: Ông Phạm Trần Anh - Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo Việt Nam 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 03 Dec 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Audio Youtube 

Chủ Nhật Nov 24th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=krvNcHlY5BA&feature=youtube_gdata 

Chủ Ðề: Toàn Dân Quốc Nội Hải Ngoại Quyết Tâm Chiến Ðấu Ðể Giải Thể Chế Ðộ VC

Diễn Giả: TS Hà Văn Hải – Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 27 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube 

Chủ Nhật Nov 17th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=nu8-1Z1wfP8 

Chủ Ðề: Khối 8406 Kêu Gọi Toàn Dân Tẩy Chay Bản Hiến Pháp Áp Ðặt Của Nhà Cầm Quyền VC

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ - Bình Luận Gia

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 20 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 Audio Youtube

Chủ Nhật Nov 10th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=k1ey_aDN5ow

Chủ Ðề Hội Luận

 

Phương Cách Giải Trừ Việt Cộng

Và Lấy Lại Hoàng Sa Trường Sa

Din Giả: Ông Hồ Văn Sinh – VNCH Foundation

& Luật Sư Lâm Chấn Thọ

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 12 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Chủ Nhật 3rd Nov, 2013

Audio-Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=RVl4nYWBj_A&feature=youtu.be

Tưởng Niệm 50 Năm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm

Người Khai Sáng Nền Cộng Hòa Việt Nam

Din Giả: Nhà Văn Mặc Giao

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa

 

 

Phần Tưởng Niệm:

Hôm nay để tưởng niệm 50 Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Người khai sáng nền Cộng Hoà Việt Nam, chúng ta thành tâm tri ân Người vì những công lao sau đây

1-   Người đã khai sáng Nền Cộng Hòa Việt Nam, giữ vững chủ quyền độc lập Quốc Gia cho nền Ðệ Nhất VNCH, một nền Cộng Hòa dù non trẻ nhưng phù hợp với xu thế thời đại, tạo được nền móng Dân Chủ cho sinh hoạt chính trị và tạo được cơm no áo ấm cho toàn dân Miền Nam Việt Nam dưới chế độ Ðệ Nhất VNCH mà Ông khai sáng & Ông làm Tổng Thống.

 

2-   Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm vào năm 1954, Người đã có công rất lớn đưa một triệu Dân Miền Bắc chạy trốn CS vào Nam và mau chóng an cư lac nghiệp tại khắp nơi trên toàn lãnh thổ Miền Nam sau vĩ tuyến 17.

 

 

3-   Tổng Thống Ngô Ðình Diệm sau năm 1954 đã có công an định các Tổ Chức Chính Trị, Quân Sự chống thực dân - chống CS lúc đó, quy về một mối cùng nhau khai sáng & xây dựng Nền Cộng Hòa Việt Nam – Quân Lực VNCH đặt Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm lên trên hết.

 

4-   Tổng Thống Ngô Ðình Diệm rất tôn trọng sự hợp tác của Ðồng Minh Hoa Kỳ, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững Chủ Quyền Quốc Gia. Kiên quyết không để chủ quyền Quốc Gia bị xoi mòn, dù xuất phát từ người đồng minh chiến lược Hoa Kỳ. Ðó cũng là lý do chính đưa ông đến vụ bị thảm sát qua những bàn tay lông lá sắp đặt của Hoa Kỳ, CSVN & Những tướng tá phản loạn.

 

 

Chúng ta nghiêng mình Tưởng Niệm công đức của Người - Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & bào đệ Ngô Ðình NhuTrân trọng,


Lạc Việt

Posted on 09 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • C5âp Nhật Tình Hình Tài Chánh & Kinh Tế Trung Cộng, Việt Cộng & Hoa Kỳ Tác động đến công cuộc tranh đấu của Người Dân VN , -- posted on 07 Jan 2014
 • Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam & Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai, -- posted on 30 Dec 2013
 • Tuong Niệm Việt Dzũng & Hội Luận Về Ðặng Chí Hùng - Người Thanh Niên Nhiệt Tình Với Ðất Nước, -- posted on 24 Dec 2013
 • Phong Trào Yêu Nước Chống Thực Dân Pháp Ðầu Thế Kỷ 20, -- posted on 19 Dec 2013
 • Rèn khả năng nói chuyện Nhân Quyền với Quốc Tế, -- posted on 10 Dec 2013
 • Ngày Tù Nhân Lương Tâm & Cây Mùa Xuân Dânn Chủ - Ông Phạm Trần Anh, -- posted on 03 Dec 2013
 • Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, -- posted on 27 Nov 2013
 • Tẩy Chay Hiến Pháp Áp Ðặt của VC, -- posted on 20 Nov 2013
 • Phương Cách Giải Trừ Việt Cộng Và Lấy Lại Hoàng Sa Trường Sa, -- posted on 12 Nov 2013
 • Tưởng Niệm 50 Năm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, -- posted on 09 Nov 2013
 • Ngô Ðình Diệm-50 năm:Bí ẩn Lịch Sử VN, -- posted on 03 Nov 2013
 • Thời Sự Việt Nam Nổi Bật Trong Những Tuần Qua, -- posted on 23 Oct 2013
 • Ảnh Hưởng Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ đến Trung Cộng & Việt Cộng, -- posted on 16 Oct 2013
 • Tinh Hinh Dau Tranh Tai GX My Yen - GS Nguyen Ly Tuong, -- posted on 02 Oct 2013
 • Tuần Lễ Tưởng Niệm Cố Thi Sĩ Nguyễnn Chgí Thiện - GS Nguyễn Ngọc Bích, -- posted on 23 Sep 2013
 • Tâm Tình Với Giới Trẻ Về Lòng Yêu Nước - Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng, -- posted on 17 Sep 2013
 • HL8406: Tưởng Niệm Húy Nhật Giỗ Ðầu Thi Sĩ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 10 Sep 2013
 • Lộ Trình 3 Bước Thả Tù Nhân Lương Tâm & Chính Trị - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 02 Sep 2013
 • Audio Youtube HL 8406: Tình Hình Mới - Vận Hội Mới - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 26 Aug 2013
 • Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam - Ông Lê Hiếu Ðằng - Ông Hồ Ngọc Nhuận Là Ai ?, -- posted on 19 Aug 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP