AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Audio Youtube 

Chủ Nhật Nov 24th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=krvNcHlY5BA&feature=youtube_gdata 

Chủ Ðề: Toàn Dân Quốc Nội Hải Ngoại Quyết Tâm Chiến Ðấu Ðể Giải Thể Chế Ðộ VC

Diễn Giả: TS Hà Văn Hải – Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 27 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube 

Chủ Nhật Nov 17th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=nu8-1Z1wfP8 

Chủ Ðề: Khối 8406 Kêu Gọi Toàn Dân Tẩy Chay Bản Hiến Pháp Áp Ðặt Của Nhà Cầm Quyền VC

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ - Bình Luận Gia

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 20 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 Audio Youtube

Chủ Nhật Nov 10th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=k1ey_aDN5ow

Chủ Ðề Hội Luận

 

Phương Cách Giải Trừ Việt Cộng

Và Lấy Lại Hoàng Sa Trường Sa

Din Giả: Ông Hồ Văn Sinh – VNCH Foundation

& Luật Sư Lâm Chấn Thọ

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 12 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Chủ Nhật 3rd Nov, 2013

Audio-Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=RVl4nYWBj_A&feature=youtu.be

Tưởng Niệm 50 Năm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm

Người Khai Sáng Nền Cộng Hòa Việt Nam

Din Giả: Nhà Văn Mặc Giao

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa

 

 

Phần Tưởng Niệm:

Hôm nay để tưởng niệm 50 Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Người khai sáng nền Cộng Hoà Việt Nam, chúng ta thành tâm tri ân Người vì những công lao sau đây

1-   Người đã khai sáng Nền Cộng Hòa Việt Nam, giữ vững chủ quyền độc lập Quốc Gia cho nền Ðệ Nhất VNCH, một nền Cộng Hòa dù non trẻ nhưng phù hợp với xu thế thời đại, tạo được nền móng Dân Chủ cho sinh hoạt chính trị và tạo được cơm no áo ấm cho toàn dân Miền Nam Việt Nam dưới chế độ Ðệ Nhất VNCH mà Ông khai sáng & Ông làm Tổng Thống.

 

2-   Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm vào năm 1954, Người đã có công rất lớn đưa một triệu Dân Miền Bắc chạy trốn CS vào Nam và mau chóng an cư lac nghiệp tại khắp nơi trên toàn lãnh thổ Miền Nam sau vĩ tuyến 17.

 

 

3-   Tổng Thống Ngô Ðình Diệm sau năm 1954 đã có công an định các Tổ Chức Chính Trị, Quân Sự chống thực dân - chống CS lúc đó, quy về một mối cùng nhau khai sáng & xây dựng Nền Cộng Hòa Việt Nam – Quân Lực VNCH đặt Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm lên trên hết.

 

4-   Tổng Thống Ngô Ðình Diệm rất tôn trọng sự hợp tác của Ðồng Minh Hoa Kỳ, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững Chủ Quyền Quốc Gia. Kiên quyết không để chủ quyền Quốc Gia bị xoi mòn, dù xuất phát từ người đồng minh chiến lược Hoa Kỳ. Ðó cũng là lý do chính đưa ông đến vụ bị thảm sát qua những bàn tay lông lá sắp đặt của Hoa Kỳ, CSVN & Những tướng tá phản loạn.

 

 

Chúng ta nghiêng mình Tưởng Niệm công đức của Người - Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & bào đệ Ngô Ðình NhuTrân trọng,


Lạc Việt

Posted on 09 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ngô Ðình Diệm-50 năm:Bí ẩn Lịch Sử VN

 

http://www.youtube.com/watch?v=dftE6M_s5_A

 

Ðánh dấu 50 năm ngày mưu sát TT Ngô Ðình Diệm. Một vị lãnh đạo kính yêu của dân tộc. Cả cuộc đời đã cống hiến cho đồng bào, xây dựng một nền Dân Chủ, Thịnh Vượng và Thái Bình. Qua video này , chúng ta sẽ hiểu thêm nữa về cuộc đời và sự hy sinh vì dân tộc của TT. Cũng như thấu đáo hơn về lịch sử của VN

Posted on 03 Nov 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com  

 www.freespeech4vietnam.org   www.honnuoc.net

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    

 

Chủ Nhật Oct 20th, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=iuhWzjjUPsk&feature=c4-overview&list=UUAwh_VVV0ZdBQxgV9A1ZB5A 

Chủ Ðề Hội Luận

 

Thời Sự Việt Nam Những Ngày Qua

Din Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 23 Oct 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật Oct 13th, 2013

Audio Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=55y5cdj69ZI

 

Nội Dung Buổi Hội Luận Với TS Nguyễn Văn Lương

Ảnh Hưởng Kinh Tế  Tài Chánh Hoa Kỳ đến Trung Cộng & Việt Cộng

 

1) Obamacare: 
    - Nhung nguoi khong co bao hiem duoc co bao hiem: 
    - Nhung nguoi dang co bao hiem, duoc bao ve: 
      a) Khong bi tu choi bao hiem khi dang co chung benh ngat ngheo (Pre-conditioned) 
      b) Chi phai tra mot so tien co dinh (deductible) cho hang nam ma khg phai tra nhu mot so bao hiem dang co tren thi truong 
          Hoa-Ky: 20%, 30% can cu vao so tien phai tra cho benh vien, thuoc men, bac-si... 
      c) Tien mua bao hiem chi phai tra gioi han la 10% tong so tien luong cua moi gia dinh 
   - Chuong trinh y-te khong bi loi dung nhu truoc day: Medicare, Medicaid khong phai tra co-pay nen xu dung bua bai, hang nam chinh phu ton kem ca 100 ti dollars 

2) Kinh te Hoa Ky anh huong nang ne den nen kinh te Trung Cong: 
    Hoa-Ky tiep tuc co ti le that nghiep cao cho nam 2014, vi giam them mai-luc vao kinh te Trung Cong: 
    - Hang hoa nhap cang vao Hoa-Ky cua 70% nhung quoc gia tren the gioi cong nhan dollars la hang hoa thuoc lanh vuc tieu thu (Consumer products) 
      Do do, khi that nghiep gia tang, nhu cau cua lanh vuc hang hoa nay bi giam sut nang ne... quoc gia co hang hoa xuat cang cao nhat bi anh huong nhieu nhat. 
      Chinh vi the, hang hoa cua TC bi ton kho gia tang, khong co gioi tieu thu tren the gioi, vi mai luc cua nhung quoc gia khac tren the gioi cung bi giam xut, vi anh huong boi mai luc cua HK... Them vao do, hang hoa cua TC, san xuat chi tap trung vao nhu cau nuoc ngoai, nen khg co su hap dan va can thiet cua nguoi dan trong nuoc 
   - That nghiep tiep tuc gia tang cua TC, khg co duoc tro cap, nguoi dan lam viec voi tien luong thap kem, khg co de danh, nen rat doi kho... Chuong trinh kich thich 
     kinh te cua TC khg co hieu qua, vi ti le thap nghiep qua cao, nguoi co viec lam thi co gang de danh toi da, nen TC khong co mai luc ma chuong trinh kich thich 
     kinh te da duoc ap dung 
   - Tong so 24 ky nghe cua TC, thi 22 ky nghe bi anh huong rat nang ne...Mot vai thi du trong chuong trinh noi chuyen la Nong nghiep, bat dong san, ky nghe thep,,, 
   - Nguon cung cap nang luong (thuy dien, ky nghe than da khan hiem,...) xu dung dau can qua ton kem... dien nang thieu hut nhieu noi
   - Xu dung sang nhot cao nhat the gioi 
   - Cong xuong khong hoat dong 100% duoc, xu dung gia dinh de san xuat khien su o nhiem gia tang khung khiep: song ngoi o nhiem, ca chet, chim chet, vit chet... 
   - Do an doc hai vi nhieu hoa chat, anh huong den nganh y-te, moi truong, 
   - Tai chanh khung hoang... Nguoi dan TC tai hai ngoai gui tien ve trong nuoc chi dung thu nhi sau An-Do, nhung vi qua dong dan nen so tien gui ve TC khong thoa man duoc nhu cau kinh te, nen kinh te trong nuoc khong co mai luc   

3) Kinh te Hoa Ky anh huong den Viet-Nam: 
    - That nghiep gia tang, anh huong den cong dong nguoi Viet hai ngoai, ke ca gioi tieu thuong (nganh Nails...) nen tien gui ve VN giam xut, ngan hang VN pha san 
      vi khg co ngoai te... nguoi VN hai ngoai, trong thap nien tu 1995 -2006, da gui ve trong nuoc hang chuc ti my kim, ngan hang the gioi bao cao la kinh te VN trong giai doan nay khong phat trien nhung bat dong san duoc phat trien vi ket qua tai chanh cua nguoi Viet hai ngoai gui vao trong nuoc. 
   - Neu nguoi VN khong gui tien vao trong nuoc trong mot giai doan ngan (tu 3 den 6 thang) de lam te liet mai luc cua VN, thi CSVN se phai xup do, khong the nao tranh khoi. 
   - CSVN van tiep tuc tuyen truyen de chung minh su phat trien gia tao cua VN: mua 95 may bay cua Airbus ma khg co nhu cau, khong co hoa tieu (Pilots), khong co chuyen vien bao tri, phi truong khong cung ung noi... 
  - Doanh nghiep VN tiep tuc pha san, that nghiep gia tang, 
  - Te doan VN gia tang, trom cuop, giet nguoi hoanh hanh khap noi, lam phat tiep tuc gia tang, 
  - Du lich giam xut vi o nhiem, do an nguy hiem vi hoa chat, cuop boc tap trung vao nguoi du lich vi co tien cua, gia ca cao khong hap dan du lich... 
      
  

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 16 Oct 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com www.lacvietnews.com   

www.freevietnews.com http://www.freespeech4vietnam.org/ www.diendannguoidanvietnam.com www.khoi8406hoaky.com www.honnuoc.net

Audio Youtube Chủ Nhật Sept 29nd, 2013

  http://www.youtube.com/watch?v=cT5myA_jgg4

 Tình Hình Ðấu Tranh Của Giáo Xứ Mỹ Yên - Giáo Phận Vinh

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

Trân trọng,

 Lac Viet

Posted on 02 Oct 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube

Chủ Nhật Sept 22nd, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=SwP6lbmhi7s

Chủ Ðề Hội Luận

Tuần Lễ Tưởng Niệm Cố Thi Sĩ - Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Diễn Giả: GS Nguyễn Ngọc Bích ��" Vietnam Film Club

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 23 Sep 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube Hội Luận

Chủ Nhật Sept 15st, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=KPyCDqhsGdM

Tâm Tình Với Giới Trẻ Về Lòng Yêu Nước

Diễn Giả: Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 17 Sep 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next »
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21310594 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354