AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=aLOxMFEYVa8 

Chủ Nhật August 25th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Tình Hình Mới - Vận Hội Mới Cho Một Việt Nam Dân Chủ Phú Cường

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương ��" Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

Nội Dung

Bé Vivian 13 tuổi tâm tình về Quê Hương Ðất Nước

Hoa Kỳ bao vây kinh tế TC đã có hiệu quả

Kinh tế VC thê thảm hơn dự tưởng

Năm 2012 Việt Nam là một ưu tiên của Hoa Kỳ - VC bỏ lỡ cơ hội

Năm 2013 TT Sang thăm Hoa Kỳ trong bối cảnh VN không còn là ưu tiên của Hoa Kỳ nữa

Obama mềm dẻo “ra lệnh” cho TT Sang: cuối năm nay 2013 VC phải thực thi Nhân Quyền một cách thực tâm & Phải thể hiện chính sách độc lập với TC

Trong Tình Hình Mới này, Những nhà tranh đấu tại  VN cần phải can đảm đứng lên thành lập các đảng phái đối lập.

Trung Cộng dẫy chết ��" Việt Cộng  ra ma

 

Posted on 26 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=AawLERmeXZ4 

 

Chủ Nhật August 18th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng - Dân Biểu VNCH

Sau sự trình bày của GS Nguyễn Lý Tưởng, nội dung đã được hướng đến những vấn đề thời sự qua các câu hỏi như sau:

 

1.      Vừa rồi Ông Lê Hiếu Ðằng (nguyên là Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố…) có viết một bài gửi lên các diễn dàn internet nội dung “thất vọng” về chế độ Cộng Sản tại Việt Nam hiện nay và đề nghị thành lập một  đảng đối lập quy tụ những đảng viên đã ly khai khỏi Ðảng Cộng Sản VN. Xin Giáo sư cho biết ý kiến về vấn đề này?

2.      Tiếp theo ý kiến của Ông Lê Hiếu Ðằng, ông Hồ Ngọc Nhuận, nguyên là Dân Biểu VNCH đã chuyển hướng đi theo CS sau 30/4/1975, tham gia Mặt Trận Tổ Quốc…đã lên tiếng kêu gọi thành lập một đảng mới lấy tên Ðảng Dân Chủ Xã Hội “đối lập” với Ðảng Cộng Sản VN đang cầm quyền hiện nay…Xin Giáo xư cho biết nhận xét của Giáo sư về sự kiện nầy?

3.      Xin Giáo sư cho biết con đường mà dân tộc Việt Nam phải lựa chọn trong tương lai sẽ như thế nào?

4.      Xin Giáo sư cho biết “sự dấn thân của giới trẻ Việt Nam trong nước” hiện nay có ý nghĩa gì và sẽ đem lại kết quả gì cho Việt Nam trong tương lai?

5.      Xin Giáo sư cho biết sự dấn thân của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nói riêng và tín đồ Công Giáo Việt Nam nói chung đốâi với vấn đề  đòi hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay để tiến tới một chế độ dân chủ, đa nguyên…Biến cố nay có ý nghĩa gì và ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào đối với dân tộc Việt Nam?

              Mời quý vị tham khảo

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Audio Youtube

Chiến Lược Ðu Dây Giữa Trung Cộng

& Hoa Kỳ Của Ðảng CSVN

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao – Dân Biểu VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=k9y3stoZ9Ok

Posted on 19 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com web:www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube 

Chủ Nhật August 11th, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=k9y3stoZ9Ok

 Chiến Lược Ðu Dây Giữa Trung Cộng & Hoa Kỳ Của CSVN

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH

 

Audio Youtube

August 5th, 2013

VC Phản Ứng Trước Tiến Trình Phong Thánh Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận Của Giáo Hội Công Giáo

Nhà Văn Trần Phong Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=iPHetCq-ZwY

 

Trân trọng,

Lạc Việt

Posted on 12 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube 

 Phản Ứng Của Nhà Cầm Quyền VC

Trước Tiến Trình Phong Thánh Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=iPHetCq-ZwY

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ, Nguyên Chủ Bút

Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Posted on 07 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật July 28, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Ý Nghĩ & Kết Quả Chuyến Ði

của Trương Tấn Sang Thăm Hoa Kỳ

Diễn Giả: TS Lê Minh Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=kgVVYHy7gaU

 

1-   Phần Nghi Thức Khai Mạc với LM Phero Phan Văn Lợi đại diện BÐH Khối 8406

& Ông Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em – Tín Ðồ Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại

Từ phút thứ  0:00’ -> 0:36’


2-   Phần trình bày của TS Lê Minh Nguyên về chuyến đi của Trương Tấn Sang – Ý Nghĩa & Kết Quả

Từ phút thứ: 0:36’  -> 1:35’


3-   Phần câu hỏi của Hồn Nhiên, Tư Cầu Muối, Duc Hoe, Ðấu Tranh Cho Tự Do

Từ phút thứ 1:35’ -> 2:28’


4-   TS Nguyễn Văn Lương chia sẻ đề tài thông qua cách nhìn kinh tế & tài chánh qua việc Hoa Kỳ Chuyển Trục về Châu Á TBDương & Ðối Tác Kinh Tế Xuyên TBDương (TPP)

Từ phút thứ 2:28’ -> 2:49’


5-   Rất đặc biệt – Ý kiến của Chị Xót Xa Một Nỗi Ðau (Quốc Nội) V/v “Việt Kiều Làm Từ Thiện” & đề nghị hình thành quỹ “Yểm Trợ Các Chiến Sĩ Ðấu Tranh Cho Dân Chủ”

Từ phút 3:01’ -> 3:14’   &   3:28’ -> 3:44’

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 01 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio - Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=ufveWWge1ck&feature=c4-overview&list=UUGOgx5bogZZbU34FdM38q4g

 

Chủ Nhật July 14th, 2013

 

Chủ Ðề Hội Luận

VC Có Thể Triệt Tiêu Ðạo Cao Ðài Chăng ?

Diễn Giả Ông Trần Viết Hùng – Tổng Thư Ký

Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em & Tín Ðồ Cao Ðài Hải Ngoại

 

Thông Tin Cập Nhật Về Kinh Tế TC & VC cùng với chuyến

Mỹ Du của Tập Cận Bình & Trương Tấn Sang

Diễn Giả TS Nguyễn Văn Lương

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 16 Jul 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền& Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio – Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=Lw2oRherNos&list=UUGOgx5bogZZbU34FdM38q4g

 

Chủ Nhật July 7th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Hiện Tượng Xuống Ðường Trong Các Quốc Gia Ðộc Tài

Hay Ðối Lập Yếu

Diễn Giả: TS Lê  Minh Nguyên (Nam California)

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 09 Jul 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com              www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật June 23, 2013

Audio – Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=eeSfxsJ5LUA

 Chủ Ðề Hội Luận

 

Hào Khí Giới Trẻ Việt Nam

 

Diễn Giả: GS Lưu Trung Khảo (Nam California)

 

Trân Trọng,

 

Lac Viet

 

Mời quý vị tham gia ký Thỉnh Nguyện Thư Yểm Trợ Dự Luật Nhân Quyền cho VN -  HR 1897 (2013)

https://www.change.org/petitions/members-of-the-us-congress-vote-for-vietnam-human-rights-act-hr-1897

Posted on 27 Jun 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   

www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật June 16th, 2013

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=isuJ6F0wq5g

 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Tâm Tình Về Các Bạn Trẻ:  Phương Uyên ��" Nguyên Kha - Ðắc Kiên

& Tủ Sách Tiếng Quê Hương

 Diễn Giả Nhà Văn Trần Phong Vũ (Nam California)

 

Chủ Tich UBÐN Quốc Hội Hoa Kỳ Chất Vấn Phụ Tá

 Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao

https://www.youtube.com/watch?v=DBe8s0Qsey4

Posted on 19 Jun 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio-Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=Dr29edpXEFI 

 

Chủ Nhật June 9th, 2013

 

Ý Nghĩa & Thành Quả Ngày 

Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam June 3-4, 2013

Tại Tòa Bạch Ốc & Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Tham dự & Trình bày

Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng 
Giám Ðốc BPSOS

Ông Trần Viết Hùng, Ông Lê Phú Hữu, Ông Phan Văn Hồ, Ông Bùi Văn Y  
Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em Toà Thánh Tây Ninh Hải Ngoại

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

Một số hình ảnh Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN

http://www.flickr.com/photos/38928609@N02/sets/72157633986342535/ 

 

Thông tin về Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

http://www.machsong.org/

 

Posted on 10 Jun 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Audio Youtube HL 8406: Tình Hình Mới - Vận Hội Mới - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 26 Aug 2013
 • Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam - Ông Lê Hiếu Ðằng - Ông Hồ Ngọc Nhuận Là Ai ?, -- posted on 19 Aug 2013
 • Audio Youtube HL8406: Chiến Lược Ðu Dây Của VC - Nhà Văn Mặc Giao, -- posted on 12 Aug 2013
 • Audio Youtube Phản Ứng Của Nhà Cầm Quyền VC Trước Tiến Trình Phong Thánh Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, -- posted on 07 Aug 2013
 • Ý Nghĩ & Kết Quả Chuyến Ði của Trương Tấn Sang Thăm Hoa Kỳ, -- posted on 01 Aug 2013
 • Ðạo Cao Ðài có thể bị VC triệt tiêu chăng? - Thông Tin cập nhật về chuyến Mỹ Du của Tập Cận Bình & Trương Tấn Sang, -- posted on 16 Jul 2013
 • Audio-Youtube: Hiện Tượng Xuống Ðường Trong Các Quốc Gia Ðộc Tài - TS Lê Minh Nguyên, -- posted on 09 Jul 2013
 • Hào Khí Giới Trẻ VN - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 27 Jun 2013
 • Tâm Tình Về Các Bạn Trẻ: Phương Uyên – Nguyên Kha - Ðắc Kiên, -- posted on 19 Jun 2013
 • Audio Youtube Ý Nghĩa & Thành Quả Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 10 Jun 2013
 • Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 27 May 2013
 • Audio Youtube: Ai Giet Cha Trương Bửu Diệp, -- posted on 27 May 2013
 • Kinh tế VN trong những năm gần đây & những dấu hiệu trong tương lai, -- posted on 23 May 2013
 • Audio Yout5ube Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 07 May 2013
 • Nghi Thức Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4, 2013 lần thứ 38, -- posted on 29 Apr 2013
 • Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc, -- posted on 19 Apr 2013
 • Nội Dung Phát Biểu Kỷ Niện 7 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN, -- posted on 09 Apr 2013
 • Audio Youtube Kỷ Niệm 7 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN, -- posted on 09 Apr 2013
 • Nhân Giỗ Tổ Hùng Vương 2892 - Cội Nguồn Việt Tộc , -- posted on 01 Apr 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP