AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền& Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio – Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=Lw2oRherNos&list=UUGOgx5bogZZbU34FdM38q4g

 

Chủ Nhật July 7th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Hiện Tượng Xuống Ðường Trong Các Quốc Gia Ðộc Tài

Hay Ðối Lập Yếu

Diễn Giả: TS Lê  Minh Nguyên (Nam California)

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 09 Jul 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com              www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật June 23, 2013

Audio – Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=eeSfxsJ5LUA

 Chủ Ðề Hội Luận

 

Hào Khí Giới Trẻ Việt Nam

 

Diễn Giả: GS Lưu Trung Khảo (Nam California)

 

Trân Trọng,

 

Lac Viet

 

Mời quý vị tham gia ký Thỉnh Nguyện Thư Yểm Trợ Dự Luật Nhân Quyền cho VN -  HR 1897 (2013)

https://www.change.org/petitions/members-of-the-us-congress-vote-for-vietnam-human-rights-act-hr-1897

Posted on 27 Jun 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   

www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật June 16th, 2013

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=isuJ6F0wq5g

 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Tâm Tình Về Các Bạn Trẻ:  Phương Uyên ��" Nguyên Kha - Ðắc Kiên

& Tủ Sách Tiếng Quê Hương

 Diễn Giả Nhà Văn Trần Phong Vũ (Nam California)

 

Chủ Tich UBÐN Quốc Hội Hoa Kỳ Chất Vấn Phụ Tá

 Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao

https://www.youtube.com/watch?v=DBe8s0Qsey4

Posted on 19 Jun 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio-Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=Dr29edpXEFI 

 

Chủ Nhật June 9th, 2013

 

Ý Nghĩa & Thành Quả Ngày 

Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam June 3-4, 2013

Tại Tòa Bạch Ốc & Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Tham dự & Trình bày

Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng 
Giám Ðốc BPSOS

Ông Trần Viết Hùng, Ông Lê Phú Hữu, Ông Phan Văn Hồ, Ông Bùi Văn Y  
Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em Toà Thánh Tây Ninh Hải Ngoại

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

Một số hình ảnh Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN

http://www.flickr.com/photos/38928609@N02/sets/72157633986342535/ 

 

Thông tin về Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

http://www.machsong.org/

 

Posted on 10 Jun 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=gycEokulysk

 

 Chủ Nhật May 26, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

Tại Quốc Hội & Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ June 3 & 4 , 2013

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng

 

 

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

Posted on 27 May 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=uoCeVW7hfVY&feature=youtu.be 

 

Thứ Sáu  May 24th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

Ai Giết Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

 (Cha Thánh Diệp – Ban Nhiều Ơn Cho Người Lương Giáo Ðến Cùng Ngài)

 Diễn Giả: Ông Ngô Thiên Hiệp

 Con Ông Ngô Thiên Cẩn - Thầy Hai Ðất Cà Mâu

 

Phần 1: Hoàn cảnh lịch sử Vùng Cà Mâu thời Cha Diệp (1945)

Phần 2:  Cuộc khổ nạn của các Dì Phước & Cha Diệp trong chiến dịch "Cải Cách Tôn Giáo"

Phần 3:  "Hồ Sơ Phong Thánh" mang nhiều nghi vấn khó giải trình

 Email Ông Ngô Thiên Hiệp: ngothienhiep@yahoo.ca

Posted on 27 May 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Audio Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=Pj5neDiw4Ek 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Kinh Tế Việt Nam Trong Những Năm Gần Ðây

& Những Dấu Hiệu Trong Tương Lai

 

Diễn Giả: TS Ðinh Xuân Quân

Chuyên Gia Kinh Tế - Từng Làm Việc Cho Liên Hiệp Quốc

 

Lac Viet

Posted on 23 May 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=DVW15lFEW40

 

 

Chủ Ðề Hội Luận

Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

June 3-4, 2013 tại Nhà Trắng & Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

Tiếp Tục Vận Ðộng Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

 

 

Trân trọng,

 

 Lạc Việt

Posted on 07 May 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Audio Youtube 

 

http://youtu.be/lavuCk1P2hU

 

1-    Nghi Thức Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 - Lạc Việt

 

2-    Quốc Hận: Tinh Thần & Hành Ðộng Quang Phục Quê Hương

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Gửi Tiền Giảm Du Lịch Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://wh.gov/ex68

 

 

Posted on 29 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Kiều Hối Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://Wh .gov/ex68

 

1-   Nếu quý vị đã có Account TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-   Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-   Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-   Dùng Password đó để ký TNT

5-   Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-   Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

 

Radio  Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu
Chiến Dịch Giảm Kiều Hối & Du Lịch VN

 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8a6fca627b&view=audio&msgs=13e229c87dd44116&attid=0.1&zw

 

Ðài VOA loan tin về chiến dịch TNT & Các ý kiến

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html

 

Audio Youtube Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Giảm Kiều Hối & Du Lịch về VN

http://www.youtube.com/watch?v=-KXThgiXnnM&feature=youtu.be

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình Cuộc Họp Báo Giảm Kiều Hối & Du Lịch Về VN

 http://youtu.be/5qsXZvNcXYI

 

 

Posted on 19 Apr 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Audio-Youtube: Hiện Tượng Xuống Ðường Trong Các Quốc Gia Ðộc Tài - TS Lê Minh Nguyên, -- posted on 09 Jul 2013
 • Hào Khí Giới Trẻ VN - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 27 Jun 2013
 • Tâm Tình Về Các Bạn Trẻ: Phương Uyên – Nguyên Kha - Ðắc Kiên, -- posted on 19 Jun 2013
 • Audio Youtube Ý Nghĩa & Thành Quả Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 10 Jun 2013
 • Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 27 May 2013
 • Audio Youtube: Ai Giet Cha Trương Bửu Diệp, -- posted on 27 May 2013
 • Kinh tế VN trong những năm gần đây & những dấu hiệu trong tương lai, -- posted on 23 May 2013
 • Audio Yout5ube Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 07 May 2013
 • Nghi Thức Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4, 2013 lần thứ 38, -- posted on 29 Apr 2013
 • Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc, -- posted on 19 Apr 2013
 • Nội Dung Phát Biểu Kỷ Niện 7 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN, -- posted on 09 Apr 2013
 • Audio Youtube Kỷ Niệm 7 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho VN, -- posted on 09 Apr 2013
 • Nhân Giỗ Tổ Hùng Vương 2892 - Cội Nguồn Việt Tộc , -- posted on 01 Apr 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế , -- posted on 25 Mar 2013
 • Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị & Giảm Kiều Hối Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 19 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 11 Mar 2013
 • Hiến Pháp CHXHCNVN Không Sửa, Chẳng Ðổi Mà Ðốt ..., -- posted on 08 Mar 2013
 • VC Thảm Sát Ðồng Bào Trong Biến Cố Tết Mậu Thân, -- posted on 25 Feb 2013
 • VC Sửa Ðổi Hiến Pháp * Quý Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 20 Feb 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP