AUDIO LƯU TRỮ

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CSVN Trả Lời

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

Chủ Nhật August 23, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=megtKIrvjPM

 

Chủ Ðề:

 

Tìm Một Sinh Lộ Cho Dân Tộc

 Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CSVN Trả Lời

 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn & LM Phero Phan Văn Lợi

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 

www.machsongmedia.com 

 

……………………..

 

 

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CS Trả Lời

 

TS Nguyễn Anh Tuấn

 

1-   Lãnh tụ Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt Nam ? Tại sao suốt đời “bác Hồ” phải che dấu rất kỹ gốc gác của mình ?

 

2-   Nếu “bác Hồ” là người Việt Nam thì tại sao đảng CSVN phải hóa trang, huyền thoại hóa và thần thánh hóa “bác”, phải chăng để người dân Việt tin tưởng, tôn kính, phục tùng tuyệt đối, và không còn ai dám thắc mắc về gốc gác của “bác” nữa hay sao ?

 

3-  Tại sao “bác Hồ” lại dặn  “đảng” và các đảng viên CSVN: “tất cả phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc “ ?

 

4-  Tại sao “cụ Hồ” muốn can thiệp để cứu một người ân nhân của “cụ” là bà Nguyễn Thị Năm, nhưng vì Ủy Ban Cải Cách Ruộng Ðất đã quyết định đem bà này ra đấu tố và xử bắn nên “Hồ chủ tịch” cũng không dám can thiệp. Tại sao là lãnh tụ tối cao của Việt Nam mà phải sợ uy quyền của Ban Cố Vấn Trung Quốc ?

 

5-  Tại sao lãnh đạo đảng CSVN lại tuyên bố: “chúng ta sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người dân Việt cuối cùng để chiến thắng ? Như vậy mục đích cách mạng vô sản tại Việt Nam  phải chăng là tiêu diệt hết người dân Việt Nam, chứ đâu phải cứu dân cứu nước Việt Nam ?

 

6-  Tại sao Hồ Chí Minh và “đảng”của ông tìm mọi cách để tiêu diệt thẳng tay tất cả các nhà ái quốc chân chính nhất, tiêu diệt hết nhân tài, tiêu diệt hết các đảng phái quốc gia, và tiêu diệt luôn những thành phần trí thức ưu tú của Việt Nam ? Phải chăng mệnh lệnh này đến từ Mao Trạch Ðông và đảng CS Trung Quốc để VN không bao giờ ngóc đầu lên được, phải không ?

 

7-  Tại sao HCM và đảng CSVN trong cách mạng vô sản chỉ chủ trương phá hoại triệt để và phá hoạn toàn diện con người và xã hội Việt Nam,mà chưa bao giờ có một đường lối nào để xây dựng cho dân cho nước Việt Nam ? Phải chăng đây là chủ trương cố tình làm cho toàn dân Việt rơi vào vực thẳm đói nghèo, sợ hãi và hoàn toàn suy liệt trên tất cả mọi phương diện mà không thể nào ra được ?

 

8-   Hồ Chí Minh có tên là Lý Thụy, một thiếu tá trong Bát Lộ Quân giải phóng Hoa Lục, người đã nhận mệnh lệnh của Mao Trạch Ðông đến VN đế thành lập đảng CSÐD vào 1930. Vậy “đảng” này là  người Tàu hay người Việt Nam ? Nếu  nói “đảng” này của Việt Nam thì tại sao phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc ?

 

9-  Tại sao HCM và đảng CSVN dương cao ngọn cờ kháng chiến để tranh đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam; trong khi chính bản thân HCM và  đảng CSVN lại hoàn toàn không có độc lập-tự do trong mọi suy tư và hành động ?

 

10-                    Tại sao sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ về Tiếp thu Hà Nội vào 1954. Trong suốt 10 năm hòa bình (1954-1964), HCM và đảng CSVN đã chẳng xây dựng được gì, và chỉ xô đảy 17 triệu dân, từ Hà Nội đến các vùng nông thôn khắp Miền Bắc rơi vào khốn cùng, sợ hãi, chia lìa và đói nghèo khủng khiếp; thế mà HCM và CSVN vẫn tìm mọi cách gây ra chiến tranh để tiến chiếm MN. Rồi sau đó đem cái uy quyền bạo lực thô bạo, đem cái đói nghèo, đem những huyền thoại giả dối, đem cái hủ lậu dốt nát, đem những thói gian tham ích kỷ, và đem luôn những thất bại ê chề của cách mạng vô sản từ Miền Bắc vào Miền Nam. Như thế là “giải phóng” hay sao ?

 

11-                     Phải chăng đảng CSVN  là con đẻ của đảng CS Trung Quốc nên mới bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ”, nhưng “bác” là người Tàu, đó là một con người muôn mặt, luôn che dấu gốc gác, cực kỳ gian manh quỉ quái trong mọi thủ đoạn, suốt đời sống trong đam mê quyền lực và, là hiện thân của bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại của cách mạng vô sản đã theo gương Mao Trạch Ðông trong mọi suy nghĩ và hành động. Một con người như vậy mà bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ” thì được ích gì ?

 

12-                    Nhìn lại chân dung của Tổng Thống Ngô Ðìng Diệm và “chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cách mạng vô sản tại Miền Bắc,và cách mạng dân chủ tại Miền Nam. Ai- và cuộc cách mạng nào đã bảo vệ được độc lập-tự do và hạnh phúc ấm no cho người dân Việt, ai- và cuộc cách mạng nào đã làm mất độc lập, tự do và hạnh phúc của người dân Việt?

 

13-                    Ðạo đức Ngô Ðình Diệm và đạo đức Hồ Chí Minh khác nhau như thế nào ? Trước hai tấm gương của hai nhà cách mạng này. Một bên chủ trương cách mạng xây dựng triệt để và toàn diện cho dân cho nước; bên còn lại chủ trương phá hoại triệt để và toàn diện con người và đất nước. Người dân Việt nên sống theo gương nào ?

 

14-                    Cuộc cách mạng vô sản do HCM và đảng CSVN chủ trương tại Miền Bắc 1954-1964 đã hoàn toàn thất bại và tan vỡ thê thảm,vì cuộc cách mạng này đã xô đảy 17 triệu dân  Miền Bắc vào vực thẳm của khốn cùng , sợ hãi kinh hoàng và nghèo đói xác sơ mà không thể nào ra được; trong khi đó, cuộc cách mạng dân chủ tại Miền Nam do TT Ngô Ðình Diệm chủ trương đã xây nên quốc gia Miền Nam thành Hòn Ngọc Viễn Ðông , và đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc ấm no cho 15 triệu dân Miền Nam. Khi một cuộc cách mạng đã thảm bại vì ấu trĩ, ảo tưởng và mê sảng trong quyền uy của bạo lực thì nó đang cần cách mạng dân chủ Miền Nam giải phóng nó ra khỏi ảo tưởng cách mạng vô sản và đói nghèo ? Vì thế, cách mạng dân chủ tại Miền Nam đã và đang thực sự Giải Phóng Miền Bắc bằng cách xây cho Miền Bắc Việt Nam một Hòn Ngọc Viễn Ðông nữa. Phải chăng đây là đòi hỏi tất yếu của lịch sử VN vào thời hậu cộng sản ?

 

15-                    Sau khi HCM và Việt Minh cướp chính quyền, một chính quyền hợp pháp, hợp hiến và chính thống Việt Nam vào 1945, họ đã bức tử Hà Nội vào 1954-1964. Sau đó  HCM và đảng CSVN gây chiến tranh tiến chiếm Miền Nam và đã bức tử luôn Hòn Ngọc Viễn Ðông vào 30 thánh 4, 1975 để cuối cùng xô đảy 15 triệu dân Miền Nam vào vòng nô lệ hãi hùng của CS.  Nếu TT Diệm không bị lật đổ và không bị  thảm sát vào tháng 11,1963 thì CSVN có chiếm được Miền Nam không ?  Nhưng sau khi đã chiếm và bức tử nền Cộng Hòa Việt Nam từ 40 năm qua, cách mạng CS cũng tự chứng minh là hoàn toàn thất bại và tan vỡ luôn tại Miền Nam trên tất cả mọi phương diện nên mới lâm vào cảnh nước mất nhà tan như hôm nay. Phải chăng vì những người CSVN và người dân “phải sống theo gương  bác Hồ” nên xã hội Việt Nam thống nhất rơi vào hỗn loạn mà không làm sao ổn định được, bởi vì bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại theo gương “bác Hồ” đã ăn sâu, lan rộng và trở thành thói quen của đời sống Việt Nam  và cuối cùng xé dân tộc Việt Nam thành triệu mảnh tan tác vô cùng đau thương. V ì thế, câu hỏi chót được đặt ra là: người dân Việt phải hướng về cuộc cách mạng nào để có thể tìm  ra một sinh lộ và đoàn kết quốc gia, Cách Mạng Vô Sản hay Cách Mạng Dân Chủ Ðáy Tầng (Grassroot Democracy) ?

 

Posted on 24 Aug 2015
[ print ]


LacVietnews.com

 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • LM Tadeo Nguyễn Văn Lý trình bày về Tập Hợp Quốc Dân Việt, -- posted on 08 Feb 2017
 • Nhu Cầu Cấp Bách Cứu Nước - TS Hà Văn Hải - LM Ðông Dương, -- posted on 22 Sep 2016
 • Mẹ Teresa - Mẹ Của Thế Giới Người Bất Hạnh, -- posted on 12 Sep 2016
 • Chuyến Viếng Thăm của Obama & Tương Lai VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 20 Jun 2016
 • Thảm Họa Môi Sinh Biển VN - Nguyên Nhân Ðích Thực ? - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 13 May 2016
 • Hạ Nguồn Sông Mekong – Mekong Delta - Vựa Lúa Thuỷ Sản VN đang giẫy chết - TS Mai Thanh Truyết , -- posted on 21 Apr 2016
 • Kỷ Niệm 10 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 8-4-2006 – 2016, -- posted on 05 Apr 2016
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN - 2016 - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 29 Mar 2016
 • Hiện Trạng Nền Kinh Tế Việt Nam - Diễn Giả: Ông Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 27 Mar 2016
 • Cuộc Thảm Sát Cha Trương Bửu Diệp – Ai Là Thủ Phạm, -- posted on 10 Mar 2016
 • Tuong Niem Cac Anh Hung Hoang Sa Năm Thứ 42, -- posted on 21 Jan 2016
 • Tưởng Niệm Các Anh Hùng Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974 , -- posted on 21 Jan 2016
 • TậpCận Bình Với Hoàng Sa Trường Sa, -- posted on 11 Jan 2016
 • Yểm Trợ & Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội, -- posted on 01 Dec 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng Việt Cộng & Biển Ðông Việt Nam (GS Nguyễn Lý Tưởng) , -- posted on 17 Nov 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm Và Chính Sách Của Chính Quyền Kenned - TS Nguyễn Anh Tuấn y , -- posted on 05 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân, -- posted on 05 Nov 2015
 • Sự Thật Lịch Sử Về Cái Chết Bi Hùng Của TT Ngô Ðình Diệm & Nền Cộng Hòa Việt Nam , -- posted on 28 Oct 2015
 • Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Biển Ðông, -- posted on 28 Oct 2015
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP