AUDIO LƯU TRỮ

Hạ Nguồn Sông Mekong – Mekong Delta - Vựa Lúa Thuỷ Sản VN đang giẫy chết - TS Mai Thanh Truyết

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Audio Youtube

  Chủ Nhật April 10, 2016

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1w0TMZPXkXU

  

Chủ Ðề

 

 

Hạ Nguồn Sông Mekong – Mekong Delta

Vựa Lúa Và Thuỷ Sản Việt Nam Ðang Giẫy Chết

 

Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết

Chuyên gia về Môi Trường  

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

 

Posted on 21 Apr 2016
[ print ]


LacVietnews.com


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21310594 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354