BÌNH LUẬN

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CS Trả Lời

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CS Trả Lời

 

 1.  Lãnh tụ Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt Nam ? Tại sao suốt đời “bác Hồ” phải che dấu rất kỹ gốc gác của mình ?

   

 2.  Nếu “bác Hồ” là người Việt Nam thì tại sao đảng CSVN phải hóa trang, huyền thoại hóa và thần thánh hóa “bác”, phải chăng để người dân Việt tin tưởng, tôn kính, phục tùng tuyệt đối, và không còn ai dám thắc mắc về gốc gác của “bác” nữa hay sao ?

   

 3. Tại sao “bác Hồ” lại dặn  “đảng” và các đảng viên CSVN: “tất cả phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc “ ?

   

 4. Tại sao “cụ Hồ” muốn can thiệp để cứu một người ân nhân của “cụ” là bà Nguyễn Thị Năm, nhưng vì Ủy Ban Cải Cách Ruộng Ðất đã quyết định đem bà này ra đấu tố và xử bắn nên “Hồ chủ tịch” cũng không dám can thiệp. Tại sao là lãnh tụ tối cao của Việt Nam mà phải sợ uy quyền của Ban Cố Vấn Trung Quốc ?

   

 5. Tại sao lãnh đạo đảng CSVN lại tuyên bố: “chúng ta sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người dân Việt cuối cùng để chiến thắng ? Như vậy mục đích cách mạng vô sản tại Việt Nam  phải chăng là tiêu diệt hết người dân Việt Nam, chứ đâu phải cứu dân cứu nước Việt Nam ?

   

 6. Tại sao Hồ Chí Minh và “đảng”của ông tìm mọi cách để tiêu diệt thẳng tay tất cả các nhà ái quốc chân chính nhất, tiêu diệt hết nhân tài, tiêu diệt hết các đảng phái quốc gia, và tiêu diệt luôn những thành phần trí thức ưu tú của Việt Nam ? Phải chăng mệnh lệnh này đến từ Mao Trạch Ðông và đảng CS Trung Quốc để VN không bao giờ ngóc đầu lên được, phải không ?

   

 7. Tại sao HCM và đảng CSVN trong cách mạng vô sản chỉ chủ trương phá hoại triệt để và phá hoạn toàn diện con người và xã hội Việt Nam,mà chưa bao giờ có một đường lối nào để xây dựng cho dân cho nước Việt Nam ? Phải chăng đây là chủ trương cố tình làm cho toàn dân Việt rơi vào vực thẳm đói nghèo, sợ hãi và hoàn toàn suy liệt trên tất cả mọi phương diện mà không thể nào ra được ?

   

 8.  Hồ Chí Minh có tên là Lý Thụy, một thiếu tá trong Bát Lộ Quân giải phóng Hoa Lục, người đã nhận mệnh lệnh của Mao Trạch Ðông đến VN đế thành lập đảng CSÐD vào 1930. Vậy “đảng” này là  người Tàu hay người Việt Nam ? Nếu  nói “đảng” này của Việt Nam thì tại sao phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc ?

   

 9. Tại sao HCM và đảng CSVN dương cao ngọn cờ kháng chiến để tranh đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam; trong khi chính bản thân HCM và  đảng CSVN lại hoàn toàn không có độc lập-tự do trong mọi suy tư và hành động ?

   

 10. Tại sao sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ về Tiếp thu Hà Nội vào 1954. Trong suốt 10 năm hòa bình (1954-1964), HCM và đảng CSVN đã chẳng xây dựng được gì, và chỉ xô đảy 17 triệu dân, từ Hà Nội đến các vùng nông thôn khắp Miền Bắc rơi vào khốn cùng, sợ hãi, chia lìa và đói nghèo khủng khiếp; thế mà HCM và CSVN vẫn tìm mọi cách gây ra chiến tranh để tiến chiếm MN. Rồi sau đó đem cái uy quyền bạo lực thô bạo, đem cái đói nghèo, đem những huyền thoại giả dối, đem cái hủ lậu dốt nát, đem những thói gian tham ích kỷ, và đem luôn những thất bại ê chề của cách mạng vô sản từ Miền Bắc vào Miền Nam. Như thế là “giải phóng” hay sao ?

   

 11.  Phải chăng đảng CSVN  là con đẻ của đảng CS Trung Quốc nên mới bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ”, nhưng “bác” là người Tàu, đó là một con người muôn mặt, luôn che dấu gốc gác, cực kỳ gian manh quỉ quái trong mọi thủ đoạn, suốt đời sống trong đam mê quyền lực và, là hiện thân của bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại của cách mạng vô sản đã theo gương Mao Trạch Ðông trong mọi suy nghĩ và hành động. Một con người như vậy mà bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ” thì được ích gì ?

   

 12. Nhìn lại chân dung của Tổng Thống Ngô Ðìng Diệm và “chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cách mạng vô sản tại Miền Bắc,và cách mạng dân chủ tại Miền Nam. Ai- và cuộc cách mạng nào đã bảo vệ được độc lập-tự do và hạnh phúc ấm no cho người dân Việt, ai- và cuộc cách mạng nào đã làm mất độc lập, tự do và hạnh phúc của người dân Việt?

   

 13. Ðạo đức Ngô Ðình Diệm và đạo đức Hồ Chí Minh khác nhau như thế nào ? Trước hai tấm gương của hai nhà cách mạng này. Một bên chủ trương cách mạng xây dựng triệt để và toàn diện cho dân cho nước; bên còn lại chủ trương phá hoại triệt để và toàn diện con người và đất nước. Người dân Việt nên sống theo gương nào ?

   

 14. Cuộc cách mạng vô sản do HCM và đảng CSVN chủ trương tại Miền Bắc 1954-1964 đã hoàn toàn thất bại và tan vỡ thê thảm,vì cuộc cách mạng này đã xô đảy 17 triệu dân  Miền Bắc vào vực thẳm của khốn cùng , sợ hãi kinh hoàng và nghèo đói xác sơ mà không thể nào ra được; trong khi đó, cuộc cách mạng dân chủ tại Miền Nam do TT Ngô Ðình Diệm chủ trương đã xây nên quốc gia Miền Nam thành Hòn Ngọc Viễn Ðông , và đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc ấm no cho 15 triệu dân Miền Nam. Khi một cuộc cách mạng đã thảm bại vì ấu trĩ, ảo tưởng và mê sảng trong quyền uy của bạo lực thì nó đang cần cách mạng dân chủ Miền Nam giải phóng nó ra khỏi ảo tưởng cách mạng vô sản và đói nghèo ? Vì thế, cách mạng dân chủ tại Miền Nam đã và đang thực sự Giải Phóng Miền Bắc bằng cách xây cho Miền Bắc Việt Nam một Hòn Ngọc Viễn Ðông nữa. Phải chăng đây là đòi hỏi tất yếu của lịch sử VN vào thời hậu cộng sản ?

   

 15. Sau khi HCM và Việt Minh cướp chính quyền, một chính quyền hợp pháp, hợp hiến và chính thống Việt Nam vào 1945, họ đã bức tử Hà Nội vào 1954-1964. Sau đó  HCM và đảng CSVN gây chiến tranh tiến chiếm Miền Nam và đã bức tử luôn Hòn Ngọc Viễn Ðông vào 30 thánh 4, 1975 để cuối cùng xô đảy 15 triệu dân Miền Nam vào vòng nô lệ hãi hùng của CS.  Nếu TT Diệm không bị lật đổ và không bị  thảm sát vào tháng 11,1963 thì CSVN có chiếm được Miền Nam không ?  Nhưng sau khi đã chiếm và bức tử nền Cộng Hòa Việt Nam từ 40 năm qua, cách mạng CS cũng tự chứng minh là hoàn toàn thất bại và tan vỡ luôn tại Miền Nam trên tất cả mọi phương diện nên mới lâm vào cảnh nước mất nhà tan như hôm nay. Phải chăng vì những người CSVN và người dân “phải sống theo gương  bác Hồ” nên xã hội Việt Nam thống nhất rơi vào hỗn loạn mà không làm sao ổn định được, bởi vì bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại theo gương “bác Hồ” đã ăn sâu, lan rộng và trở thành thói quen của đời sống Việt Nam  và cuối cùng xé dân tộc Việt Nam thành triệu mảnh tan tác vô cùng đau thương. V ì thế, câu hỏi chót được đặt ra là: người dân Việt phải hướng về cuộc cách mạng nào để có thể tìm  ra một sinh lộ và đoàn kết quốc gia, Cách Mạng Vô Sản hay Cách Mạng Dân Chủ Ðáy Tầng (Grassroot Democracy) ?

Posted on 27 Aug 2015
[ print ]


LacVietnews.com

 • THỜI ÐẠI HÙNG VƯƠNG LÀ CÓ THẬT, -- posted on 19 Apr 2016
 • Kỷ niệm 10 năm bản Tuyên ngôn lịch sử, -- posted on 04 Apr 2016
 • Chúc Mừng Năm Mới 2016 Xuân Bính Thân, -- posted on 11 Feb 2016
 • 25 AUDIO NHẬN ÐỊNH VÀ CHÚC TẾT ÐỒNG BÀO VIÊT NAM, -- posted on 10 Feb 2016
 • Thông Cáo Báo Chí V/v C/h Lê Thanh Tùng Bị Công An Bắt Giam, -- posted on 10 Jan 2016
 • Lực Lượng Quốc Dân - Chúc Mừng Năm Mới 2016, -- posted on 02 Jan 2016
 • 70 TỔ CHỨC XHDS, CHÍNH TRỊ, 900 CÁ NHÂN, 900 BÀN TAY NHÂN QUYỀN YÊU CẦU THẢ LS. NGUYỄN VĂN ÐÀI và LÊ THU HÀ, -- posted on 23 Dec 2015
 • Radio Tiếng Nói Quốc Dân Dec 16, 2015, -- posted on 16 Dec 2015
 • Trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Ðài, -- posted on 16 Dec 2015
 • Tuyên Ngôn của Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ, -- posted on 28 Nov 2015
 • Ðồng Hành Với CH Trần Anh Kim - Kg DD Thằng Mõ, -- posted on 14 Nov 2015
 • Số Phận Ðen Tối Của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Và Chính Quyền Miền Nam Và Chính Sách Của Chính Quyền Kennedy , -- posted on 05 Nov 2015
 • Hiệp định TPP bằng tiếng Việt - Minh Khoa (dịch), -- posted on 29 Oct 2015
 • Những Con Chó Sói Ðội Lốt Phật Giáo & Những Thằng Ngốc Hữu Dụng, -- posted on 25 Oct 2015
 • Hội Ðồng Liên Kết Tường Trình Nội Dung Thảo Luận Công Tác Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nhân Quyền Cho Việt Nam &Yểm Trợ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ tại Quốc Nội , -- posted on 25 Oct 2015
 • BÁC KHƯỚC QUAN ÐIỂM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH, -- posted on 13 Oct 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm & Chính Phủ VNCH Không Có Ðàn Áp Phật Giáo, -- posted on 13 Oct 2015
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Trong Cách Mạng Dân Chủ Miền Nam, -- posted on 13 Oct 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm & Chính Phủ VNCH Không Có Ðàn Áp Phật Giáo, -- posted on 13 Oct 2015
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kiến Trúc Sư Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 13 Oct 2015