BÌNH LUẬN

Lực Lượng Quốc Dân - Chúc Mừng Năm Mới 2016


Chúc Mừng Năm Mới


2016


Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ


 


Kính Chúc Quý Thành Viên


 


Hội Sử Học Việt Nam


Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc


Phong Trào Hiến Chương 2000


TS Nguyễn Bá Long


Hội Nghị Diên Hồng Thời Ðại


Sử Gia Phạm Trần Anh


Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406


Trần Bách Việt


Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Ðộng Cứu Nước


Nữ Sĩ  Nguyễn Thị Hồng Khương


Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Tìm Lại Sinh Lộ Cho Dân Tộc


TS Nguyễn Anh Tuấn


Nhóm Truyền Thông Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước


Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh


Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam


Lac Việt, Ô Cao Gia, Ô Phạm Trần Anh


Hội Anh Em Dân Chủ


Anh Phạm Văn Trội


Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm & Tôn Giáo Tại Việt Nam


LM Phero Phan Văn Lợi – Hòa Thượng T. Không Tánh - Ông Phạm Bá Hải


 


Một Năm Mới Khang An Thịnh Ðạt


 


Chúng Ta Cùng Cầu Nguyện Ðất Trời Và Các Ðấng Tiền Nhân Việt Tộc Phù Hộ Con Dân Việt Mau Chóng Giải Tán Kẻ Nội Thù Là Ðảng CSVN, Mau Chóng Hoàn Tất Tiến Trình Dân Chủ Hoá Và Huy Ðộng Sức Dân Chống Giặc  Ngoại Xâm Là Kẻ Thù Phương Bắc. 


 


TM/Ch Trần Anh Kim (đang bị VC bỏ tù lần 2)


 


Lac Việt,


Ðệ II Phát Ngôn Nhân Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Posted on 02 Jan 2016
[ print ]


LacVietnews.com

 • THỜI ÐẠI HÙNG VƯƠNG LÀ CÓ THẬT, -- posted on 19 Apr 2016
 • Kỷ niệm 10 năm bản Tuyên ngôn lịch sử, -- posted on 04 Apr 2016
 • Chúc Mừng Năm Mới 2016 Xuân Bính Thân, -- posted on 11 Feb 2016
 • 25 AUDIO NHẬN ÐỊNH VÀ CHÚC TẾT ÐỒNG BÀO VIÊT NAM, -- posted on 10 Feb 2016
 • Thông Cáo Báo Chí V/v C/h Lê Thanh Tùng Bị Công An Bắt Giam, -- posted on 10 Jan 2016
 • Lực Lượng Quốc Dân - Chúc Mừng Năm Mới 2016, -- posted on 02 Jan 2016
 • 70 TỔ CHỨC XHDS, CHÍNH TRỊ, 900 CÁ NHÂN, 900 BÀN TAY NHÂN QUYỀN YÊU CẦU THẢ LS. NGUYỄN VĂN ÐÀI và LÊ THU HÀ, -- posted on 23 Dec 2015
 • Radio Tiếng Nói Quốc Dân Dec 16, 2015, -- posted on 16 Dec 2015
 • Trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Ðài, -- posted on 16 Dec 2015
 • Tuyên Ngôn của Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ, -- posted on 28 Nov 2015
 • Ðồng Hành Với CH Trần Anh Kim - Kg DD Thằng Mõ, -- posted on 14 Nov 2015
 • Số Phận Ðen Tối Của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Và Chính Quyền Miền Nam Và Chính Sách Của Chính Quyền Kennedy , -- posted on 05 Nov 2015
 • Hiệp định TPP bằng tiếng Việt - Minh Khoa (dịch), -- posted on 29 Oct 2015
 • Những Con Chó Sói Ðội Lốt Phật Giáo & Những Thằng Ngốc Hữu Dụng, -- posted on 25 Oct 2015
 • Hội Ðồng Liên Kết Tường Trình Nội Dung Thảo Luận Công Tác Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nhân Quyền Cho Việt Nam &Yểm Trợ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ tại Quốc Nội , -- posted on 25 Oct 2015
 • BÁC KHƯỚC QUAN ÐIỂM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH, -- posted on 13 Oct 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm & Chính Phủ VNCH Không Có Ðàn Áp Phật Giáo, -- posted on 13 Oct 2015
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Trong Cách Mạng Dân Chủ Miền Nam, -- posted on 13 Oct 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm & Chính Phủ VNCH Không Có Ðàn Áp Phật Giáo, -- posted on 13 Oct 2015
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kiến Trúc Sư Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 13 Oct 2015