BÌNH LUẬN

25 AUDIO NHẬN ÐỊNH VÀ CHÚC TẾT ÐỒNG BÀO VIÊT NAM
 

Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư  đồng bào hải ngoại 
ưu ái gởi đồng bào quốc nội, qua 
25 audio Chúc Tết Bính Thân 2016 
đính kèm --- gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups, 
Radio, Website, Blogs… 
Nội dung các bài phát biểu (text) và AUDIO
sẽ được lần lượt gởi ra và lưu trữ tạiii http://freevietnews.com/audio

Trân trọng cảm tạ quý nhân sĩ và hội đoàn đã yểm trợ việc thâu audio
và gởi lời Chúc Tết -- là món quà tinh thần cho đồng bào quốc nội. 
25 AUDIO + TEXT sẽ được chuyển đi 5 ngày Tết Bính Thân 2016.
 
KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

1. Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ 
"Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ðất Nước Việt Nam" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/HoiDongLienTon_ChucTet2016.mp3


2. Ðức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Úc
Giám mục Phụ Tá Melbourne, Austrialia 
"Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi" (quý vị bấm nghe audio)


3. Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Úc

Cựu chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Liên Bang Úc Châu
Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Tiểu Bang Queensland, Úc
Chủ tịch Ủy Ban Chống Bắc Thuộc
"Không thể chần chờ thêm nữa" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsBuiTrongCuong_ChucTet2016.mp3


4. Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng 
(đông bắc Hoa Kỳ)
Tổng Giám Ðốc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS
CAMSA/Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu 
"Muốn thay đổi, phải hành động" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsNguyenDinhThang_ChucTet2016.mp3
 

5. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
 (đông bắc Hoa Kỳ)

Chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ
"Chế độ đã đến ngày tàn" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsNguyenNgocBich_ChucTet2016.mp3

6. Giáo sư Nguyễn Quốc Khải (đông bắc Hoa Kỳ)
Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế của World Bank
CAMSA/Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu 
"Thế gian này không có gì bất di bất dịch" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsNguyenQuocKhai_ChucTet2016.mp3


7. Tiến sĩ Hà văn Hải
 (đông bắc Hoa Kỳ)
Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương
"
Sáng suốt suy nghĩ thiệt hơn cho Dân Tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsHaVanHai_ChucTet2016.mp3


8. Bác sĩ Mã Xái
 (đông nam Hoa Kỳ)
Chủ tịch Ðảng Tân Ðại Việt
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa
"Ý chí kiên cường của toàn dân"  (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsMaXai_ChucTet2016.mp3


9. Giáo sư Vũ Quý Kỳ
 (đông nam Hoa Kỳ)
Cựu giáo sư đại học Devry University, Georgia
"Toàn dân hãy đứng lên giành lấy quyền Dân" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsVuQuyKy_ChucTet2016.mp3


10. Tiến sĩ Nguyễn văn Lương
 (đông nam Hoa Kỳ)
Chuyên gia về kinh tế tài chánh
"Giảm gửi tiền/du lịch để Việt cộng vỡ nợ và sụp đổ" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsNguyenVanLuong_ChucTet2016.mp3


11. Tiến sĩ Phan văn Song (Pháp)
Chủ tịch Ðảng Ðại Việt
Cựu giáo sư đại học Poitier Université
"Tinh thần Tổ tiên Ðại Việt giữ nước và cứu nước" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/TsPhanVanSong_ChucTet2016.mp3


12. Nhà văn Chu Chỉ Nam (Pháp) 
"Ðồng tâm hiệp sức cứu Nước"   (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/ChuChiNam_ChucTet2016.mp3


13. Nhà báo Hải Triều (tây Canada)
Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào
Nhóm Nhà Văn Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa
"Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do Dân Chủ" (quý vị bấm nghe audio)

14. Nhà báo Mặc Giao (trung Canada)
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
Chủ bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân 
"Can trường cứu nước cứu nhà" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/MacGiao_ChucTet2016.mp3


15. Bác sĩ Lâm Thu Vân (đông Canada)
Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
Cựu Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Montréal 
"Không đòi, ai trả núi sông ta?" (quý vị bấm nghe audio)

16. Bác sĩ Cấn Thị Ngọc Bích (đông Canada)
Cựu chủ tịch Ban Chấp Hành Hội Y Sĩ Việt Nam Tự Do
"Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có"  (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsCanThiBichNgoc_ChucTet2016.mp3


17. Ông Ðặng Tấn Hậu (đông Canada) 
Chuyên gia thị trường, kinh tế và kế hoạch tài chánh
"Vững tin vào sức mạnh dân tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/DangTanHau_ChucTet2016.mp3


18. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (trung nam Hoa Kỳ)
Ðệ nhất phó chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng
Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ
"Giờ lịch sử đã điểm"  (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsMaiThanhTruyet_ChucTet2016.mp3


19. Ông Ðỗ Minh Ðức (trung nam Hoa Kỳ)
Cựu Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Houston, Texas
"Dân Việt vô cùng can đảm, hiên ngang, hy sinh" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/DoMinhDuc_ChucTet2016.mp3


20. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (tây nam Hoa Kỳ)
Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
"Lịch sử ghi nhận và tri ân" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/TsNguyenBaTung_ChucTet2016.mp3


21. Nhà văn Trần Phong Vũ (tây nam Hoa Kỳ)
Ðặc trách Tủ Sách Tiếng Quê Hương
Cựu Chủ Bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân 
"Một chế độ bạo tàn, không tim óc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/NvTranPhongVu_ChucTet2016.mp3


22. Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng (tây nam Hoa Kỳ)
Cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà, tỉnh Thừa Thiên 
Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương/
Ðại Việt Cách Mạng Ðảng 
"Cùng tắc biến, biến tắc thông" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/GsNguyenLyTuong_ChucTet2016.mp3


23. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên (tây nam Hoa Kỳ)
Ðệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Ðại Việt
"Quyết tâm thay đổi vận mệnh dân tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsLeMinhNguyen_ChucTet2016.mp3


24. Ký giả Kiều Mỹ Duyên (tây nam Hoa Kỳ) 
Tường thuật các sinh hoạt Tết sôi nổi ở Nam California (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/KieuMyDuyen_ChucTet2016.mp3
Inline image 1
Repost 5 AUDIO Chúc Tết của các vị
đã rời trần gian đi về chốn thiên cổ:


1.
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu 
(Chúc Tết 2013)
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964. 
Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3

2.
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Chúc Tết 2012)

Ðức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3


3.
Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện 
(Chúc Tết 2012)
Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp34. Cố Giáo sư Lưu Trung Khảo (Chúc Tết 2012)
Nguyên là Hội Trưởng Hội Ái Hữu 
Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại 

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u (audio)


Cố Giáo sư Lưu Trung Khảo
 (Chúc Tết 2013)
Nguyên là Chủ tịch Hội Ái Hữu
Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại
Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ 
Ðặc trách chương trình Radio Hải Triều Âm của Phật Giáo
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.mp3

Posted on 10 Feb 2016
[ print ]


LacVietnews.com

 • THỜI ÐẠI HÙNG VƯƠNG LÀ CÓ THẬT, -- posted on 19 Apr 2016
 • Kỷ niệm 10 năm bản Tuyên ngôn lịch sử, -- posted on 04 Apr 2016
 • Chúc Mừng Năm Mới 2016 Xuân Bính Thân, -- posted on 11 Feb 2016
 • 25 AUDIO NHẬN ÐỊNH VÀ CHÚC TẾT ÐỒNG BÀO VIÊT NAM, -- posted on 10 Feb 2016
 • Thông Cáo Báo Chí V/v C/h Lê Thanh Tùng Bị Công An Bắt Giam, -- posted on 10 Jan 2016
 • Lực Lượng Quốc Dân - Chúc Mừng Năm Mới 2016, -- posted on 02 Jan 2016
 • 70 TỔ CHỨC XHDS, CHÍNH TRỊ, 900 CÁ NHÂN, 900 BÀN TAY NHÂN QUYỀN YÊU CẦU THẢ LS. NGUYỄN VĂN ÐÀI và LÊ THU HÀ, -- posted on 23 Dec 2015
 • Radio Tiếng Nói Quốc Dân Dec 16, 2015, -- posted on 16 Dec 2015
 • Trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Ðài, -- posted on 16 Dec 2015
 • Tuyên Ngôn của Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ, -- posted on 28 Nov 2015
 • Ðồng Hành Với CH Trần Anh Kim - Kg DD Thằng Mõ, -- posted on 14 Nov 2015
 • Số Phận Ðen Tối Của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Và Chính Quyền Miền Nam Và Chính Sách Của Chính Quyền Kennedy , -- posted on 05 Nov 2015
 • Hiệp định TPP bằng tiếng Việt - Minh Khoa (dịch), -- posted on 29 Oct 2015
 • Những Con Chó Sói Ðội Lốt Phật Giáo & Những Thằng Ngốc Hữu Dụng, -- posted on 25 Oct 2015
 • Hội Ðồng Liên Kết Tường Trình Nội Dung Thảo Luận Công Tác Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nhân Quyền Cho Việt Nam &Yểm Trợ Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ tại Quốc Nội , -- posted on 25 Oct 2015
 • BÁC KHƯỚC QUAN ÐIỂM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH, -- posted on 13 Oct 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm & Chính Phủ VNCH Không Có Ðàn Áp Phật Giáo, -- posted on 13 Oct 2015
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Trong Cách Mạng Dân Chủ Miền Nam, -- posted on 13 Oct 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm & Chính Phủ VNCH Không Có Ðàn Áp Phật Giáo, -- posted on 13 Oct 2015
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kiến Trúc Sư Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 13 Oct 2015