THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 


Posted on 02 Feb 2014
    

Hội Người Việt Tự Do Tại BC (FVA)

& Các Ðoàn Thể hợp tác tổ chức

 

Ðại Hội Mừng Xuân Giáp Ngọ - Vancouver 2014

 

Audio-Youtube

 

 Phần 1/4  :  Tiếp đón đồng bào & Hội Chợ Tết

http://www.youtube.com/watch?v=f-XkW0z5lYE

 

Phần 2/4  :  Phần Khai Mạc & Quan Khách

http://www.youtube.com/watch?v=HiWTpPT_Eos

 

Phần 3/4:  Văn Nghệ 1

http://www.youtube.com/watch?v=9imRtkJy9EA

 

Phần 4/4:  Văn Nghệ 2

http://www.youtube.com/watch?v=FyLmJ1u87e0

 


Ðại Hội VănNghệ


Mừng Xuân Giáp Ngọ - Vancouver 2014


Posted on 23 Jan 2014

Khánh Thành Khu Phố Little Saigon Vancouver

Youtube do đài SBTN Canada Thực Hiện

Hội Thoại Về Little Saigon Vancouver:

Ông Nguyễn Hữu Ninh - Chaiman Little Saigon Vancouver Committee.

Ông Trần Ngọc Bính - Ðặc Trách Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 Vancouver.

Ông Hải Triểu - Nhà Văn Quân Ðội

 

http://www.youtube.com/watch?v=3T5ttexUlKE&list=PLBEB38F95A8893C48

Posted on 09 Aug 2013

Gio To Hung Vuong Quoc Lich 4892 April 2013

Tại Vancouver, BC Canada

https://www.youtube.com/watch?v=Fap_BKfcg_I

Posted on 27 Apr 2013
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next »