THÔNG BÁO

Ðại Hội Văn Nghệ & Hội Chợ Tết

Ðón Xuân Quý Tỵ

Mừng Little Saigon Vancouver

Croatian Cultural Centre - Thứ Bẩy 2 tháng 2 năm 2013

 

Thừa kế truyền thống tổ chức Ðại Hội Văn Nghệ Mừng Xuân từ suốt 33 năm qua, năm nay Hội Người Việt Tự Do (FVA) kết hợp với các đoàn thể: Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Nam, Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Liên Minh Dân Chủ VN, Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 Vancouver, Nhóm Cờ Vàng, Hội Võ Khoa Thủ Ðức - Ðồng Ðế, Nhóm Thân Hữu Abbotsford, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Little Saigon Foundation họp tác tổ chức Ðại Hội Văn Nghệ Mừng Xuân năm nay với chủ đề:

Ðón  Xuân Quý Tỵ

Mừng Little Saigon Vancouver

Posted on 06 Dec 2012

Little Saigon Vancouver Fundraising Dinner Oct 29, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=GY7HCwjsAV8&feature=plcp

 

Lễ Hội Trung Thu - Tết Thiếu Nhi Việt Nam Vancouver 2012

http://www.youtube.com/watch?v=ndRH1JQDE6k&feature=plcp

 

Bé Khôi Nguyễn 5 tuổi hát Bạch Ðằng Giang – Trung Thu 2012 Vancouver

http://www.youtube.com/watch?v=prugQita4Zk&feature=plcp

Posted on 06 Dec 2012

Little Saigon Vancouver Committee

324-2242 Kingsway Vancouver, BC V5N 5X6

                    Email:   Littlesaigonvancouver@gmail.com

                   Tel: (604) 808-5923; (604) 788-2211; (604) 255-4983

                                               

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VỀ DẠ TIỆC GÂY QUỸ NGÀY 29/9/2012 TẠI NHÀ HÀNG PINK PEARL, VANCOUVER

Kính thưa Ðồng bào,

Ngày 29 tháng 9 năm 2012, Little Saigon Vancouver Committee đã tổ chức Dạ tiệc Dạ vũ gây quỹ để trang hoàng Khu Phố Việt Nam thành công mỹ mãn. Bữa tiệc đã được đông đảo quan khách, chính quyền   tham dự rất đông đủ. Trong đó có sự hiện diện của các nghị viên thành phố, gồm quý bà Heather Deal,  quý ông Kerry Jang, Raymond Louie, Tony Tang. Thêm vào đó còn có sự tham dự của ông Dân biểu Liên Bang Don Davies và phu nhân; bà Christine Ackermann, Constituency Assistant office of Don Davies và các quan khách tháp tùng.  

Phía Quan khách Việt Nam gồm có Thầy Pháp Ấn, PGVN Thống Nhất; Ông Nguyễn Phước Quang, Cựu Dân biểu VNCH; Cao Niên Nguyễn Thế Tiến, cựu Gs Ðại Học; Ông Phan Vĩnh Ðức, cựu CT HCCS VNCH; Ông Huỳnh Bá Nhẫn, cựu CT Hội Ái Hữu ÐBSCL, L.M Tiến Trần, L.M Lê Thoại, Nhạc Sĩ Trần Nhật Thanh đến từ Hoa kỳ

Ðại diện các Hội Ðoàn, Hội Người Việt Tự Do tại BC,  Hội Trưởng Ô. Phan Mật; Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH, Hội Trưởng Ô. Trần Văn Trung; Hội Ái Hữu Ðồng Bằng Sông Cửu Long, Ô. Nguyễn Văn Sang ; LMDC VN Ô. Trương Minh Lạc; Trung Tâm Văn Hóa VN, B. Mai Kim Huyền; PT Yểm Trợ Khối 8406 Ô. Trần Ngọc Bính; Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Ô. Nguyễn Hữu Ninh; Hội Thủ Ðức Ðồng Ðế, Ô. Lê Khắc Hai; Hội Cờ Vàng.

 

Little Saigon Vancouver Committee:

Ô. Nguyễn Hữu Ninh, Ô. Trần Ngọc Bính, Ô. Nguyễn Phú Hiền, Ô. Lai Toàn, B. Lê Ngọc Vân, Ô. Trần Văn Quang, KS Trần Văn Nam, Ô. Lê Hiếu, BS Nguyễn Vĩ Liệt.

 

Posted on 05 Oct 2012

Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam

Ngày 11 tháng 8 năm 2012 Tại San José

 

Ủy Ban Vận Ðộng Báo Cáo Công Tác Ðã Hoàn Thành

Sau 60 Ngày Do Ðại Hội Trao Phó

 

Kính Gửi:    ………………………………………………………………

……………………………………………………………….

Thành Viên Tham Dự Ðại Hội Liên Kết ngày 11 tháng 8 năm 2012

 

Kính Thưa Quý Vị,

Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam  được tổ chức tại T/P San Jose, California -  Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 8 năm 2012 vừa qua đã đem lại những thành quả đáng khích lệ trong nhiều thập kỷ của Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta. Ðây là lần đầu tiên một Ðại Hội quy tụ được nhiều đoàn thể, tổ chức tham gia và được sự ủng hộ ở khắp mọi  nơi. Nhiều Dân biểu, Nghị sĩ Hoa kỳ và Canada viết thư chúc mừng Ðại Hội trong đó đặc biệt có Phó Tổng Thống Joe Biden và Thủ tướng Harper Canada.  Sự hiện diện của Ông Scott Flipse phó Giám Ðốc  Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã nói lên sự quan tâm của thế giới đối với  tình trạng vi phạm Nhân quyền  đàn áp Tự Do Tôn Giáo  tại Việt Nam. Tuy nhi ên Ông cũng phát biểu: Cộng Ðồng Người Việt tại Hải Ngoại cần có một tiếng nói chung, để các chính giới có thể lắng nghe dễ dàng hơn  nguyện vọng của quý vị.

 Ðại hội đã thu hút hơn 62 đoàn thể yêu nước khắp Hải ngoại ( Hoa Kỳ, Pháp và Canada) hưởng ứng thư mời về tham dự. Ðại hội đồng quyết tâm tranh đấu giải thể chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam,  dân chủ hóa đất nước, để sớm đưa đất nước sánh vai  cùng với cộng đồng quốc tế trong thể  chế  Tự Do, Dân chủ và Nhân Quyền được tôn trọng.  Xây dựng một đất nước phú cường, kinh tế phát triển, bảo vệ được sự Ðộc Lập và sự Vẹn Toàn  Lãnh Thổ.

Ðại Hội đã  đi đến quyết định thành lập Ủy Ban Liên Kết Ðấu tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam  với đại đa số đồng thuận.  Ðại Hội cũng bầu ra Ủy Ban Vận Ðộng gồm 11 vị  trải rộng ở khắp nơi.  Trong thời gian 60 ngày Ủy Ban Vận Ðộng  tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức  mà đại hổi đã ủy nhiệm và tin tưởng giao phó để thành lập Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh.

Trong suốt gần 2 tháng qua, Ủy Ban Vận Ðộng đã ráo riết nhóm họp mỗi thứ Năm hằng tuần để thảo luận và đề xuất những công tác cần phải thực hiện để hoàn tất trách nhiệm được trao phó.

 

Có 2 công tác lớn, Ủy Ban Vận Ðộng đã dành phần lớn thời gian hội họp để kiện toàn

1-    Kiện toàn dự  thảo Bản Ðiều Lệ Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh D ân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam

Bản Ðiều Lệ được chia làm 2 phần chính đó là phần Tiêu Chí & Cơ Cấu Ðiều Hành. Tiêu Chí chính là mục tiêu đấu tranh của Ðại Hội Liên Kết.

Cơ cấu điều hành dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập đó là Hội Ðồng Ðiều Hành, Hội Ðồng Tham Vấn & Hội Ðồng Giám Sát. Ðại Hội Ðồng Liên Kết là cơ cấu tối cao.

 

2-    Ðể giới thiệu với Ðại Hội Ðồng Liên Kết, Ủy Ban Vận Ðộng đã lập danh sách một số vị có khả năng đặc trách những trách vụ trong Cấu Trúc Ðiều Hành được ghi trong Bản Ðiều Lệ như là những nhân sự được giới thiệu với Ðại Hội Ðồng, đặc biệt trong giai đoạn khởi động này.

Kính thưa toàn thể quý vị thành  viên của Ðại Hội Liên Kết, Ủy Ban Vận Ðộng chúng tôi cảm thấy yên tâm phần nào khi đến giai đoạn cuối của thời lượng 60 ngày được giao phó. Chúng tôi xin trình lên quý vị Bản Dự Thảo Ðiều Lệ này mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện trong tinh thần trách nhiệm và trong sự hiểu biết của chúng tôi, cũng như danh sách nhân sự mà chúng tôi đề nghị.

Mong rằng quý vị sẽ tham khảo, nếu có thể sẽ đóng góp ý kiến để Bản Ðiều Lệ được hoàn chỉnh hơn. Về vấn đề nhân sự cũng tương tự, quý vị có thể giới thiệu nhân sự vào các ban ngành mà quý vị thấy có những nhân sự phù hợp. Ðể   thể  tiếp nhận ý kiến đóng góp của quý vị một cách trung thực,  mời quý vị bớt chút thời giờ ghi vào Phiếu Tham Khảo và gửi lại cho chúng tôi qua đường Bưu Ðiện với bao thơ có dán tem sẵn.

Trên hết tất cả, Bản Ðiều Lệ cũng như nhân sự sẽ được phê chuẩn qua hình thức nào đó của Ðại Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Ðính kèm theo đây :

1-     Bản Dự Thảo Ðiều Lệ Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Cho Việt Nam.

2-    Danh sách nhân sự đề nghị đặc trách các Ban Ngành trong các cơ cấu điều hành

3-    Phiếu Tham Khảo 

 

Hải Ngoại ngày 11 tháng 10 năm 2012

Ủy Ban Vận Ðộng  Kính Báo Cáo,

1-    Thái văn Hòa (Hoa kỳ)

2-    Nguyễn Trung Cao (Hoa kỳ)

3-    Cao Gia (Hoa Kỳ)

4-    Lạc Việt (Canada)

5-    Nguyễn Chính Kết (Hoa Kỳ)

6-    Nguyễn Văn Tần (Hoa Kỳ)

7-    Nguyễn Phương Ðông (Pháp Quốc)

8-    Lương Văn Ngọ (Hoa Kỳ)

9-    Hạ Uyên (Hoa Kỳ)

10-                       Nguyễn Phúc Bảo Quốc (Hoa Kỳ)   

11-                       Hồ Vũ (Hoa kỳ)                                                                                                                                                            

Posted on 04 Oct 2012
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Bầu Cử Hoa Kỳ 2016 Gây Chấn Ðộng , -- posted on 05 Dec 2016
 • Tại Sao Ông Trump Thắng Lớn?, -- posted on 05 Dec 2016
 • Tại sao bà Hillary Thua Ðậm, -- posted on 05 Dec 2016
 • Ông Trump là ai?, -- posted on 05 Dec 2016
 • Khung Cảnh Tương Lai sau cuộc Tổng Tuyển Cử 2016, -- posted on 05 Dec 2016
 • TPP và Toàn cầu hóa (Globalization), -- posted on 05 Dec 2016
 • Trump và Vấn Ðề Việt Nam , -- posted on 05 Dec 2016
 • Sự Bền Vững Của Nền Chính Trị Hoa Kỳ, -- posted on 02 Dec 2016
 • Việt Cộng San Bằng Chùa Liên Trì - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 25 Sep 2016
 • Nhu Cầu Cấp Bách Cứu Nước - TS Hà Văn Hải, -- posted on 17 Sep 2016
 • Mẹ Teresa - Mẹ Của Thế Giới Người Nghèo - NV Trần Phong Vũ, -- posted on 10 Sep 2016
 • Hội Nghị Xã Họi Dân Sự Ðông Nam Á 2016 Ðông Timor, -- posted on 21 Aug 2016
 • Thảm Họa Sóng Thần - Việt Nam Mất Chủ Quyền 2020 ?, -- posted on 17 Jul 2016
 • Sự tương đồng về khủng bố giữa IS và CSVN , -- posted on 25 Jun 2016
 • Chuyến viếng thăm của TT Obama và tương lai Việt Nam , -- posted on 18 Jun 2016
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Tại QH Hoa Kỳ & Tại Ðông Timor - TSA Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 08 Jun 2016
 • Nước: Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng Của Trung Cộng, -- posted on 05 Jun 2016
 • Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 15 May 2016
 • 18 Ðời Vua Hùng Gầy Dựng Nước Văn Lang, -- posted on 22 Apr 2016
 • Kỷ Niệm 10 Năm Bản Tuyên Ngôn Lịch Sử - K8406 Ra Ðời, -- posted on 02 Apr 2016