THÔNG BÁO

Cờ Vàng Lễ Hội Vancouver- Video Chu Lynh

Cờ Vàng Lễ Hội Vancouver

https://www.youtube.com/watch?v=x1J70eh55KA

Video Chu Lynh 2015

 

Lac Viet

 

Khoảng tháng Hai năm 2010, Vancouver Canada Có một biến cố mang tầm vóc Quốc Tế

 

Ðó là Thế Vận Hội Mùa Ðông 2010 Tại Vanccouver

 

Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Vancouver đã chuẩn bị kỹ càng để cùng với Người Dân Canada chào đón Thế Vận Hội Mùa Ðông bằng một rừng Cờ Vàng. Cờ Vàng đã xuất hiện tại rất nhiều địa điểm quan trọng của Thành Phố, nơi Ngọn Quốc Thế Vận Ðược Rước Từ Ðại Tây Dương qua Thái Bình Dương và đi vào Thành Phố Vancouver. Tại Ðịa Ðiểm Vancouver City Hall, Rừng Cờ Vàng đã là hình ảnh nổi bật nhất. Hình ảnh này đã được một Ðài Truyền Hình của Ðức thâu vào ống kính và công chiếu.

 

Sự thành công trong Vinh Danh Chính Nghĩa Cờ Vàng đã gây xúc động nhiều người và Nhà Thơ Lê Khắc Anh Hào đã thể hiện niềm xúc động đó qua Bài Thơ: Cờ Vàng Vancouver và hầu như ngay lập tức Lạc Việt đã phổ nhạc bài thơ dưới Tên: Cờ Vàng Thế Vận Vancouver.

 

Ngay năm sau 2011, với sự vận động ráo riết của tập thể Người Việt Tỵ Nạn, Nghị Quyết của Vancouver City đã công nhận đặt tên Little Saigon Vancouver cho khu vực thương mại có đông Người Việt trên Ðường Kingsway khúc đường từ Windsor St đến Knight St.

 

Tại Vancouver City, trong buổi Thảo Luận & Biểu Quyết, Bản Nhạc Cờ Vàng Thế Vận Vancouver đã được hát một đoạn: Em Mơ Saigon Vancouver - My Dream Little Saigon Vancouver Be Coming True Today và đã đóng góp một phần quan trọng trong tiến trình Thảo Luận & Biểu Quyết của Hội Ðồng Thành Phố Vancouver, và tỷ lệ đó thật trang trọng 100% Nghị Viên Vote chấp thuận.

 

Thơ và Nhạc Cờ Vàng Thế Vận Vancouver sau này được thay đổi ít lời cho phù hợp hoàn cảnh và lấy tên: Cờ Vàng Lễ Hội Vancouver và gần như là Thông Ðiệp chính của Cộng Ðồng Người Việt tại Vancouver trong nghĩa vụ: Vinh Danh Cờ Vàng - Cờ Chính Nghĩa Dân Tộc.

 

Lời Thơ của Bài hát:


Cờ Vàng Lễ Hội Vancouver

 

TK1: Em đã thấy gì giữa Mùa Xuân
Lễ Hội Cờ tung bay trong gió
Rừng người rước lửa ấm thinh không
Cờ Vàng vẫy gọi cả núi song

 

ÐK: Freedom Freedom for Vietnam
Cờ Vàng Cờ tung bay trong gió
Human Rights Human Rights For Vietnam
Vancouver sao ấm như Saigon

 

TK2: Em đã thấy gì những cánh tay
Ðất lành ấm chân người vong quốc
Mùa Xuân Lễ Hội ngọn Cờ Bay
Cờ Vàng lồng lộng giữa trời mây

 

ÐK: Freedom Freedom For Vietnam
Cờ Vàng Cờ tung bay trong gió
Human Rights Human Right For Vietnam
Vancouver sao ấm như Sàigon

 

TK3: Em đã thấy gì những ước mơ
Em đi nơi phố phường yêu dấu
Cờ Em vẫy động một trời thơ
Em mơ Saigon Vancouver

 

ÐK: Freedom Freedom for Vietnam
Cờ Vàng Cờ tung bay trong gió
Human Rights Human Rights For Vienam
Vancouver sao ấm như Saigon

.......................................

 

Một bài tham luận được phát biều tại Buổi Debate & Vote tại Vancouver City Oct 6, 2011

A Message to the Members of Vancouver City Council
With Regards To “Little Saigon Vancouver” at Kingsway Business Area
(Oct 6th, 2011)

 

Dear Mr. Robertson, Mayor and all councilors of the City of Vancouver,

 

Dear Sirs & Madams

 

I am Binh Tran, president of The Vietnamese Cultural Activities Society. I would like, here, to express my petition and my deep sentiment of thanks to you in this solemn to our community event " That’s the Council’s vote to name “Little Saigon-Vancouver” a part of Kingsway Business Area.

 

In 1954, my parents escaped the communist regime from North to South Vietnam and at that time, I was 5 years old.

 

In 1980, After South Vietnam collapsed on April 30th,1975, I escaped the communist regime once more
to the Southeast Asian Sea, called Bien Dong in Vietnamese, becoming one of 2 million Boat People in the 80’s decade.

 

From 1979, with the 4000 Project at Ottawa, The Canadian Government and Canadians have opened their hearts to accept Vietnamese refugees I, myself and hundred of thousand Vietnamese refugees we have been in Canada since and have established the present large Vietnamese Canadian community. We don’t know how to say thanks enough for that humane gesture.

 

Most Vietnamese refugees learned, worked, and adapted fast to Canadian society, and they try their best to work by labor, mind and heart to thank and give back to Canadian society.

 

Dear Sirs & Madams,

Right after landing on Canadian soil, I was so surprised how many ethnic communities live together peacefully in Canada. I have since learned more about multiculturalism, an important part of Canadian legacy. For more than 10 continuous years that followed, the Vietnamese Cultural Activities Society had participated in Canada Day at BC Place, at PNE; at MultiCulture Festival and have participated annually in Lunar New Year and the Children’s Full Moon Festival as well.

One more thing, the last but the important to Vietnamese Refugees, when we landed in Canada we brought nothing, or to be exact, we had nothing to bring except the Freedom in our hearts -- The Freedom, nobody can see it except its symbol. Our Freedom symbol becoming the Heritage is the name of Saigon and the Yellow Flag as you commonly see in all our festivals and ceremonies.

Today, I myself and most Vietnamese people in Metro Vancouver, In Canada and all over the world, we are waiting for the Great Event with their thumping hearth: The Vancouver City Council’s Resolution on the naming “Little Saigon-Vancouver”.

I knew in 1979, the Canadian government was already opening its heart to accept Vietnamese refugees.

And now, in 2011, I hope Vancouver City opens its heart to accept the name of a symbol of Freedom, “Little Saigon Vancouver” for Kingsway Business Area.

Last year, at the Winter Olympic Games, the big successful event of the Vancouver City and of British Columbia, the Vietnamese community participated in the celebration of that event. One of my friend had written a poem and based on that, I wrote down a song. Here are the few of those verses:

What do you see at Vancouver Winter Game,
I see the Yellow Flag waving in the wind
Waving through a poetic sky 
I feel warm like Saigon, In Spring
Even now Vancouver, In winter
I fall in dream: Saigon-Vancouver

And now I will sing that words in Vietnamese

Em đã thấy gì giữa mùa đông,
Thế Vận Cờ Vàng tung trong gió
Cờ em vẫy động một trời thơ
Em mơ Saigon -- Vancouver

My Dream: Little Saigon Vancouver becoming … true today

Thank you,

Binh Tran
Coordinator of the Support for Establishing and Maintaining
“Little Saigon Vancouver” Committee.

 

Posted on 17 Nov 2015
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016
 • Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2016 - Boston Massachusetts USA, -- posted on 13 Dec 2016
 • Bầu Cử Mỹ 2016 & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ - GS Vũ Quý Kỳ, -- posted on 05 Dec 2016