THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Tuần Lễ Thứ 294
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

 

 

Chủ Nhật Feb 2nd, 2014

 

 

Chủ đề  

 

Xuân & Ðất Nước

  

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

 

Chủ Bút Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

TS Nguyễn Văn Lương

 

Cùng nhau bao vây tài chánh VC

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 30 Jan 2014

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Tuần Lễ Thứ 293
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

 

 

Chủ Nhật Jan 26th, 2014

 

 

Chủ đề  

 

“Chuẩn bị và sẵn sàng cho Ngày Vận Ðộng cho Việt Nam 2014”

 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

Giám đốc BBSOS & CAMSA

 

 

 

Register for Vietnam Advocacy Day: 

http://tiny.cc/VNAD14

Twitter: #VNAD14

https://www.facebook.com/VNAD14

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Posted on 23 Jan 2014Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam


 Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh ThổSinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk


 


Diễn Ðàn Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam


 


Tuần Lễ Thứ 292
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


 


Tưởng Niệm Các Anh Hùng Hoàng Sa tại bãi biển Lăng Cô


 Thừa Thiên Huế, ngày 17-1-2014


 


Chủ Nhật Jan 19th, 2014Chủ đề: Hoàng Trường Sa – Máu Thịt Việt Nam


Tưởng Niệm 40 Năm Hải Quân VNCH Chống Trung Cộng Xâm Lược


  


Diễn Giả: GS Lưu Trung Khảo


 


Cùng với sự lên tiếng của một số Anh Chị Em từ Quốc Nội


 

Trân trọng,


 


Lac Viet


 


 


 Posted on 17 Jan 2014

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Tuần Lễ Thứ 291
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

 

Chủ Nhật Jan 12th, 2014

 

 

Chủ đề: Tâm Tư & Cuộc Ðời Của Ông Ðặng Chí Bình

 

Ðiệp Viên Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa Xâm Nhập Hà Nội

 

Tác Giả Bộ Sách Thép Ðen 

 

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 09 Jan 2014
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • HL8406: Mừng Xuân Giáp Ngọ, -- posted on 30 Jan 2014
 • “Chuẩn bị và sẵn sàng cho Ngày Vận Ðộng cho Việt Nam 2014”, -- posted on 23 Jan 2014
 • Hoàng Trường Sa – Máu Thịt Việt Nam - Tưởng Niệm 40 năm biến cố Hoàng Sa, -- posted on 17 Jan 2014
 • Tâm Tư & Cuộc Ðời Của Ông Ðặng Chí Bình - Ðiệp Viên Thời Ðệ I Cộng Hoà Xâm Nhập Hà Nội, -- posted on 09 Jan 2014
 • Ôn Chuyện Cũ – Nói Chuyện Mới & cập Nhật Tinh Hình Kinh Tế Tài Chánh USA, TC & VC, -- posted on 03 Jan 2014
 • HGiện Trạng Giáo Dục Việt Nam - Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 26 Dec 2013
 • Ðặng Chí Hùng - Người Thanh Niên Nhiệt Tình Với Ðất Nước & Dân Tộc, -- posted on 22 Dec 2013
 • Phong Trào Yêu Nước Chống Thực Dân Pháp Ðầu Thế Kỷ 20, -- posted on 13 Dec 2013
 • Giúp Dân Rèn Khả Năng Nói Chuyện Nhân Quyền Với Quốc Tế - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 03 Dec 2013
 • Ngày Tù Nhân Lương Tâm & Cây Mùa Xuân Dân Chủ, -- posted on 27 Nov 2013
 • Quốc Nội Hải Ngoại Quyết Tâm Giải thể Chế Ðộ VC, -- posted on 21 Nov 2013
 • Tẩy Chay Bản Hiến Pháp Áp Ðặt Của VC, -- posted on 15 Nov 2013
 • Phương Cách Giải Trừ VC & Lấy Lại Hoàng Sa Trường Sa, -- posted on 07 Nov 2013
 • Tưởng Niệm 50 Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Nhà Văn Mặc Giao, -- posted on 31 Oct 2013
 • Hài Tội Võ Nguyên Giáp - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 28 Oct 2013
 • Hài Tội Võ Nguyên Giáp - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 25 Oct 2013
 • Thời Sự Việt Nam Những Ngày Qua - Nhà Văn Trần Phong Vũ, -- posted on 17 Oct 2013
 • Tam Tinh Voi Gioi Tre - Nha Van Du Mien. Tinh Hinh Kinh Te Tai Chanh Hoa Ky, TC & VC TS Nguyen Van Luong, -- posted on 11 Oct 2013
 • Tam Tinh Voi Gioi Tre Ve Long Yeu Nuoc - Nha Van Du Mien. Tinh Hinh Kinh Te Tai Chanh Hoa Ky - Trung Cong & Viet Cong - TS Nguyen Van Luong, -- posted on 11 Oct 2013
 • Mo Hinh Sup Do Cua Lien Bang Xo Viet - Ong Dang Tan Hau, -- posted on 06 Oct 2013