THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Kính Quý Bậc Trưởng Thượng & Thân Hữu

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Chủ Nhật May 12, 2013 Hội Luận Thường Kỳ trên Paltalk

sẽ không thực hiện tuần này để dồn nỗ lực cùng Cộng Ðồng Vancouver

tổ chức Diễn Hành Khánh Thành little Saigon Vancouver.

 

Trân trọng,

Lac Viet 


Little Saigon Vancouver từ Thỉnh Nguyện Thư 2011 đến Hiện Thực 2013. Dưới đây là một phần thông tin & công việc của rất nhiều nỗ lực của các Ðoàn Thể & Cá Nhân tại vùng Metro Vancouver. 

Hội Ðồng Thành Phố Vancouver Biểu Quyết Thông Qua Quyết Ðịnh Ðặt Tên Khu Vực Thương Mại Kingsway Thành “Little Saigon-Vancouver”
Hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2011 Hội Ðồng Thành Phố Vancouver đã biểu quyết thông qua quyết định đặt tên khu vực thương mại Kingsway thành Khu Vực thương mại “Little Saigon-Vancouver” với số vote 100%. Ðây là một tin nóng & rất vui cho toàn thể cộng đồng Việt Nam Vùng Metro Vancouver, Canada và Hải Ngoại.
Posted on 10 May 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com

web: www.lacvietnews.com web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.khoi8406hoaky.com www.honnuoc.net

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật May 5th, 2013

Tuần Lễ Thứ 257

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

Chủ Ðề Hội Luận

Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

June 3-4, 2013 tại Nhà Trắng & Quốc Hội Hoa Kỳ

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

Tiếp Tục Vận Ðộng Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

Trân trọng,

Lạc Việt

Yểm trợ Ngày Vận Ðộng Cho Việt Nam


Góp Một Bàn Tay Cho Ngày Vận Ðộng Cho Việt Nam

Mạch Sống, Ngày 30 tháng 4, 2013

Hôm nay tổ chức BPSOS phát động thỉnh nguyện thư yểm trợ cho Ngày Vận Ðộng Cho Việt Nam và kêu gọi mọi đồng bào đang sống ở Hoa Kỳ cùng ký tên ủng hộ. Trang mạng để ký thỉnh nguyện thư là: http://tiny.cc/hrvn.

Mọi người, miễn đang có mặt ở Hoa Kỳ và không nhất thiết phải có quốc tịch Mỹ, đều có thể tham gia ký thỉnh nguyện thư yểm trợ cho phái đoàn sẽ tiếp xúc với Quốc Hội và Toà Bạch Ốc vào đầu tháng 6 tới đây.

Ðể thông tin cho những người trẻ và người ngoại quốc không nắm tình hình ở Việt Nam, BPSOS cài ở trang mạng này slideshow về sự đàn áp tôn giáo ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

Khi ký tên, thỉnh nguyện thư tự động sẽ được chuyển đến 20 vị dân biểu thuộc Uỷ Ban Ðối Ngoại ở Hạ Viện, toàn thể 100 vị thượng nghị sĩ, và Tổng Thống.

Mục đích của thỉnh nguyện thư là báo trước cho các dân biểu và thượng nghị sĩ về Ngày Vận Ðộng Cho Việt Nam, trình bày cho họ biết về sự đàn áp đang diễn ra ở Việt Nam, và kêu gọi họ lắng nghe tiếng nói của 500 nhà vận động sẽ từ nhiều nơi sẽ đổ về Hoa Thịnh Ðốn.

Posted on 03 May 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật April 28, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 256

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Nghi Thức Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4

 

Quốc Hận: Tinh Thần & Hành Ðộng Quang Phục Quê Hương

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Tiếp Tục Vận Ðộng Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

 

Posted on 28 Apr 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật April 21, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 255

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Ý Nghĩa Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4  

 

Diễn Giả Ông Ðỗ Minh Ðức & Cụ Kim Như

 

 

Tiếp Tục Vận Ðộng Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

 

 

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Kiều Hối Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://Wh .gov/ex68

hoặc

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz 

1-   Nếu quý vị đã có Account TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-   Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-   Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-   Dùng Password đó để ký TNT

5-   Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-   Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

 

Radio  Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu
Chiến Dịch Giảm Kiều Hối & Du Lịch VN

 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8a6fca627b&view=audio&msgs=13e229c87dd44116&attid=0.1&zw

 

Ðài VOA loan tin về chiến dịch TNT & Các ý kiến

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html

 

Audio Youtube Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Giảm Kiều Hối & Du Lịch về VN

http://www.youtube.com/watch?v=-KXThgiXnnM&feature=youtu.be

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình Cuộc Họp Báo Giảm Kiều Hối & Du Lịch Về VN

 http://youtu.be/5qsXZvNcXYI

 

 

Request to review and issue the travel restrictions as well as limit the sending of US Currency to Communist of Vietnam.

1- Support the current bills (HR-1410, and HR-484) demand for Human Rights in Vietnam. Communists of Vietnam cannot mislead the world into thinking they respect Human Rights just because Vietnamese-Americans can travel to their homeland freely.

2- President Bush’s administration had success as applied restrictions to Cuban-Americans, initiating change in Cuba. In 2009, human rights and democracy have been developing in Cuba. As the current big debts, Vietnam has no money to pay for their interests; they will be collapsed.

3- Press the Vietnamese-Americans about their refugee status and promises made when they became U.S. citizens: Do not support a communist government. If they're not endangered by traveling to their homeland's government, they should be returned home.

Created: Apr 12, 2013

 

Thỉnh Nguyện Thư Giới Hạn Du Lịch Và Giảm Chuyển Tiền Về Việt Nam

1-   Hỗ trợ hai dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR1410 & HR484) đang được đệ trình tại Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ. Cộng Sản Việt Nam không thể lừa dối dư luận thế giới là Việt Nam tôn trọng Nhân Quyền khi cho những người Hoa Kỳ Gốc Việt du lịch Việt Nam một cách tự do.

2-   Hành Pháp củaTổng Thống Bush đã thành công trong việc áp dụng giới hạn này cho người Hoa Kỳ gốc Cuba đã đem lại những sự thay đổi cho Cuba. Năm 2009, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Cuba đã đạt được những bước tiến bộ.. Tương tự như thế, những món nợ mà Việt Nam không có tiền để trả tiền lời, chế độ cầm quyển Việt Nam sẽ bị sụp đổ.

3-   Tạo những áp lực với Người Hoa Kỳ Gốc Việt về tình trạng tị nạn của mình và những lời hứa khi trở thành công dân Hoa Kỳ: đó là không hỗ trợ chế độ Cộng Sản. Nếu họ không bị nguy hiểm khi về nước du lịch,  họ nên ở lại Việt Nam.

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

Posted on 21 Apr 2013
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Little Saigon Vancouver từ TNT đến Hiện Thực, -- posted on 10 May 2013
 • Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 03 May 2013
 • Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 Năm Thứ 38, -- posted on 28 Apr 2013
 • Ý Nghĩ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Vận Ðộng Ký TNT Giảm Kiều Hối, -- posted on 21 Apr 2013
 • Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc, -- posted on 19 Apr 2013
 • Quốc Hận 30-4 Nỗ Lực Tranh Ðấu Ký Thỉnh Nguyện Thư Dồn VC Vào Chân Tường, -- posted on 17 Apr 2013
 • Tường Trình Họp Báo Giảm Kiều Hối Về VN Dồn VC Vào Chân Tường, -- posted on 11 Apr 2013
 • Kỷ Niệm Năm Thứ 7 Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do dân Chủ Cho Việt Nam, -- posted on 04 Apr 2013
 • Tìm Về Cội Nguồn Việt Tộc - Diễn Giả: Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, -- posted on 29 Mar 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế, -- posted on 22 Mar 2013
 • Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị Quốc Nội & Giảm Kiều Hối Hải Ngoại Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC, -- posted on 15 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 09 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 09 Mar 2013
 • Dự Thảo Hiến Pháp Mới...72 Trí Thức Dẹp Bỏ Chế Ðộ Ðộc Ðảng CSVN, -- posted on 28 Feb 2013
 • Tội Ác của VC trong biến cố Tết Mậu Thân, -- posted on 22 Feb 2013
 • Chiến Gịch Siết Kiều Hối VC, -- posted on 20 Feb 2013
 • Vai Trò Của Hiến Pháp VC * Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 16 Feb 2013
 • Mừng Xuân Quý Tỵ * Cầu Mong Ðất Nước Chuyển Mình, -- posted on 09 Feb 2013
 • Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC, -- posted on 31 Jan 2013
 • Tình Hình Chính Trị Kinh Tế của Hoa Ky Trung Cộng & Việt Nam, -- posted on 25 Jan 2013