THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật April 21, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 255

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Ý Nghĩa Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4  

 

Diễn Giả Ông Ðỗ Minh Ðức & Cụ Kim Như

 

 

Tiếp Tục Vận Ðộng Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

 

 

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Kiều Hối Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://Wh .gov/ex68

hoặc

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz 

1-   Nếu quý vị đã có Account TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-   Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-   Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-   Dùng Password đó để ký TNT

5-   Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-   Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

 

Radio  Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu
Chiến Dịch Giảm Kiều Hối & Du Lịch VN

 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8a6fca627b&view=audio&msgs=13e229c87dd44116&attid=0.1&zw

 

Ðài VOA loan tin về chiến dịch TNT & Các ý kiến

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html

 

Audio Youtube Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Giảm Kiều Hối & Du Lịch về VN

http://www.youtube.com/watch?v=-KXThgiXnnM&feature=youtu.be

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình Cuộc Họp Báo Giảm Kiều Hối & Du Lịch Về VN

 http://youtu.be/5qsXZvNcXYI

 

 

Request to review and issue the travel restrictions as well as limit the sending of US Currency to Communist of Vietnam.

1- Support the current bills (HR-1410, and HR-484) demand for Human Rights in Vietnam. Communists of Vietnam cannot mislead the world into thinking they respect Human Rights just because Vietnamese-Americans can travel to their homeland freely.

2- President Bush’s administration had success as applied restrictions to Cuban-Americans, initiating change in Cuba. In 2009, human rights and democracy have been developing in Cuba. As the current big debts, Vietnam has no money to pay for their interests; they will be collapsed.

3- Press the Vietnamese-Americans about their refugee status and promises made when they became U.S. citizens: Do not support a communist government. If they're not endangered by traveling to their homeland's government, they should be returned home.

Created: Apr 12, 2013

 

Thỉnh Nguyện Thư Giới Hạn Du Lịch Và Giảm Chuyển Tiền Về Việt Nam

1-   Hỗ trợ hai dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR1410 & HR484) đang được đệ trình tại Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ. Cộng Sản Việt Nam không thể lừa dối dư luận thế giới là Việt Nam tôn trọng Nhân Quyền khi cho những người Hoa Kỳ Gốc Việt du lịch Việt Nam một cách tự do.

2-   Hành Pháp củaTổng Thống Bush đã thành công trong việc áp dụng giới hạn này cho người Hoa Kỳ gốc Cuba đã đem lại những sự thay đổi cho Cuba. Năm 2009, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Cuba đã đạt được những bước tiến bộ.. Tương tự như thế, những món nợ mà Việt Nam không có tiền để trả tiền lời, chế độ cầm quyển Việt Nam sẽ bị sụp đổ.

3-   Tạo những áp lực với Người Hoa Kỳ Gốc Việt về tình trạng tị nạn của mình và những lời hứa khi trở thành công dân Hoa Kỳ: đó là không hỗ trợ chế độ Cộng Sản. Nếu họ không bị nguy hiểm khi về nước du lịch,  họ nên ở lại Việt Nam.

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

Posted on 21 Apr 2013

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Kiều Hối Về VN - Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://Wh .gov/ex68

 

1-   Nếu quý vị đã có Account TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-   Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-   Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-   Dùng Password đó để ký TNT

5-   Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-   Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

 

Radio  Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu
Chiến Dịch Giảm Kiều Hối & Du Lịch VN

 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8a6fca627b&view=audio&msgs=13e229c87dd44116&attid=0.1&zw

 

Ðài VOA loan tin về chiến dịch TNT & Các ý kiến

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html

 

Audio Youtube Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Giảm Kiều Hối & Du Lịch về VN

http://www.youtube.com/watch?v=-KXThgiXnnM&feature=youtu.be

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình Cuộc Họp Báo Giảm Kiều Hối & Du Lịch Về VN

 http://youtu.be/5qsXZvNcXYI

 

 

Posted on 19 Apr 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Quốc Hận 30/4 Nỗ Lực Tranh Ðấu

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Siết Kiều Hối VC

Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

Mời vào Link Tòa Bạch Ốc

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz

 

Ðơn giản hơn

http://tiny.cc/kieuhoi

 

Hoặc cho điện thoại di động

http://tiny.cc/kieuhoi/qr

 

 

 

1-    Nếu quý vị đã có Account  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-    Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-    Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-    Dùng Password đó để ký TNT

5-    Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-    Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

Posted on 17 Apr 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật April 14th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 254

Từ 7:00pm-9:00pm (Cali)

10:00pm - 12:00am (NewYork)

9am - 11:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Tường Trình Cuộc Họp Báo Tại Bắc & Nam Cali

Về Giảm Ngoại Tệ Hải Ngoại Về VN Nhằm Ðẩy Nhà Cầm Quyền VC Vào Chân Tường

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương, Nhà Báo Hải Triều & Lac Việt

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Posted on 11 Apr 2013
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Ý Nghĩ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Vận Ðộng Ký TNT Giảm Kiều Hối, -- posted on 21 Apr 2013
 • Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc, -- posted on 19 Apr 2013
 • Quốc Hận 30-4 Nỗ Lực Tranh Ðấu Ký Thỉnh Nguyện Thư Dồn VC Vào Chân Tường, -- posted on 17 Apr 2013
 • Tường Trình Họp Báo Giảm Kiều Hối Về VN Dồn VC Vào Chân Tường, -- posted on 11 Apr 2013
 • Kỷ Niệm Năm Thứ 7 Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do dân Chủ Cho Việt Nam, -- posted on 04 Apr 2013
 • Tìm Về Cội Nguồn Việt Tộc - Diễn Giả: Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, -- posted on 29 Mar 2013
 • Nhân Quyền, Ðể Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế, -- posted on 22 Mar 2013
 • Sự Trỗi Dậy Ý Thức Chính Trị Quốc Nội & Giảm Kiều Hối Hải Ngoại Về VN Ðang Siết Cổ Chế Ðộ VC, -- posted on 15 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 09 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 09 Mar 2013
 • Dự Thảo Hiến Pháp Mới...72 Trí Thức Dẹp Bỏ Chế Ðộ Ðộc Ðảng CSVN, -- posted on 28 Feb 2013
 • Tội Ác của VC trong biến cố Tết Mậu Thân, -- posted on 22 Feb 2013
 • Chiến Gịch Siết Kiều Hối VC, -- posted on 20 Feb 2013
 • Vai Trò Của Hiến Pháp VC * Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 16 Feb 2013
 • Mừng Xuân Quý Tỵ * Cầu Mong Ðất Nước Chuyển Mình, -- posted on 09 Feb 2013
 • Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC, -- posted on 31 Jan 2013
 • Tình Hình Chính Trị Kinh Tế của Hoa Ky Trung Cộng & Việt Nam, -- posted on 25 Jan 2013
 • Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Của Giòng Giống Việt, -- posted on 18 Jan 2013
 • Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 12 Jan 2013
 • Giỗ 100 Ngày - Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 04 Jan 2013