THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người dân Việt Nam

Chủ Nhật March 10th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 249

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

Chủ Bút Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

 

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Khối 8406 Kính Mời Ðồng Bào Quốc Nội Và Hải Ngoại 

Ký Thỉnh Nguyễn Thư Ðòi Hỏi Nhà Cầm Quyền CSVN Tổ Chức Trưng Cầu Dân Ý:

Xin Quý Vị Bấm Vào Ðây Ðể Ký Tên:  Ký Thỉnh Nguyện Thư

 

Lời kêu gọi của Khối 8406:

 Ðấu tranh đòi Nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức tại Việt Nam một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát.

 Kính gửi:

 

- Ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

Posted on 09 Mar 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người dân Việt Nam

Chủ Nhật March 10th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 249

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

Chủ Bút Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

 

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Khối 8406 Kính Mời Ðồng Bào Quốc Nội Và Hải Ngoại 

Ký Thỉnh Nguyễn Thư Ðòi Hỏi Nhà Cầm Quyền CSVN Tổ Chức Trưng Cầu Dân Ý:

Xin Quý Vị Bấm Vào Ðây Ðể Ký Tên:  Ký Thỉnh Nguyện Thư

 

Lời kêu gọi của Khối 8406:

 Ðấu tranh đòi Nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức tại Việt Nam một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát.

 Kính gửi:

 

- Ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

Posted on 09 Mar 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Chủ Nhật March 3, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 248

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

 

Chúng Ta Nghĩ Gì Về

Dự Thảo Hiến Pháp Mới Của 72 Trí Thức Dẹp Bỏ Chế Ðộ Ðộc Ðảng CSVN

 

Diễn Giả TS Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên gia ngành Quản  Trị Công Quyền & Bang Giao Quốc Tế 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

 

on Mẹ Nấm's FacebookChúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Ðiều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

Posted on 28 Feb 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân

 

Chủ Nhật Feb 24th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 247

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Tội Ác Của VC Trong Biến Cố Tết Mậu Thân

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Chiến Dịch

Hạn Chế Du Lịch Việt Nam

Hạn Chế Gửi Tiền Về Việt Nam

 

http://www.lacvietnews.com/audio.php     www.freevietnews.com/audio

http://www.youtube.com/watch?v=zn-uhT_-7rw

 

TÂM THƯ GỬI ÐỒNG BÀO


Của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương
Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

Hải ngoại ngày 2 tháng 2, 2013

 

 

Kính thưa Ðồng Bào:

 

Là người Việt hải ngoại, chúng tôi rất mong nước Việt Nam được tự do dân chủ thực sự, để chúng tôi có dịp đóng góp tích cực, đưa Việt Nam thân yêu của chúng ta trở thành một quốc gia phú cường, thịnh vượng hàng đầu của Ðông Nam Á Châu.

Posted on 22 Feb 2013
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 09 Mar 2013
 • Thay Ðổi Chế Ðộ Qua Việc Sửa Ðổi Hiến Pháp, -- posted on 09 Mar 2013
 • Dự Thảo Hiến Pháp Mới...72 Trí Thức Dẹp Bỏ Chế Ðộ Ðộc Ðảng CSVN, -- posted on 28 Feb 2013
 • Tội Ác của VC trong biến cố Tết Mậu Thân, -- posted on 22 Feb 2013
 • Chiến Gịch Siết Kiều Hối VC, -- posted on 20 Feb 2013
 • Vai Trò Của Hiến Pháp VC * Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 16 Feb 2013
 • Mừng Xuân Quý Tỵ * Cầu Mong Ðất Nước Chuyển Mình, -- posted on 09 Feb 2013
 • Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC, -- posted on 31 Jan 2013
 • Tình Hình Chính Trị Kinh Tế của Hoa Ky Trung Cộng & Việt Nam, -- posted on 25 Jan 2013
 • Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Của Giòng Giống Việt, -- posted on 18 Jan 2013
 • Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 12 Jan 2013
 • Giỗ 100 Ngày - Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 04 Jan 2013
 • Chúc Mừng Năm Mới, -- posted on 29 Dec 2012
 • Ðối Thoại Hay Ðối Ðầu Với Việt Cộng , -- posted on 21 Dec 2012
 • DVD Hồn Việt: Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, -- posted on 14 Dec 2012
 • Phúc Trình Nhân Quyền Của Ủu Ban Công Lý & Hòa Bình - HÐGM Việt Nam, -- posted on 06 Dec 2012
 • Một Số Biện Pháp Siết Kiều Hối Việt Cộng - GS Nguyễn Anh Quốc, -- posted on 02 Dec 2012
 • Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 22 Nov 2012
 • Nói Chuyện Với Tuổi Trẻ Việt Nam - Ô Ðỗ Minh Ðức & Củ Nguyễn Kim Như, -- posted on 16 Nov 2012
 • Nói Chuyện Với Giới Trẻ Việt Nam * Nhà Văn Chu Tất Tiến, -- posted on 10 Nov 2012