THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật Feb 17th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 246

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Sinh Hoạt

Vai Trò Của Hiến Pháp Cộng Sản 
Trong Ý Thức Hệ Chuyên Chính Mác-Lê

TS Lê Minh Nguyên

 

Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

 

Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội (Kỳ 2)

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Mai Vàng Rộ Nở - Ðất Nước Chuyển Mình

 

 

Ðộc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên, độc dụng công lực !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 (15-02-2013)

 

            Hiến pháp đúng nghĩa của mọi nước dân chủ văn minh là một «khế ước xã hội » (nguyên từ của triết gia Jean-Jacques Rousseau) xác định các quyền của nhân dân và nghĩa vụ của nhà nước qua các điều khoản kết thành một thể thống nhất, chặt chẽ. Trong các nước độc tài lạc hậu thì trái ngược, cái được gọi là «Hiến pháp» lại xác định các quyền của nhà nước và nghĩa vụ của nhân dân, cũng qua nhiều điều khoản kết thành một thể chặt chẽ, thống nhất. Thật ra đó chỉ là cương lĩnh của chính đảng độc tôn đang nắm trọn quyền thống trị quốc gia dân tộc.

Posted on 16 Feb 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

Chủ Nhật Feb 10th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 245

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Sinh Hoạt

Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

 

Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội  

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Trân trọng kính chuyển tới Quý Vị Quý Bạn 26 AUDIO và TEXT
các bài nhận định, tâm tình và Chúc Tết Quý Tỵ 2013, chứa đựng

Tâm 
 đồng bào hải ngoại gởi tới đồng bào quốc nội. Ðây là 
món "quà tinh thần" đầu năm, chuyển
 qua mạng lưới Internet toàn 
cầu: 
Emails, Paltalk, yahoo/gmail Groups, Radio, Web, Blogs. 

 

 

1.
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964. 
Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3

Posted on 09 Feb 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com    www.khoi8406hoaky.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ 

Chủ Nhật Feb 3rd, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 244

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC

 

Con Ðường Khả Thi Giật Sập Chế Ðộ Tà Quyền Hà Nội  

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương - Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế cùng với sự yểm trợ của Ông Ðặng Tấn Hậu Chuyên  Gia Kinh Tế của Canada và Anh CaliGuy Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

Posted on 31 Jan 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com – www.Khoi8406HoaKy.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam 

Chủ Nhật Jan 27, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 243

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Tình Hình Kinh Tế Chính Trị Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Nam

(Siết Kiều Hối VC – Con Ðường Khả Thi Giật Sập Tà Quyền Hà Nội)

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

Posted on 25 Jan 2013
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

  • Vai Trò Của Hiến Pháp VC * Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào, -- posted on 16 Feb 2013
  • Mừng Xuân Quý Tỵ * Cầu Mong Ðất Nước Chuyển Mình, -- posted on 09 Feb 2013
  • Ðề Nghị Thực Hiện Thỉnh Nguyện Thư Siết Kiều Hối VC, -- posted on 31 Jan 2013
  • Tình Hình Chính Trị Kinh Tế của Hoa Ky Trung Cộng & Việt Nam, -- posted on 25 Jan 2013
  • Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Của Giòng Giống Việt, -- posted on 18 Jan 2013
  • Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 12 Jan 2013
  • Giỗ 100 Ngày - Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 04 Jan 2013
  • Chúc Mừng Năm Mới, -- posted on 29 Dec 2012
  • Ðối Thoại Hay Ðối Ðầu Với Việt Cộng , -- posted on 21 Dec 2012
  • DVD Hồn Việt: Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, -- posted on 14 Dec 2012
  • Phúc Trình Nhân Quyền Của Ủu Ban Công Lý & Hòa Bình - HÐGM Việt Nam, -- posted on 06 Dec 2012
  • Một Số Biện Pháp Siết Kiều Hối Việt Cộng - GS Nguyễn Anh Quốc, -- posted on 02 Dec 2012
  • Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 22 Nov 2012
  • Nói Chuyện Với Tuổi Trẻ Việt Nam - Ô Ðỗ Minh Ðức & Củ Nguyễn Kim Như, -- posted on 16 Nov 2012
  • Nói Chuyện Với Giới Trẻ Việt Nam * Nhà Văn Chu Tất Tiến, -- posted on 10 Nov 2012
  • Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay & Ðôi Nét Về Cuộc Bầu Cử tại Hoa Kỳ - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 25 Oct 2012
  • Cái Nhìn Của Người Việt Nam Tị Nạn CS Ðối Với Cuộc Bấu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Sắp Tới, -- posted on 18 Oct 2012
  • Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện Và Những Sự Kiện Bất Ngờ - Một Số Tiêu Chuẩn Chọn Lựa Tổng Thống Hoa Kỳ, -- posted on 11 Oct 2012
  • Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 07 Oct 2012
  • Tuổi Trẻ Việt Nam Trước Ðại Nạn Hán Hóa & Vận Ðộng Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 27 Sep 2012