THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com – www.Khoi8406HoaKy.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam 

Chủ Nhật Jan 27, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 243

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Tình Hình Kinh Tế Chính Trị Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Nam

(Siết Kiều Hối VC – Con Ðường Khả Thi Giật Sập Tà Quyền Hà Nội)

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

Posted on 25 Jan 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com – www.Khoi8406HoaKy.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ 

Chủ Nhật Jan 20, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 242

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Tinh Thần Hoàng Sa Trường Sa  Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Giòng Giống Việt

 

Diễn Giả: Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Khoa Ðình

& Ông Nguyễn Văn Ngữ - Nguyên thành viên BCH Cộng Ðồng Nam California

Học Giả Biển Ðông Vũ Hũu San - Nhà Văn Quân Ðội Hải Triều

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Posted on 18 Jan 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com - www.Khoi8406HoaKy.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người dân Việt Nam 

Chủ Nhật Jan 13th 2013

 

Tuần Lễ Thứ 241

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Phục Hồi Sự Thật Lịch Sủ

 

Diễn Giả: Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 GIA ÐÌNH T��" QUỐC, GIA ÐÌNH DÂN TỘC

LM Pascal  Nguyễn Ngọc Tỉnh

Posted on 12 Jan 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ 

Chủ Nhật Jan 6th 2013

 

Tuần Lễ Thứ 240

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Nhân Giỗ 100 Ngày – Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 GIA ÐÌNH TỔ QUỐC, GIA ÐÌNH DÂN TỘC

LM Pascal  Nguyễn Ngọc Tỉnh

Dòng Chúa Cứu Thế Saigon

(Suy niệm nhân lễ Thánh Gia 30-12-2012)

Posted on 04 Jan 2013
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Tình Hình Chính Trị Kinh Tế của Hoa Ky Trung Cộng & Việt Nam, -- posted on 25 Jan 2013
 • Hoàng Sa Trường Sa Biển Ðông - Nôi Sinh Tồn Của Giòng Giống Việt, -- posted on 18 Jan 2013
 • Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 12 Jan 2013
 • Giỗ 100 Ngày - Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 04 Jan 2013
 • Chúc Mừng Năm Mới, -- posted on 29 Dec 2012
 • Ðối Thoại Hay Ðối Ðầu Với Việt Cộng , -- posted on 21 Dec 2012
 • DVD Hồn Việt: Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, -- posted on 14 Dec 2012
 • Phúc Trình Nhân Quyền Của Ủu Ban Công Lý & Hòa Bình - HÐGM Việt Nam, -- posted on 06 Dec 2012
 • Một Số Biện Pháp Siết Kiều Hối Việt Cộng - GS Nguyễn Anh Quốc, -- posted on 02 Dec 2012
 • Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 22 Nov 2012
 • Nói Chuyện Với Tuổi Trẻ Việt Nam - Ô Ðỗ Minh Ðức & Củ Nguyễn Kim Như, -- posted on 16 Nov 2012
 • Nói Chuyện Với Giới Trẻ Việt Nam * Nhà Văn Chu Tất Tiến, -- posted on 10 Nov 2012
 • Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay & Ðôi Nét Về Cuộc Bầu Cử tại Hoa Kỳ - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 25 Oct 2012
 • Cái Nhìn Của Người Việt Nam Tị Nạn CS Ðối Với Cuộc Bấu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Sắp Tới, -- posted on 18 Oct 2012
 • Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện Và Những Sự Kiện Bất Ngờ - Một Số Tiêu Chuẩn Chọn Lựa Tổng Thống Hoa Kỳ, -- posted on 11 Oct 2012
 • Vinh Danh Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 07 Oct 2012
 • Tuổi Trẻ Việt Nam Trước Ðại Nạn Hán Hóa & Vận Ðộng Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 27 Sep 2012
 • Vận Ðộng Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam Thông Qua Ủy Ban Ðối Ngoại Của Thượng Viện Hoa Kỳ, -- posted on 23 Sep 2012
 • Lộ Trình Ngăn Chận Hiểm Họa Cho Ðồng Bào Quốc Nội, -- posted on 14 Sep 2012
 • Hoa Kỳ Chuẩn Bị Ưu Ðãi Mậu Dịch VC - Có Khả Năng Ðẩy Lùi Nhân Quyền Tại VN - Chúng Ta Cần Làm Gì?, -- posted on 04 Sep 2012