THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

             Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật Sept 2, 2012

 

Tuần Lễ Thứ 224

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Hậu Quả Cuộc Ðấu Ðá Ở Cấp Lãnh Ðạo Ðầu Não Của Ðảng CSVN

 

Diễn giả: Nhà Văn Mặc Giao

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Phát Ðộng Chiến Dịch Siết Kiều Hối

Yểm Trợ Công Tác Ðấu Tranh Giải Thể Chế Ðộ VC

 

Nếu Người Việt Hải Ngoại "Hi Sinh" Không Gửi Tiền Về VN Trong 6 Tháng

Chế Ðộ VC Sẽ Sụp Ðổ

 

Người Việt Hải Ngoại Du Lịch VN Cần Xin Phép VC Ðể Ðược Cấp Visa

Bọn Tội Phạm TC, Bọn  Thất Nghiệp TC, Bọn Không Có Vợ TC Tràn Vào VN không cần bất cứ giấy tờ gì - lại còn được sự che chở của bọn Công An VC - Nạn Hán Hóa đang xẩy ra rất nhanh

Nếu không giải quyết chế độ VC mau chóng thì khi những người Việt Hải Ngoại có liên quan đến VN trước đây chết đi, thì khối chuyên viên Hải Ngoại khoảng 500,000 người sẽ không còn cơ hội để về xây dựng Ðất Nước khi VN có Dân Chủ

 

TS Nguyễn Văn Lương đã phát biểu trong buổi Hội Luận 8406

26 tháng 8 năm 2012 Trên hệ thống Paltalk

 

Audio Hội Luận:

 

http://www.youtube.com/watch?v=51jptsOReIg

 

 

 

hoặc:

 

http://www.lacvietnews.com/audio.php

 

 

Posted on 01 Sep 2012

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

                                 Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

August 26st, 2012

 

Tuần Lễ Thứ 223

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Ảnh Hưởng Kinh Tế Trung Cộng Ðến Chính TC & VN

 

Diễn Giả

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương

Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt 8406

 

 

2 Tháng 9:

Chạy Ngược Ðường Ðộc Lập.

 

Nguyễn Quang Duy

 

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại Bộ Giáo dục - Ðào tạo Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần chấm dứt thành tích ảo trong giáo dục. Ông cho biết: "Chúng ta đã 3 lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách nữa mà là 'đổi mới căn bản, toàn diện'Phải chăng phải đổi mới từ tư duy cho đến mô hình, …” , rồi ông tự hỏi: “Việt Nam đã cótriết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia, nên tiếp thu kinh nghiệm gì của từng nước, trên cơ sở nào". Lời thú nhận lại rơi vào đúng ngày 67 năm trước Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền.

Bài viết này xem lại triết lý và mục tiêu của giáo dục tại miền Nam tự do, để từ đó chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân và nhận thức được thực trạng hầu có thể tìm ra con đường xây dựng lại Việt Nam.  

 Triết Lý Giáo Dục của Miền Nam Tự Do

Posted on 24 Aug 2012

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

                                 Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

August 19st, 2012

 

Tuần Lễ Thứ 222

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Ðã Ðến Lúc Sức Mạnh Toàn Dân Bùng Phát

 

Diễn Giả

Giáo Sư Lưu Trung Khảo

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt 8406

 

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình

Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

     Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam đã diễn ra vào thứ Bảy ngày 11-8-2012 tại hội trường Unify Event Center, 765 Story Rd thành phố San Jose. Ðại hội được tổ chức bởi Khối 8406 Hoa Kỳ liên kết với các tổ chức đấu tranh dân chủ nhân quyền để yểm trợ hữu hiệu cho cuộc đấu tranh giải thể chế Cộng Sản và Dân Chủ hóa đất nước .

 

3 phút: Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

http://www.youtube.com/watch?v=7XGJ7JJhV_8&feature=youtu.be

 

38 phút: Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

http://www.youtube.com/watch?v=hEu4gffMBD4&feature=youtu.be

 

   http://vietvungvinh.com/

 

 

Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam

Ðịa chỉ liên lạc: 1990 Uphall Ct., San Jose, CA 95121, USA.

Email: daihoi8406@yahoo.com

B Ả N   C Ô N G   B Ố

Trước quốc nạn Hán hóa của tập đoàn bành trướng Cộng Sản Bắc Kinh với sự đồng lõa của tập đoàn tay sai Cộng Sản Hà Nội, Khối 8406 Hoa Kỳ và một số đoàn thể quốc gia đã cùng tổ chức một đại hội với danh xưng “Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền cho Việt Nam”.

 

− Tại hội trường Unify Event Center, 765 Story Rd, San Jose, California, USA.

− Từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều, ngày 11 tháng 8 năm 2012

Ðại Hội gồm hai phần: 1. Hội Thảo Chính Trị (ban sáng), và 2. Ðại Hội Thành Lập Ủy Ban Liên Kết Ðấu Tranh Yểm Trợ Quốc Nội (ban chiều).

Ðại hội đã thu hút 62 đoàn thể yêu nước khắp hải ngoại (Hoa Kỳ, Pháp và Canada) hưởng ứng thư mời về tham dự.

Sau hai buổi sinh hoạt tích cực và sôi nổi của các phái đoàn đại biểu và sự đóng góp ý kiến quý báu của các đại biểu quan khách, quý vị nhân sĩ và đồng hương, Ðại Hội đã đồng thuận đi đến những kết quả:

I. Quyết định thành lập Ủy Ban Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Yểm Trợ Quốc Nội với tuyệt đối đa số biểu quyết đồng thuận.

II. Quyết định bầu ra một Ủy Ban Vận Ðộng gồm 11 (mười một) vị từ các đoàn thể tham dự. Ủy Ban Vận Ðộng nầy có trách nhiệm mời bổ sung thành phần nhân sự có uy tín và năng lực để hình thành Ủy Ban Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Yểm Trợ Quốc Nội với các cơ cấu: Ban Quốc Tế Vận, Ban Nhân Quyền, Ban Nghiên Cứu Sách Lược, Ban Liên Lạc Quốc Nội, Ban Liên Lạc các Ðoàn Thể Hải Ngoại, Ban Truyền Thông & Tuyên Vận, Ban Thanh Niên, Ban Tài Chánh, Ban Soạn Thảo Bản Ðiều Lệ, v.v…

III. Các vị được bầu ra gồm 17 vị, trong đó có 6 vị vì công tác đặc biệt của tổ chức mình xin được rút tên, mà chỉ nhận vai trò yểm trợ. 11 vị còn lại sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm gồm:

 01. Ông Thái Văn Hòa (Hoa Kỳ)

 02. Ông Nguyễn Trung Cao (Hoa Kỳ)

 03. Ông Cao Gia (Hoa Kỳ)

 04. Ông Lạc Việt (Canada)

 05. Ông Nguyễn Chính Kết (Hoa Kỳ)

 06. Ông Nguyễn Văn Tần (Hoa Kỳ)

 07. Ông Nguyễn Phương Ðông (Pháp Quốc)

 08. Ông Lương Văn Ngọ (Hoa Kỳ)

 09. Bà Hạ Uyên ( Hoa Kỳ)

 10. Ông Nguyễn Phúc Bảo Quốc (Hoa Kỳ)

 11. Ông Hồ Vũ (Hoa Kỳ)

IV. Sau khi Ủy Ban Vận Ðộng kiện toàn các cơ cấu tổ chức được đại hội trao phó, các thành viên sẽ trình diện đồng hương người Việt quốc gia tại hải ngoại trong một buổi Lễ Ra Mắt được tổ chức sau đó.

V. Trong thời gian Ban Thường Vụ chưa được bầu, Ban Tổ Chức và Ban Ðiều Hợp Ðại Hội sẽ tạm thời nhận nhiệm vụ triệu tập phiên họp đầu tiên

Bản Công Bố nầy được đúc kết theo tinh thần Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Yểm Trợ Quốc Nội vừa qua.

Làm tại San Jose, ngày 12 tháng 8 năm 2012.

Thay mặt Ban Tổ Chức: Ông  Nguyễn Trung Cao

Thay mặt Ban Ðiều Hợp:  Ông Thái Văn Hoà

Ðại Diện Khối 8406 Hải ngoại: GS Nguyễn Chính Kết

 

Posted on 19 Aug 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

                    Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật August 12th, 2012

 

Tuần Lễ Thứ 221

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Tường Trình Thành Quả Tổ Chức Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam Tại San Jose August 11-12, 2012

 

Diễn giả- Ông Nguyễn Trung Cao - Trưởng BTC

GS Nguyễn Chính Kết - Ðại Diện K.8406 Hải Ngoại

Ông Nguyễn Phú- Phó BTC 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt 8406

 

Posted on 12 Aug 2012
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Hậu Quả Cuộc Ðấu Ðá Ở Cấp Lãnh Ðạo Ðầu Não Ðảng CSVN, -- posted on 01 Sep 2012
 • Ảnh Hưởng Kinh Tế Trung Cộng Ðến Chính TC & VN, -- posted on 24 Aug 2012
 • Ðã đến lúc sức mạnh toàn dân bùng phát, -- posted on 19 Aug 2012
 • Tường Trình Thành Quả Ðại Hôi Liên Kết Ðấu Tranh Tại San Jose, -- posted on 12 Aug 2012
 • Hội Luận 8406: "Kịch Bản Chỉnh Ðảng, Thay Thủ Tướng, Phân Công Phân Nhiệm , -- posted on 02 Aug 2012
 • Phản Ứng Ðiên Cuồng Của Ðảng CSVN Trong Tình Trạng yếu Thế Hiện Nay, -- posted on 27 Jul 2012
 • "TẤT CẢ CHÚNG TA ÐÃ BỊ LỪA ÐẢO"-Ðó là lời thú nhận của Jane Fonda , -- posted on 20 Jul 2012
 • Hội Luận 8406: Tình Hình Kinh Tế & Quân Sự Thay Ðổi Nhanh Tại Ðông Nam Á- TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 12 Jul 2012
 • Chung Ta Nam Phan Chu Dong De Thay Doi Dat Nuoc, -- posted on 05 Jul 2012
 • LUẬT BIỂN CỦA VN VÀ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CÓ LÀM TRUNG CỘNG CHÙN BƯỚC XÂM LĂNG?, -- posted on 05 Jul 2012
 • Biển Ðông & Hiện Tình Việt Nam - Nhà Văn Trần Phong Vũ, -- posted on 23 Jun 2012
 • Biển Ðông Dậy Sóng - Việt Nam Sẽ Ði Về Ðâu, -- posted on 14 Jun 2012
 • Hiện Tình Việt Nam - TS Nguyễn Văn Lương - Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế, -- posted on 09 Jun 2012
 • Tâm Tư Người Phụ Nữ Việt Nam Trước Vận Nước, -- posted on 02 Jun 2012
 • Ý Nghĩa Của Sự Dấn Thân (Vinh Danh Thanh Niên Yêu Nước Cồn Dầu), -- posted on 25 May 2012
 • Chính Sách Bá Quyền Nguy Hiểm của Trung cộng
  & Nhiều Nguy Cơ Ở Việt Nam
  , -- posted on 19 May 2012
 • Nhìn Lại Phong Trào Nhân Văn & Giai Phẩm, -- posted on 12 May 2012
 • Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc - Mừng Phật Ðản PL2556, -- posted on 04 May 2012
 • Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4... Sau 37 năm nền kinh tế VC đi về đâu, -- posted on 26 Apr 2012
 • Hòa Ðàm Paris 1973 & VNCH - Giải Pháp Khả Thi Cho Việt Nam , -- posted on 19 Apr 2012