THÔNG BÁO

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam


Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật May 27th, 2012


Tuần Lễ Thứ 210

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

Ý Nghĩa Của Sự Dấn Thân

(Vinh Danh Các Thanh Niên Yêu Nước GP Vinh)

Diễn Giả: Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406
Posted on 25 May 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &
Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,
Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email:
lacviet8406@gmail.com
web:
www.vietlinhweb.com
www.lacvietnews.com  
www.freevietnews.com

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật May 20th, 2012


Tuần Lễ Thứ 209

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề Hội Luận:

Chính Sách Bá Quyền Nguy Hiểm của Trung cộng
& Nhiều Nguy Cơ Ở Việt Nam

Diễn Giả:
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Trân trọng kính mời,
Lạc Việt 8406


Posted on 19 May 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &
Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,
Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email:
lacviet8406@gmail.com
web:
www.vietlinhweb.com
www.lacvietnews.com  
www.freevietnews.com

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật May 13th, 2012


Tuần Lễ Thứ 208

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề Hội Luận:

Nhìn Lại Phong Trào Nhân Văn & Giai Phẩm

Diễn Giả:
Nhà văn Trần Phong Vũ

Trân trọng kính mời,
Lạc Việt 8406


Posted on 12 May 2012

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam


Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

Chủ Nhật May 6th, 2012


Tuần Lễ Thứ 207

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc

Nếp Sống Muôn Ðời Của Tổ Tông (Huyền Không Thi Sĩ)

Nhân Mùa Phật Ðản - Phật Lịch 2556

Diễn Giả: Giáo Sư Lưu Trung Khảo

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền viện
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Saigon


Phật lịch 2556

Số : 06/TT/VTT

 

THÔNG ÐIỆP PHẬT ÐẢN P.L. 2556
của Ðức Ðệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Ðộ

Posted on 04 May 2012
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Ý Nghĩa Của Sự Dấn Thân (Vinh Danh Thanh Niên Yêu Nước Cồn Dầu), -- posted on 25 May 2012
 • Chính Sách Bá Quyền Nguy Hiểm của Trung cộng
  & Nhiều Nguy Cơ Ở Việt Nam
  , -- posted on 19 May 2012
 • Nhìn Lại Phong Trào Nhân Văn & Giai Phẩm, -- posted on 12 May 2012
 • Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc - Mừng Phật Ðản PL2556, -- posted on 04 May 2012
 • Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4... Sau 37 năm nền kinh tế VC đi về đâu, -- posted on 26 Apr 2012
 • Hòa Ðàm Paris 1973 & VNCH - Giải Pháp Khả Thi Cho Việt Nam , -- posted on 19 Apr 2012
 • Chào Mừng Năm Thứ 6 Khối 8406 Ra Ðời, -- posted on 13 Apr 2012
 • Vinh Danh Các Chiến Sĩ Dân Chủ Nhân Quyền K8406, -- posted on 05 Apr 2012
 • Nỗi Oan Gia Ðình Ðoàn Văn Vươn - Ủng Hộ Dự Luật Nhân Quyền H.R. 1410, -- posted on 29 Mar 2012
 • Hiểm Họa Trung Cộng - TS Mai Thanh Truyết & GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 23 Mar 2012
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Tại Liên Hiệp Quốc & Những Biến Cố Thời Sự Việt Nam, -- posted on 15 Mar 2012
 • Lượng Ðịnh Thành Quả Của Chiến Dịch Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 10 Mar 2012
 • Thinh Nguyen Thu Tren 100,000 - Cao Diem Tranh Dau Cho Nhan Quyen - NV Mac Giao, -- posted on 02 Mar 2012
 • Thỉnh Nguyện Thư - Hải Ngoại & Ðoàn Văn Vươn - Quốc Nội, -- posted on 24 Feb 2012
 • Tâm Tình về Hiện Tình Ðất Nước Với LS Trần Quốc Hiền & Anh Trương Quốc Huy , -- posted on 17 Feb 2012
 • Giúp Giới Trẻ Biết Tội Ác Việt Cộng - GS Nguễn Lý Tưởng & Ông Ðỗ Như Ðiện, -- posted on 09 Feb 2012
 • Yểm Trợ Tinh Thần Giới Trẻ Yêu Nước Quốc Nội, -- posted on 02 Feb 2012
 • Tình Hình Kinh Kế Việt Nam - GS Nguyễn Quốc Khải, -- posted on 27 Jan 2012
 • Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào (Nhâm Thìn - 2012), -- posted on 20 Jan 2012
 • 19 Thang Gieng Ngay Hoang Truong Sa Viet Nam - TS Nguyen Van Canh, -- posted on 13 Jan 2012