THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật March 18th, 2012


Tuần Lễ Thứ 200

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề: Vận Ðộng Nhân Quyền Tại Liên Hiệp Quốc (9 March 2012)

Với Mục Sư Yhennye (Người Thượng Tây Nguyên)

&

Những Biến Cố Thời Sự Việt Nam

Với Giáo Sư Lưu Trung Khảo

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

Chnh Ðng - Âm mưu và trò h !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 143 (15-03-2012)

Posted on 15 Mar 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật March 11th, 2012


Tuần Lễ Thứ 199
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

Lượng Ðịnh Thành Quả Của Chiến Dịch Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng, GS Nguyễn Quốc, TS Nguyễn Hồng Dũng

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

Lượng Ðịnh Thành Quả Của Chiến Dịch Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN

 

Ts. Nguyễn Ðình Thắng

Posted on 10 Mar 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật March 4th, 2012


Tuần Lễ Thứ 198
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

THỈNH NGUYỆN THƯ VỚI TRÊN 100,000 CHỮ KÝ,

CAO ÐIỂM CỦA CUỘC TRANH ÐẤU CHO NHÂN QUYỀN

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TNS ÚC RON BOSWELL (LIBERAL NATIONAL PARTY)
VỀ VIỆT KHANG VÀ NHÂN QUYỂN Ở VIỆT NAM

Nguyên bn trong Hansard (Biên bn Quc Hi Úc) qua link dưới đây:

http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/genpdf/chamber/hansards/bc5e9c05-ab3b-42a4-853e-b6dc331247e3/0192/hansard_frag.pdf;fileType=application%2Fpdf

 

(Thượng Viện Úc – thứ Ba 28/02/2012)

Posted on 02 Mar 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật Feb 26, 2012


Tuần Lễ Thứ 197
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

 

Cập Nhật Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Chính Quyền Obama

Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng

Hiện Tượng Ðoàn Văn Vươn - Tức Nước Vỡ Bờ

Nhà Văn Trần Phong Vũ & Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư Lan Rộng

Ts. Nguyễn Ðình Thắng
Ngày 23 tháng 2, 2012

Posted on 24 Feb 2012
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21310594 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354