THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật Feb 19, 2012


Tuần Lễ Thứ 196
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

 

Tâm Tình về Hiện Tình Ðất Nước

 

Với LS Trần Quốc Hiền & Anh Trương Quốc Huy  

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

Thỉnh Nguyện Thư của Ðồng Bào Việt Nam tại Hoa Kỳ

gửi chính quyền Obama đã tăng đến con số: 44,378 (Feb 16, 2012)

đã phá kỷ lục Thỉnh Nguyện Thư tại Hoa Kỳ trước đây: 42,150

TT BARACK OBAMA GẶP PCT TẬP CẬN BÌNH

CẢ HAI ÐỀU TRONG TƯ THẾ CHÔNG CHÊNH

 

Posted on 17 Feb 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Feb 12, 2012


Tuần Lễ Thứ 195
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

 

Giúp Giới Trẻ Biết Tội Ác Việt Cộng

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

& Ông Ðỗ Như Ðiện

 

Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại

 

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406


 

Hơn 11,000 người đã ký Thỉnh Nguyện Thư

gởi TT Obama trong vòng 48 tiếng

Tính đến nay đã có hơn 11,000 chữ ký của đồng hương yêu tự do dân chủ cho VN. Ban đầu mục tiêu là 25,000 chữ ký trong vòng 30 ngày. Trong vòng chưa đến 48 tiếng từ lúc bắt đầu chiến dịch, TNT đã có hơn 11,000 người ký. Kết quả này là thông điệp của đồng bào tị nạn cộng sản và là chứng minh hùng hồn rằng chúng ta quyết tâm đoàn kết hơn bao giờ hết để dứt điểm sự độc tài trên quê hương VN.

Mời đồng bào tiếp tục ký Thỉnh Nguyện Thư gởi đến TT Obama.

https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH#thank-you=p

HLTL

Posted on 09 Feb 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Feb 5th, 2012  từ 7:00pm PST - 10:00pm EST
Úc Châu Từ 2:00pm Thứ Hai Feb 6th, 2012

Tuần Lễ Thứ 194
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

 

Yểm Trợ Tinh Thần Giới Trẻ Yêu Nước Quốc Nội

 

Diễn Giả: Chiến Sĩ Võ Ðại Tôn & Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

 

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Mất để được - Ðược để mất !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 140 (01-02-2012)

Posted on 02 Feb 2012

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Jan 29st, 2012  từ 7:00pm PST - 10:00pm EST


Tuần Lễ Thứ 193
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

 

Những khó khăn kinh tế Việt Nam đang phải đối phó và những hệ quả.

 

Diễn Giả:

 

GS Nguyễn Quốc Khải

 

Cựu chuyên viên kinh tế và tham vấn của Ngân Hàng Thế Giới và từng là cựu tham vấn của Ðài Á Châu Tự Do và Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển

 

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

Audio 30 Nhân Sĩ Hải Ngoại Chúc Tết Ðồng Bào Nhân Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

 

 

1.
Ð
i Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Th
ượng Th Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Trên Thế Gii
Nguyên là Vi
n Trưởng Vin Hóa Ðo Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht 1964. Ngài nguyên là Ch Tch y Ban Liên Phái Bo V Pht Giáo năm 1963
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_HtThichTamChau.m3u

2.
Ð
i Lão Hòa Thượng Thích H Giác
Ð
c Phó Tăng Thng, Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht. Nguyên là Ch tch Văn phòng II Vin Hóa Ðo, Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hi Ngoi ti Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u

3
Ð
c Giám mc Mai Thanh Lương
Giám M
c Ph Tá ca Giáo Phn Orange
mi
n nam tiu bang California Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_GmMaiThanhLuong.m3u

4.
M
c sư Phm Hu Nhiên
Qu
n nhim Hi Thánh Tin Lành Mennonite Vit Nam
H
i Trưởng Liên Hu các Hi Thánh Mennonite 
Vietnam t
i Bc M
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsPhamHuuNhien.m3u

5.
Linh m
c Ðinh Xuân Long 
Giáo phn Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh x
nhà th Thánh Giuse. Tham gia hot đng 
cho T
Do Tôn Giáo và Nhân Quyn ti Vit Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_LmDinhXuanLong.m3u

6.
Hi
n tài Phm Văn Khm 
Quy
n Ch Trưởng Hi Ðng Ði Din, thay mt Cơ Quan Ði Din Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh ti Hi Ngoi.
http://www.freevietnews.com/audio/20120107_HtPhamVanKham.m3u 

7.

Hòa Thượng Thích Chánh Lc
Tuyên đ
c Li Chúc Xuân t Quc Ni Vit Nam
c
a Hòa Thượng Thích Viên Ðnh, Vin Trưởng Vin Hóa Ðo
Giáo H
i Pht Giáo Vit Nam Thng Nht 

8.
Giáo sư Nguyn Quc Khi 
Nguyên là chuyên gia tài chánh c
a World Bank,
ch
tch U Ban Hoa Kỳ Bo V Người Lao Ðng Vit Nam. 
Ch
bút báo đin t Vietnam Review
http://www.freevietnews.com/audio/20120110_GsNguyenQuocKhai.m3u

           9.
Ti
ến sĩ Nguyn Ðình Thng
Giám đc điu hành U Ban Cu Người Vượt Bin BPSOS.
Tác gi
tp sách biên kho "Thông Ðip Hy Vng và Trách Nhim". Mt sáng lp viên ca CAMSA, Liên Minh Bài Tr Nô L Mi Á Châu. Tác gi tp sách biên kho "Thông Ðip Hy Vng và Trách Nhim".
http://www.freevietnews.com/audio/20120107_TsNguyenDinhThang.m3u

           10.
Giáo s
ư Nguyn Lý-Tưởng
C
u Dân Biu Vit Nam Cng Hoà/Tha Thiên (1967-1971). Cu tù nhân chính tr dưới chế đ Cng Sn Vit Nam, 14 năm. Ch Tch Hi  Ðng Lãnh Ðo  Trung Ương Ði Vit Cách Mng Ðng ti Hi Ngoi
http://www.freevietnews.com/audio/20120105_GsNguyenLyTuong.m3u


11.
Ti
ến sĩ Mai Thanh Truyết
Ð
nht phó ch tch Ði Vit Quc Dân Ðng, ch tch hi đng qun tr Hi Khoa Hc và K Thut Vit Nam ti Hoa Kỳ. Tt nghip tiến sĩ Hóa Hc ti Pháp. Nguyên là Ging sư Trưởng Ban Hóa Hc Ði Hc Sư Phm Saigon
http://www.freevietnews.com/audio/20120115_TsMaiThanhTruyet.m3u 

12.
Ông Nguyn Trung Hiếu
H
i Trưởng Ban Tr S Trung Ương Hi Ngoi 
Giáo H
i Pht Giáo Hòa Ho Vit Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120116_NguyenTrungHieu_PGHH.m3u

13. 
Nguyn Chính Kết
Thành viên Ban Ð
i Din Khi 8406 
Ð
c trách chương trình Vn Ð Hôm Nay, Saigon Network
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NguyenChinhKet.m3u 

14. 
Ông Ð
Như Ðin
Ði
u hp viên ca Phong Trào Giáo Dân 
Vi
t Nam Hi Ngoi
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_DoNhuDien.m3u

15.
Nhà văn Hi Triu
Nhóm Nhà Văn Quân Ð
i Vit Nam Cng Hòa
Thi sĩ Lê Kh
c Anh Hào
Ch
bút nguyt san Vit Nam, Canada
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NvHaiTrieu.m3

16.
Ti
ến sĩ Lê Minh Nguyên
Ð nht phó ch tch đng Tân Ði Vit
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_TsLeMinhNguyen.m3u

17.
Hi Ðng Liên Tôn Vit Nam ti Hi Ngoi
Hi
n tài Phm văn Khm, ch tch Hi Ðng Liên Tôn
Vi
t Nam Hi Ngoi tuyên đc Li Chúc Ðu Năm
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_HoiDongLienTon.m3u

18.
Nhà văn Trn Phong Vũ
Nhà văn, nhà giáo, nhà báo lão thành
Ch
bút nguyt san Din Ðàn Giáo Dân
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_NvTranPhongVu.m3u

19.
Bác sĩ Cn Th Bích Ngc 
Ch
tch Ban Chp Hành 
H
i Quc Tế Y Sĩ Vit Nam T Do
http://www.freevietnews.com/audio/20120120_BsCanThiBichNgoc.m3u

20.
Giáo sư Nguyn Ngc Bích
Cu giám đc Ban Vit Ng đài Á Châu T Do
Ch
tch Ngh Hi Toàn Quc Người Vit ti Hoa K
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenNgocBich.m3u

21.
Bác sĩ H Th Nht Anh
C
u Ch Tch Cng Ðng Người Vit Quc Gia ti Georgia
Thành viên Ban Ch
p Hành Người Vit Quc Gia ti Hoa Kỳ 
U
Ban Tranh Ðu Chng Buôn Bán Ph N và Tr Em
thu
c Liên Minh Dân Ch Ðông Dương
http://www.freevietnews.com/audio/20120109_BsHoThiNhatAnh.m3u 

22.
Nhà th
ơ Nguyn Chí Thin
Tác gi tp thơ Hoa Ða Ngc và tp truyn Ho Lò,
H
ơn 700 bài thơ viết trong 27 năm b Vit cng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u

23.
Ti
ến sĩ Phan Văn Song
C
u giáo sư đi hc Poitier Université, ging dy 
môn Lu
t Y Khoa (Medical Law) Pháp. 
Hi
n nay ông là Ch tch Ðng Ði Vit.
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsPhanVanSong.m3u 

24.
Ti
ến sĩ Hà Văn Hi
Ði
u hành Liên Minh Dân Ch Ðông Dương
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsHaVanHai.m3u

25.
Nhà văn Chu T
t Tiến
thu
c Nhóm Nhà văn Quân Ði Vit Nam Cng Hòa
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NvChuTatTien.m3u   

26.
Giáo sư Lưu Trung Kho
Ch
tch Hi Ái Hu Cu Giáo Chc Vit Nam ti Hi Ngoi
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u

27
M
c sư Y Hin Nie
Giáo H
i Tin Lành Ðng Christ ti Hoa Kỳ
Bài chúc T
ết bng tiếng Vit và tiếng Ra-đê ca min Thượng
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsYHinNie.m3u

28.
Ký gi
Kiu M Duyên
Cu phóng viên chiến trường ca Vit Nam Cng Hòa
Thông tín viên trên các radio và truy
n hình hi ngoi 
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_KieuMyDuyen.m3u

29.
Nhà văn M
c Giao
C
u dân biu Vit Nam Cng Hòa
Ch
tch y Ban Canada T Do Tôn Giáo cho Vit Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120123_NvMacGiao.m3u

30.
Giáo sư Nguyn Thanh Liêm
Nguyên là  Th Trưởng B Văn Hóa Giáo Dc và Thanh Niên Vit Nam Cng Hòa. Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Son Ð Thi, thuc B Giáo Dc ca Vit Nam Cng Hòa. Cu giáo sư Hiu Trưởng trường Petrus Ký, Saigon trước 1975.
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_GsNguyenThanhLiem.m3u

 

Posted on 27 Jan 2012
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Tâm Tình về Hiện Tình Ðất Nước Với LS Trần Quốc Hiền & Anh Trương Quốc Huy , -- posted on 17 Feb 2012
 • Giúp Giới Trẻ Biết Tội Ác Việt Cộng - GS Nguễn Lý Tưởng & Ông Ðỗ Như Ðiện, -- posted on 09 Feb 2012
 • Yểm Trợ Tinh Thần Giới Trẻ Yêu Nước Quốc Nội, -- posted on 02 Feb 2012
 • Tình Hình Kinh Kế Việt Nam - GS Nguyễn Quốc Khải, -- posted on 27 Jan 2012
 • Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào (Nhâm Thìn - 2012), -- posted on 20 Jan 2012
 • 19 Thang Gieng Ngay Hoang Truong Sa Viet Nam - TS Nguyen Van Canh, -- posted on 13 Jan 2012
 • Mot Nam Nhin Lai De Huong Toi Tuong Lai, -- posted on 06 Jan 2012
 • kết một số diễn biến chính trị nổi bật trong năm 2011 ảnh hưởng đến Việt Nam, -- posted on 28 Dec 2011
 • Merry Xmas & Happy New Year 2012, -- posted on 24 Dec 2011
 • Một Nguy Cơ Mới Của Trung Cộng: Hóa Chất & Dược Phẩm, -- posted on 17 Dec 2011
 • Sự Sụp Ðổ Của Chế Ðộ CSVN Trong Tiến Trình Dân Chủ Hóa Á Châu, -- posted on 09 Dec 2011
 • Chong Ngoai Xam & Noi Thu La The Hien Long Yeu Nuoc Truyen Thong, -- posted on 02 Dec 2011
 • Cuộc "Quỷ Chiến" Chống Tôn Giáo Của VC Tại Thái Hà , -- posted on 25 Nov 2011
 • : CHIẾN THUẬT KHIÊU KHÍCH ÐỂ CƯỚP VÀ DIỆT QUA VỤ THÁI HÀ, -- posted on 18 Nov 2011
 • Vu Khi Sinh Hoa – Thuc Pham Doc Hai Cua Trung Cong Tai Hoa Ky, -- posted on 11 Nov 2011
 • Thái Hà Bi Ðập Phá -- Nghị Quyết 36 Tái Hoạt Ðộng, -- posted on 03 Nov 2011
 • Tình Hình Ðấu Tranh Ở Thái Hà, -- posted on 28 Oct 2011
 • Thế Chư Hầu và Triệu Chứng Vỡ Ðảng, -- posted on 20 Oct 2011
 • Ðông Hải Là Của Việt Nam (Phần 2), -- posted on 13 Oct 2011
 • Ðông Hải Là Của Việt Nam theo Công Pháp Quốc Tế, -- posted on 07 Oct 2011