THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Nov 27th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 185
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Cuộc "Quỷ Chiến" Chống Tôn Giáo Của VC Tại Thái Hà 

 Diễn Giả: Ông Ðỗ Như Ðiện & GS Nguyễn Lý Tưởng

Ban Ðiều Hành Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Cuộc Quỷ Chiến Chống Tôn Giáo Của Cộng Sản

(Ác Quỷ Cộng Sản từ Ðông Âu đến Bắc Kinh & Việt Nam đều là Ác Quỷ)

Tác giả: Paul Kengor Dịch giả: Trần Quốc Việt

Posted on 25 Nov 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Dien Dan Tieng Noi Tu Do Cua Nguoi Dan VN


Chủ Nhật Nov 20th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 184
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề:
CHIẾN THUẬT KHIÊU KHÍCH ÐỂ CƯỚP VÀ DIỆT QUA VỤ THÁI HÀ

Dien Gia: Nha Van Mac Giao, Uy Ban Tu Do Ton Giao Cho Viet Nam, Canada

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

THẮP MỘT NGỌN NẾN CHO THÁI HÀ

Võ Ðại Tôn

Posted on 18 Nov 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web: www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chinh Tri Tranh Luan Dan Chu


Chủ Nhật Nov 13th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 183
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Vu Khi Sinh Hoa – Thuc Pham Doc Hai Cua Trung Cong Tai Hoa Ky

Dien Gia: TS Mai Thanh Truyet & TS Phan Van Song

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Posted on 11 Nov 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Tiếng Nói Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Nov 6th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 182
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Công An Bảo Kê Xã Hội Ðen Ðập Phá Nhà Thờ Thái Hà

& Ðánh Ðập Tu Sĩ - Giáo Dân: Diễn Giả Nhà Văn Trần Phong Vũ

Nghị Quyết 36 Tái Hoạt Ðộng Mạnh Mẽ: Diễn Giả TS Hà Văn Hải

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Posted on 03 Nov 2011
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »