THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Oct 30th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 181
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Tình Hình Ðấu Tranh Ở Thái Hà

Việt Cộng bóp méo cuộc Biểu Tình tại Wall Street

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ,

Chủ Bút Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Posted on 28 Oct 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Oct 23th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 180
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Thế Chư Hầu

& Triệu Chứng Vỡ Ðảng Của CSVN

Diễn Giả: Ông Ðinh Quang Tiến

& Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên

(BCH  Ðảng Tân Ðại Việt)

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Trận chiến đẫm máu tại Gạc Ma (Trường Sa 1988)

 

Quỳnh Chi, phóng viên RFA

2011-10-19


http://nhuhoacomay.multiply.com/journal/item/496/496

 

Có những người con yêu Tổ Quốc

Lấy thân mình che chắn Ðảo Trường Sa

23 năm qua Ðảng coi họ như những thây ma

Và dâng cả Hoàng Trường Sa cho Tàu Cộng

 

 

 

Posted on 20 Oct 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Oct 16th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 179

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Ðông Hải Là Của Việt Nam
Theo Công Pháp Quốc Tế (Tiếp Theo Phần 2)

Diễn Giả: Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

Posted on 13 Oct 2011

Anh Vũ can đảm

Ðốt xe Trước Coop Mart Vũng Tàu cảnh báo đồng bào về nạn Hán Hóa

http://www.youtube.com/watch?v=r9Tc1_8muxY&feature=player_embedded

 

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Oct 9th, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 178

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Ðông Hải Là Của Việt Nam
Theo Công Pháp Quốc Tế

Diễn Giả: Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Posted on 07 Oct 2011
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »