THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Sept 25th, 2011 tu 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 176

Từ 7:00pm- 9:00pm (Cali)
10:00pm - 12:00am (NewYork)
10:00am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Thơ Văn Yêu Nước

Giáo Sư Lưu Trung Khảo


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

Posted on 23 Sep 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ VN
Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị, Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email:
lacviet8406@gmail.com - www.vietlinhweb.comwww.lacvietnews.com
 
 
Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Dien Dan Tieng Noi Tu Do Cua Nguoi Dan Viet Nam

Chu Nhat Sept 18th, 2011 tu 7:00pm (Gio Cali)
 
Tuần Lễ Thứ 175
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali) – 10:00pm-1:00am (NewYork)
Từ 10:00am – 1:00pm Thứ Hai (Việt Nam)
 
Chu De: Duong Loi Cai Tri Nhan Ban Cua Duc Ta Quan Le Van Duyet Tong Tran Gia Dinh

Dien Gia: Giao Su Nguyen Thanh Liem
Cuu Thu Truong Bo Van Hoa Giao Duc VNCH
 
Trân trọng kính mời,
 
Lạc Việt 8406

Posted on 18 Sep 2011
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406