THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Oct 2nd, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 177

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam
Và Những Vấn Ðề Lịch Sử

Diễn Giả: Giáo Sư Sử Học Trần Gia Phụng

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

Posted on 29 Sep 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Oct 2nd, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 177

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam
Và Những Vấn Ðề Lịch Sử

Diễn Giả: Giáo Sư Sử Học Trần Gia Phụng

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Oct 2nd, 2011 từ 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 177

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam
Và Những Vấn Ðề Lịch Sử

Diễn Giả: Giáo Sư Sử Học Trần Gia Phụng

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

“Giáo Dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào “chính trị”. Vậy ai nói rằng là Kitô hữu thì cứ lo chuyện trong Nhà Thờ, đừng đụng đến chính trị, thì chúng ta có thể nói rằng người đó phản bội lý tưởng Kitô Giáo, người đó đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh.” ...

 

Posted on 29 Sep 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam


Chủ Nhật Sept 25th, 2011 từ 9:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 176

Từ 9:00pm-11:00pm (Cali)
12:00am - 2:00am (NewYork)
12pm - 2:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: “Ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc” !!! tại Việt Nam

LM Nguyễn Văn Khải, nguyên phát ngôn viên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

Posted on 24 Sep 2011

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Sept 25th, 2011 tu 7:00pm (Giờ Cali)


Tuần Lễ Thứ 176

Từ 7:00pm- 9:00pm (Cali)
10:00pm - 12:00am (NewYork)
10:00am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)


Chủ Ðề: Thơ Văn Yêu Nước

Giáo Sư Lưu Trung Khảo


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

Posted on 23 Sep 2011
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »