THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 

Diễn Ðàn Ðâu Là Sự Thật

 

 

Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016

7:00pm Giờ Cali – 9:00am Việt Nam (Thứ Hai)

 

Chủ Ðề

 

 Nhu Cầu Cấp Bách Cứu Nước

 

Diễn Giả: TS Hà Văn Hải

 

Liên Bang Ðông Dương

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 17 Sep 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

 

 

Chủ Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016

7:00pm Giờ Cali – 9:00am Việt Nam (Thứ Hai)

 

Chủ Ðề

 

 Mẹ Teresa - Mẹ Của Thế Giới Người Nghèo

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

 

Bình Luận Gia Hiện Tình Ðất Nước Tại Nam California 

 

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 10 Sep 2016

Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho Vit Nam

 

Tường Trình về Hội Nghị Xã Hội Dân Sự  Vùng Ðông Nam Á

ACSC - Ðông Timor từ 1- 5 August, 2016

 

Kính thưa quý v,

 

Lc Vit có cơ hi tham gia Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin và Hi Ngh Xã Hi Dân S Vùng Ðông Nam Á trong năm ngày t ngày 1 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2016 ti Ðông Timor.

Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin t chc trong 2 ngày đu ti mt Plaza ln nht ti trung tâm th đô Dili ca Ðông Timor do BPSOS ch xướng vi s tham gia ca nhiu t chc và chuyên gia có tm vóc quc tế. Hi ngh quy t khong 85 người trong đó có khong 45 người Vit Nam đi tham d Hi Ngh t Quc Ni. Các v này thuc các cng đng tôn giáo ti Tây Nguyên, Tin Lành Khmer Krom,Tin Lành H’Mong, Cao Ðài, Hòa Ho và nhiu người trong các t chc Xã Hi Dân S Ðc Lp (VICSON) k c đi din ca Dân Oan Vit Nam.

Mt khái nim tht rõ ràng: mt khi quyn T Do Tôn Giáo được tôn trng thì nó cũng kéo theo rt nhiu quyn khác như T Do Hi Hp, T Do Phát Biu, T Do Di Chuyn v.v hay nói cách khác “Quyn T Do Tôn Giáo Là M Ca Các Quyn Khác”.

Hin nay BPSOS t chc song hành vi Hi Ngh XHDS vùng Ðông Nam Á, có th là bước khi đu đ ch đ này s là mt phn ni dung sinh hot ca Hi Ngh XHDS vùng Ðông Nam Á trong tương lai 

Ð biết cn k hơn v Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin xin tham kho thêm trong trang mng

www.machsongmedia.com.

hoc Audio Bui Phóng Vn TS Nguyn Ðình Thng & Lac Viet ca Ðài Radio Saigon900

 http://radiosaigonhouston.com/index.php/programs/v-n-d-hom-nay/461-v-n-d-hom-nay-ti-n-si-nguy-n-dinh-th-ng-nha-bao-tr-n-ng-c-binh-17-08-2016

 

Posted on 21 Aug 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt

 

  Chủ Nhật July 27, 2016

 

 

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali), 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

Thảm Họa Sóng Thần - Việt Nam Mất Chủ Quyền 2020 ?

 

 

Diễn Giả: TS Hà Văn Hải

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

 

Posted on 17 Jul 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Nhu Cầu Cấp Bách Cứu Nước - TS Hà Văn Hải, -- posted on 17 Sep 2016
 • Mẹ Teresa - Mẹ Của Thế Giới Người Nghèo - NV Trần Phong Vũ, -- posted on 10 Sep 2016
 • Hội Nghị Xã Họi Dân Sự Ðông Nam Á 2016 Ðông Timor, -- posted on 21 Aug 2016
 • Thảm Họa Sóng Thần - Việt Nam Mất Chủ Quyền 2020 ?, -- posted on 17 Jul 2016
 • Sự tương đồng về khủng bố giữa IS và CSVN , -- posted on 25 Jun 2016
 • Chuyến viếng thăm của TT Obama và tương lai Việt Nam , -- posted on 18 Jun 2016
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Tại QH Hoa Kỳ & Tại Ðông Timor - TSA Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 08 Jun 2016
 • Nước: Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng Của Trung Cộng, -- posted on 05 Jun 2016
 • Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 15 May 2016
 • 18 Ðời Vua Hùng Gầy Dựng Nước Văn Lang, -- posted on 22 Apr 2016
 • Kỷ Niệm 10 Năm Bản Tuyên Ngôn Lịch Sử - K8406 Ra Ðời, -- posted on 02 Apr 2016
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016 - Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 27 Mar 2016
 • Thực Chất Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay - Ô Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 17 Mar 2016
 • Tưởng Nhớ LM Nguyễn Khởi Phụng & Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, -- posted on 11 Mar 2016
 • Việt Nam Ði Về Ðâu Sau Ðại Hội Ðảng 12, -- posted on 27 Feb 2016
 • Tại Sao Dân Tộc Việt Nam Quá Ðiêu Linh - Một Giải Pháp Chính Trị Cho Việt Nam, -- posted on 12 Feb 2016
 • Ngày Quốc Tế Ðồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam 27/2/2016, -- posted on 26 Jan 2016
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ & Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu , -- posted on 15 Jan 2016
 • Tổng Kết Tình Hình Kinh Tế, Tài Chánh, Chính Trị & Xã Hội Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Cộng Năm 2015, -- posted on 30 Dec 2015
 • Tranh chấp quyền lực trong nội bộ Ðảng CSVN trước thềm Ðại Hội 12 , -- posted on 25 Dec 2015