THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 

  Chủ Nhật May 15, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 401

  

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali) 9:00pm Giờ Houston, 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Statement For The Commemoration Of VN Human Rights Day On Friday May 11

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 15 May 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 

  Chủ Nhật April 24, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 399

  

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4895

 

18 Ðời Vua Hùng Gầy Dựng Nước Văn Lang

Là Những Sự Kiện Lịch Sử Có Thật

 

Diễn Giả: Sử Gia Cổ Sử Việt Nam: Ông Phạm Trần Anh  

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 22 Apr 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Thằng Mõ

  

 

  Chủ Nhật April 3, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 397

  

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

 

Kỷ Niệm 10 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 8-4-2006 – 2016

Diễn Giả: LM Phero Phan Văn Lợi (Huế-Việt Nam), Ông Nguyễn Minh Cần (Moscow-Russia) & NV Trần Phong Vũ (Cali-USA)  

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

 

Kỷ Niệm 10 Năm Bản Tuyên Ngôn Lịch Sử

 

Nguyễn Minh Cần - Russia

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/03/ky-niem-10-nam-ban-tuyen-ngon-lich-su.html

Posted on 02 Apr 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

  Chủ Nhật March 27, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 396

  

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016

Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng

 

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 27 Mar 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21310594 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354