THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 

  Chủ Nhật May 15, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 401

  

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali) 9:00pm Giờ Houston, 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Statement For The Commemoration Of VN Human Rights Day On Friday May 11

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 15 May 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 

  Chủ Nhật April 24, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 399

  

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4895

 

18 Ðời Vua Hùng Gầy Dựng Nước Văn Lang

Là Những Sự Kiện Lịch Sử Có Thật

 

Diễn Giả: Sử Gia Cổ Sử Việt Nam: Ông Phạm Trần Anh  

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 22 Apr 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Thằng Mõ

  

 

  Chủ Nhật April 3, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 397

  

Từ 7:00pm Chủ  Nhật (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai VN

  

Chủ Ðề:

 

 

Kỷ Niệm 10 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 8-4-2006 – 2016

Diễn Giả: LM Phero Phan Văn Lợi (Huế-Việt Nam), Ông Nguyễn Minh Cần (Moscow-Russia) & NV Trần Phong Vũ (Cali-USA)  

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

 

Kỷ Niệm 10 Năm Bản Tuyên Ngôn Lịch Sử

 

Nguyễn Minh Cần - Russia

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/03/ky-niem-10-nam-ban-tuyen-ngon-lich-su.html

Posted on 02 Apr 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

  Chủ Nhật March 27, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 396

  

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016

Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng

 

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 27 Mar 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 15 May 2016
 • 18 Ðời Vua Hùng Gầy Dựng Nước Văn Lang, -- posted on 22 Apr 2016
 • Kỷ Niệm 10 Năm Bản Tuyên Ngôn Lịch Sử - K8406 Ra Ðời, -- posted on 02 Apr 2016
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016 - Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 27 Mar 2016
 • Thực Chất Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay - Ô Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 17 Mar 2016
 • Tưởng Nhớ LM Nguyễn Khởi Phụng & Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, -- posted on 11 Mar 2016
 • Việt Nam Ði Về Ðâu Sau Ðại Hội Ðảng 12, -- posted on 27 Feb 2016
 • Tại Sao Dân Tộc Việt Nam Quá Ðiêu Linh - Một Giải Pháp Chính Trị Cho Việt Nam, -- posted on 12 Feb 2016
 • Ngày Quốc Tế Ðồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam 27/2/2016, -- posted on 26 Jan 2016
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ & Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu , -- posted on 15 Jan 2016
 • Tổng Kết Tình Hình Kinh Tế, Tài Chánh, Chính Trị & Xã Hội Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Cộng Năm 2015, -- posted on 30 Dec 2015
 • Tranh chấp quyền lực trong nội bộ Ðảng CSVN trước thềm Ðại Hội 12 , -- posted on 25 Dec 2015
 • Dân Tộc Việt Nam Có Truyền Thống Chống Giặc Tàu Xâm Lược, -- posted on 18 Dec 2015
 • Ðồng Hành Vời Việt Khang - Tưởng Niệm Việt SDzũng, -- posted on 10 Dec 2015
 • Họp Thượng Ðỉnh Paris Về Thay Ðồi Khí Hậu - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 04 Dec 2015
 • Văn Nghệ Gây Quỹ Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội, -- posted on 02 Dec 2015
 • Mao Trạch Ðông Chỉ Ðạo HCM & Ðảng VC Giết Dân VN Trong Cải Cách Ruộng Ðất, -- posted on 29 Nov 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng VC & Biển Ðông VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Nov 2015
 • Mục Tiêu Giáo Dục Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 06 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân (Phần Nghi Thức) - Chính Sách Hoa Kỳ Trước Cái Chết Của TT Ngô Ðình Diệm Và Nền Cộng Hòa Việt Nam, -- posted on 30 Oct 2015