THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

  Chủ Nhật March 13, 2016


  Hội Luận 8406 Tuan Le 394

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

ởng Nhớ LM Nguyễn Khởi Phụng &

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

Mới Quá Vãng Ðể Lại Nhiều Thương Tiếc

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

   

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 11 Mar 2016
    

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

  Chủ Nhật Feb 28, 2016

  

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

Việt Nam Ði Về Ðâu Sau Ðại Hội Ðảng 12

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

Cựu Dân Biểu Thừa Thiên Huế

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

  

Biểu Tình Nhân Ngày Quốc Tế Ðồng Hành Với Dân Oan Việt Nam 27 th áng 2 n ăm 2016

  

Facebook Hồ Thị Bích Khương

https://www.facebook.com/bichkhuong.hothi

 

Facebook Trần thị Ngọc Anh

https://www.facebook.com/tran.ngocanh.39982

 

Facebook Cấn Thị Thêu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004583148627
Posted on 27 Feb 2016

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406

Din Ðàn Quc Dân Dng C Dân Ch

 Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Thằng Mõ

  

Thứ Bẩy Feb 13, 2016

 

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 

 

Tại Sao Dân Tộc Việt Nam Quá Ðiêu Linh

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn

 

Chuyên Khảo Chính Trị Công Quyền

 

……………………

 

 

Diễn Ðàn Con Ong

 

Chủ Nhật Feb 14, 2016

 

Từ 7:00pm Giờ Cali hoặc 10:00am sang Thứ Hai VN

 

Chủ Ðề:

 

Một Giải Pháp Chính Trị Cho Việt Nam

 

Diễn Giả LS Nguyễn Hữu Thống

 

Hội Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền  

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

..............

 

 

Phóng Viên Lê Chân Trả Lời Tạ Phong Tần (Phần I)

 

https://youtu.be/LzU8e5k_Mpk

 

Thông Ðiệp Cuối Năm Của Dân Oan VN Gửi Tạ Phong Tần

Posted on 12 Feb 2016
Posted on 26 Jan 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21307815 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354