THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

  Chủ Nhật March 20, 2016

 

HL8406 Tuần Lễ 395

  

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 9:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

 

Thực Chất  Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay

Diễn Giả: Ông Ðặng Tấn Hậu

Chuyên Gia Kinh Tế Tại Canada

 

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

 

Posted on 17 Mar 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

  Chủ Nhật March 13, 2016


  Hội Luận 8406 Tuan Le 394

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

ởng Nhớ LM Nguyễn Khởi Phụng &

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

Mới Quá Vãng Ðể Lại Nhiều Thương Tiếc

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

   

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 11 Mar 2016
    

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

  Chủ Nhật Feb 28, 2016

  

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

  

Chủ Ðề:

 

Việt Nam Ði Về Ðâu Sau Ðại Hội Ðảng 12

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

Cựu Dân Biểu Thừa Thiên Huế

  

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

  

Biểu Tình Nhân Ngày Quốc Tế Ðồng Hành Với Dân Oan Việt Nam 27 th áng 2 n ăm 2016

  

Facebook Hồ Thị Bích Khương

https://www.facebook.com/bichkhuong.hothi

 

Facebook Trần thị Ngọc Anh

https://www.facebook.com/tran.ngocanh.39982

 

Facebook Cấn Thị Thêu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004583148627
Posted on 27 Feb 2016

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406

Din Ðàn Quc Dân Dng C Dân Ch

 Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Thằng Mõ

  

Thứ Bẩy Feb 13, 2016

 

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 

 

Tại Sao Dân Tộc Việt Nam Quá Ðiêu Linh

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn

 

Chuyên Khảo Chính Trị Công Quyền

 

……………………

 

 

Diễn Ðàn Con Ong

 

Chủ Nhật Feb 14, 2016

 

Từ 7:00pm Giờ Cali hoặc 10:00am sang Thứ Hai VN

 

Chủ Ðề:

 

Một Giải Pháp Chính Trị Cho Việt Nam

 

Diễn Giả LS Nguyễn Hữu Thống

 

Hội Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền  

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

..............

 

 

Phóng Viên Lê Chân Trả Lời Tạ Phong Tần (Phần I)

 

https://youtu.be/LzU8e5k_Mpk

 

Thông Ðiệp Cuối Năm Của Dân Oan VN Gửi Tạ Phong Tần

Posted on 12 Feb 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Thực Chất Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay - Ô Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 17 Mar 2016
 • Tưởng Nhớ LM Nguyễn Khởi Phụng & Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, -- posted on 11 Mar 2016
 • Việt Nam Ði Về Ðâu Sau Ðại Hội Ðảng 12, -- posted on 27 Feb 2016
 • Tại Sao Dân Tộc Việt Nam Quá Ðiêu Linh - Một Giải Pháp Chính Trị Cho Việt Nam, -- posted on 12 Feb 2016
 • Ngày Quốc Tế Ðồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam 27/2/2016, -- posted on 26 Jan 2016
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ & Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu , -- posted on 15 Jan 2016
 • Tổng Kết Tình Hình Kinh Tế, Tài Chánh, Chính Trị & Xã Hội Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Cộng Năm 2015, -- posted on 30 Dec 2015
 • Tranh chấp quyền lực trong nội bộ Ðảng CSVN trước thềm Ðại Hội 12 , -- posted on 25 Dec 2015
 • Dân Tộc Việt Nam Có Truyền Thống Chống Giặc Tàu Xâm Lược, -- posted on 18 Dec 2015
 • Ðồng Hành Vời Việt Khang - Tưởng Niệm Việt SDzũng, -- posted on 10 Dec 2015
 • Họp Thượng Ðỉnh Paris Về Thay Ðồi Khí Hậu - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 04 Dec 2015
 • Văn Nghệ Gây Quỹ Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội, -- posted on 02 Dec 2015
 • Mao Trạch Ðông Chỉ Ðạo HCM & Ðảng VC Giết Dân VN Trong Cải Cách Ruộng Ðất, -- posted on 29 Nov 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng VC & Biển Ðông VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Nov 2015
 • Mục Tiêu Giáo Dục Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 06 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân (Phần Nghi Thức) - Chính Sách Hoa Kỳ Trước Cái Chết Của TT Ngô Ðình Diệm Và Nền Cộng Hòa Việt Nam, -- posted on 30 Oct 2015
 • Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Tầm Ảnh Hưởng Ðến Kinh Tế Chánh HK-TC-VC , -- posted on 16 Oct 2015
 • 6 Ðặc Tính Của Cố TT Ngô Ðình Diệm Ðã Góp Phần Xây Dựng Miền Nam - Nền Ðệ I VNCH Thành Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 11 Oct 2015
 • Tưởng Nhớ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện - Nhà Văn Trần Phong Vũ, -- posted on 04 Oct 2015
 • Quốc Nội Công Bố Ra Ðời, -- posted on 26 Sep 2015