THÔNG BÁO

Posted on 26 Jan 2016

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406

Din Ðàn Quc Dân Dng C Dân Ch

 Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

  

Chủ Nhật Jan 17, 2016

 

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Thứ Hai Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 


Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ & Việt Nam, Ðặc Biệt Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

 

Diễn Giả: Ông Ðặng Tấn Hậu – Chuyên về Kinh Tế Tài Chánh

 

  

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

Posted on 15 Jan 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Thằng Mõ

  

Chủ Nhật Jan 3, 2016

 

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Chủ Nhật Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 


Tổng Kết Tình Hình Kinh Tế, Tài Chánh, Chính Trị & Xã Hội Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Cộng Năm 2015

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới 

 

  

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Radio Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

https://dungcodanchu.wordpress.com

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 30 Dec 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Con Ong

 

 

Chủ Nhật Dec 27, 2015

 

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Chủ Nhật Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 


Tranh chấp quyền lực trong nội bộ Ðảng CSVN trước thềm Ðại Hội 12

 

Ảnh hưởng của nó lên tương lai Việt Nam trong vấn đề chủ quyền và tự do dân chủ

 

 

  

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Radio Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

https://dungcodanchu.wordpress.com

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

Posted on 25 Dec 2015
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Ngày Quốc Tế Ðồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam 27/2/2016, -- posted on 26 Jan 2016
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ & Việt Nam - Ông Ðặng Tấn Hậu , -- posted on 15 Jan 2016
 • Tổng Kết Tình Hình Kinh Tế, Tài Chánh, Chính Trị & Xã Hội Của Hoa Kỳ - Trung Cộng & Việt Cộng Năm 2015, -- posted on 30 Dec 2015
 • Tranh chấp quyền lực trong nội bộ Ðảng CSVN trước thềm Ðại Hội 12 , -- posted on 25 Dec 2015
 • Dân Tộc Việt Nam Có Truyền Thống Chống Giặc Tàu Xâm Lược, -- posted on 18 Dec 2015
 • Ðồng Hành Vời Việt Khang - Tưởng Niệm Việt SDzũng, -- posted on 10 Dec 2015
 • Họp Thượng Ðỉnh Paris Về Thay Ðồi Khí Hậu - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 04 Dec 2015
 • Văn Nghệ Gây Quỹ Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội, -- posted on 02 Dec 2015
 • Mao Trạch Ðông Chỉ Ðạo HCM & Ðảng VC Giết Dân VN Trong Cải Cách Ruộng Ðất, -- posted on 29 Nov 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng VC & Biển Ðông VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Nov 2015
 • Mục Tiêu Giáo Dục Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 06 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân (Phần Nghi Thức) - Chính Sách Hoa Kỳ Trước Cái Chết Của TT Ngô Ðình Diệm Và Nền Cộng Hòa Việt Nam, -- posted on 30 Oct 2015
 • Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Tầm Ảnh Hưởng Ðến Kinh Tế Chánh HK-TC-VC , -- posted on 16 Oct 2015
 • 6 Ðặc Tính Của Cố TT Ngô Ðình Diệm Ðã Góp Phần Xây Dựng Miền Nam - Nền Ðệ I VNCH Thành Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 11 Oct 2015
 • Tưởng Nhớ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện - Nhà Văn Trần Phong Vũ, -- posted on 04 Oct 2015
 • Quốc Nội Công Bố Ra Ðời, -- posted on 26 Sep 2015
 • 10 Vấn Nạn Vĩ Ðại Của Dân Tộc Ðược Giải Quyết Ra Sao ? - TS Nguyễn Anh Tuấn, -- posted on 20 Sep 2015
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới Nơi Các Trung Tâm Quyền Lực Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Sept, 2015 - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 12 Sep 2015
 • Ngày 2/9 – 70 Năm Cướp Chính Quyền - Phản Bội Dân Tộc, -- posted on 03 Sep 2015
 • Nền Giáo Dục Việt Nam Dưới Thời XHCN, -- posted on 28 Aug 2015