THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.com, www.8406news.com, www.Free Vietnam .Now.com,www.diendannguoidanvietnam.com, https://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Thằng Mõ

 

 

Chủ Nhật Dec 20, 2015

Từ 7:00pm (Giờ Cali) or 10:00am Chủ Nhật Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 

Dân Tộc Việt Nam Có Truyền Thống Chống Giặc Tàu Xâm Lược

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Ngọc Bích, Vietnam Fim Club

 

 

  

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Radio Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chjủ

https://dungcodanchu.wordpress.com

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 18 Dec 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.com, www.8406news.com, www.Free Vietnam .Now.com, www.diendannguoidanvietnam.com, https://dungcodanchu.wordpress.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

 

 

Thứ Bẩy Dec 12, 2015

Từ 7:00pm (Giờ Cali) ��" 10:00am Chủ Nhật Việt Nam

 

Chủ Ðề:

 

Ðồng Hành Với Việt Khang & Các Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội

 

Tưởng Nhớ Việt Dzũng

 

 

 

Với sự tham dự của Nhà Văn Trần Phong Vũ, Chị Lê Chân ��" Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước, Nữ Sĩ Hông Khương ��" Phát ngôn nhân Phong Trào Phụ Nữ VN Cứu Nước, Một số C/h Lực Lượng Quốc Dân, Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu, Một Số Các Bạn Trẻ Quốc Nội Hướng Về Quê Hương Ðất Nước.

 

Chương Trình Văn Nghệ Giáng Sinh Hậu Phương Mến Trao Người Tiền Tuyến

  

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Radio Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chjủ

https://dungcodanchu.wordpress.com

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 10 Dec 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Con Ong

 

 Tuần Lễ Thứ 380

 

Chủ Nhật Dec 6, 2015 từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

Thứ Hai Dec 7, 2015 từ 10:00am (Giờ VN)

 

 

Chủ Ðề:

 

Họp Thượng Ðỉnh Paris Về Thay Ðồi Khí Hậu

 

Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết, Chuyên Gia Về Mội Trường 

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

 

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 04 Dec 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Thằng Mõ

 

 

Thứ Bẩy Dec 5, 2015 từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

Chủ Ðề:

 

Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ

 

Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội

 

Yểm Trợ Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 

 

Với sự tham dự của Chị Lê Chân – Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước, Nữ Sĩ Hông Khương – Phát ngôn nhân Phong Trào Phụ Nữ VN Cứu Nước, Anh Tran Quốc Huy, Phó Ngoại Vụ Lực Lượng Quốc Dân, Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu, Một Số Nhà Ðấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội Lê Ái Quốc, MS Trung Tôn, Phạm Văn Trội …Etc…

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 02 Dec 2015
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Dân Tộc Việt Nam Có Truyền Thống Chống Giặc Tàu Xâm Lược, -- posted on 18 Dec 2015
 • Ðồng Hành Vời Việt Khang - Tưởng Niệm Việt SDzũng, -- posted on 10 Dec 2015
 • Họp Thượng Ðỉnh Paris Về Thay Ðồi Khí Hậu - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 04 Dec 2015
 • Văn Nghệ Gây Quỹ Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội, -- posted on 02 Dec 2015
 • Mao Trạch Ðông Chỉ Ðạo HCM & Ðảng VC Giết Dân VN Trong Cải Cách Ruộng Ðất, -- posted on 29 Nov 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng VC & Biển Ðông VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Nov 2015
 • Mục Tiêu Giáo Dục Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 06 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân (Phần Nghi Thức) - Chính Sách Hoa Kỳ Trước Cái Chết Của TT Ngô Ðình Diệm Và Nền Cộng Hòa Việt Nam, -- posted on 30 Oct 2015
 • Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Tầm Ảnh Hưởng Ðến Kinh Tế Chánh HK-TC-VC , -- posted on 16 Oct 2015
 • 6 Ðặc Tính Của Cố TT Ngô Ðình Diệm Ðã Góp Phần Xây Dựng Miền Nam - Nền Ðệ I VNCH Thành Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 11 Oct 2015
 • Tưởng Nhớ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện - Nhà Văn Trần Phong Vũ, -- posted on 04 Oct 2015
 • Quốc Nội Công Bố Ra Ðời, -- posted on 26 Sep 2015
 • 10 Vấn Nạn Vĩ Ðại Của Dân Tộc Ðược Giải Quyết Ra Sao ? - TS Nguyễn Anh Tuấn, -- posted on 20 Sep 2015
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới Nơi Các Trung Tâm Quyền Lực Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Sept, 2015 - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 12 Sep 2015
 • Ngày 2/9 – 70 Năm Cướp Chính Quyền - Phản Bội Dân Tộc, -- posted on 03 Sep 2015
 • Nền Giáo Dục Việt Nam Dưới Thời XHCN, -- posted on 28 Aug 2015
 • Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CSVN Trả Lời - TS Nguyễn Anh Tuấn & LM Phero Phan Văn Lợi, -- posted on 22 Aug 2015
 • Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm & Quan Hệ Việt Mỹ - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 14 Aug 2015
 • Tương Lai Của Biển Ðông & Của Ðảng CSVN - TS lê Minh Nguyên , -- posted on 07 Aug 2015
 • Khôi Phục Niềm Tin - Khôi Phục Ðạo Làm Người - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 01 Aug 2015