THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 Tuần Lễ Thứ 379

 

Chủ Nhật Nov 29, 2015 từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

Thứ Hai Nov 30, 2015 từ 10:00am (Giờ VN)

 

 

Chủ Ðề:

 

Mao Trạch Ðông Chỉ Ðạo HCM & Ðảng VC Giết Dân VN Trong Cải Cách Ruộng Ðất

 

Diễn Giả GS Vũ Quý Kỳ 

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

Posted on 29 Nov 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

 Tuần Lễ Thứ 378

 

Chủ Nhật Nov 15, 2015 từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

10:00am Thứ Hai Nov 16, 2015 Giờ Việt Nam

 

 

Chủ Ðề:

 

Tập Cận Bình - Ðảng Việt Cộng & Biển Ðông VN

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Phần mở đầu TS Nguyễn Bá Tùng & Thành Viên BÐH Giải Nhân Quyền VN Sẽ tường trình đôi nét về Biến Cố Trao Giải Nhân Quyền Nov 2015 Vừa Qua

 

 

 

Trân Trọng, 

 

Lạc Việt

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

 

Posted on 14 Nov 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

  

Diễn Ðàn Thằng Mõ

 

 Tuần Lễ Thứ 377

 

Chủ Nhật Nov 8, 2015 từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

10:00am Thứ Hai Nov 9, 2015 Giờ Việt Nam

 

 

Chủ Ðề:

 

Mục Tiêu Giáo Dục Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới

 

Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết

 

 

Trân Trọng,

 

Lạc Việt

 

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

Posted on 06 Nov 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn

  

Diễn Ðàn Con Ong

 

 Tuần Lễ Thứ 376

 

Chủ Nhật Nov 1, 2015 từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

10:00am Thứ Hai Nov 2, 2015 Giờ Việt Nam

 

(Ghi Chú: Bắc Mỹ Ðổi Giờ)

 

Chủ Ðề:

 

Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân (Phần Nghi Thức)

 

Chính Sách Của Hoa Kỳ Trước Số Phận Của TT Ngô Ðình Diệm & Nền Cộng Hòa Việt Nam

 

 Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên khảo về Chính Trị Công Quyền & Bang Giao Quốc Tế

 

(Tìm Lại Sinh Lộ Cho Dân Tộc)

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com

 

Posted on 30 Oct 2015
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Mao Trạch Ðông Chỉ Ðạo HCM & Ðảng VC Giết Dân VN Trong Cải Cách Ruộng Ðất, -- posted on 29 Nov 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng VC & Biển Ðông VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 14 Nov 2015
 • Mục Tiêu Giáo Dục Của Các Quốc Gia Trên Thế Giới - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 06 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân (Phần Nghi Thức) - Chính Sách Hoa Kỳ Trước Cái Chết Của TT Ngô Ðình Diệm Và Nền Cộng Hòa Việt Nam, -- posted on 30 Oct 2015
 • Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Tầm Ảnh Hưởng Ðến Kinh Tế Chánh HK-TC-VC , -- posted on 16 Oct 2015
 • 6 Ðặc Tính Của Cố TT Ngô Ðình Diệm Ðã Góp Phần Xây Dựng Miền Nam - Nền Ðệ I VNCH Thành Hòn Ngọc Viễn Ðông, -- posted on 11 Oct 2015
 • Tưởng Nhớ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện - Nhà Văn Trần Phong Vũ, -- posted on 04 Oct 2015
 • Quốc Nội Công Bố Ra Ðời, -- posted on 26 Sep 2015
 • 10 Vấn Nạn Vĩ Ðại Của Dân Tộc Ðược Giải Quyết Ra Sao ? - TS Nguyễn Anh Tuấn, -- posted on 20 Sep 2015
 • Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới Nơi Các Trung Tâm Quyền Lực Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Sept, 2015 - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 12 Sep 2015
 • Ngày 2/9 – 70 Năm Cướp Chính Quyền - Phản Bội Dân Tộc, -- posted on 03 Sep 2015
 • Nền Giáo Dục Việt Nam Dưới Thời XHCN, -- posted on 28 Aug 2015
 • Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CSVN Trả Lời - TS Nguyễn Anh Tuấn & LM Phero Phan Văn Lợi, -- posted on 22 Aug 2015
 • Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm & Quan Hệ Việt Mỹ - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 14 Aug 2015
 • Tương Lai Của Biển Ðông & Của Ðảng CSVN - TS lê Minh Nguyên , -- posted on 07 Aug 2015
 • Khôi Phục Niềm Tin - Khôi Phục Ðạo Làm Người - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 01 Aug 2015
 • Kinh Tế Tài Chánh Trung Cộng Suy Thoái Trầm Trọng Hay Sụp Ðổ - Ảnh Hưởng Ðến VC Ra Sao ? - TS Nguyễn Văn Lương - Chuyer6n Gia Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới, -- posted on 25 Jul 2015
 • Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Jul 2015
 • Nước Mỹ Vĩ Ðại - Nhân Tuần Lễ Mừng Ðộc Lập Của Hoa Kỳ - GS Nguyễn Ngọc Bích, -- posted on 09 Jul 2015
 • Vô Phúc Ðáo Tụng Ðình (Vụ Phi Kiện TC Ra Tòa Về Xâm Lược Biển Ðông) - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 09 Jul 2015