THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 Tuần Lễ Thứ 341

 

Chủ Nhật Feb 1, 2015

 

Từ 7:00pm – 10:00pm Giờ Cali

Từ 10:00pm – 1:00am  Giờ New York

Từ 10:am Thứ Hai  Giờ Việt Nam

 

  

 

Chủ Ðề

 

Chào Ðón & Chúc Mừng Ông Trần Anh Kim

 Thành Viên BÐH Khối 8406 Trở về Với Hàng Ngũ Ðấu Tranh Khi Vừa Ra Tù VC

 

Ðề Tài Hội Luận: 40 Năm Nhìn Lại

 

Diễn Giả: Nhà Văn Chu Tất Tiến

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

   

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

Posted on 31 Jan 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 Tuần Lễ Thứ 340

 

Chủ Nhật Jan 25, 2015

 

Từ 7:00pm

 

 

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

 

Chủ Ðề

 

Dân Chủ Cho Việt Nam

Chính Nghĩa, Quốc Tế Vận & Nội Lực

 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

   

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

Posted on 22 Jan 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 Diễn Ðàn Paltalk

 

Tuần Lễ Thứ 339A/B

 

  

 

Diễn Ðàn Thằng Mõ

Thứ Bẩy Jan 10, 2015 – 7:00pm (Giờ Cali)

(Chủ Nhật Việt Nam – 10:00am)

 

  

Chủ Ðề

 

Kêu Cứu Án Tử Oan Cho Hồ Duy Hải & Nguyễn Văn Chưởng

 

Lm Phero Phan Văn Lợi - Khối 8406, Bà Nguyễn Thị Loan - Mẹ Hồ Duy Hải, Chị Trần Thị Hồng Khương – Radio Toàn Dân Cứu Nước, Chị Trần Thuý Nga - Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam & Người Nhà Gia Ðình Anh Nguyễn Văn Chưởng  

 

 

 

***

 

Diễn Ðàn

 

Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Chủ Nhật Jan 11, 2015 – 7:00pm Giờ Cali

(Thứ Hai Việt Nam – 10:00am)

 

Chủ Ðề

 

Thế Giới Chống Trung Cộng

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

Posted on 09 Jan 2015

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 Diễn Ðàn

 

Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Tuần Lễ Thứ 338

 

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

  

 

Chủ Nhật Jan 4, 2015

 

  

Chủ Ðề

 

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Tại Berlin Dec 10, 2014

 

& Ngày Hòa Bình Cho Thế Giới Jan 1, 2015

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

Posted on 02 Jan 2015
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »


Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21307815 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354