THÔNG BÁO

Ðông Hải Là Của Việt Nam theo Công Pháp Quốc Tế

Hội Ðồng Thành Phố Vancouver
Biểu Quyết Thông Qua Quyết Ðịnh

Ðặt Tên Khu Vực Thương Mại Kingsway Thành “Little Saigon-Vancouver”

 

Bản Tin

Hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2011 Hội Ðồng Thành Phố Vancouver đã biểu quyết thông qua quyết định đặt tên khu vực thương mại Kingsway thành Khu Vực thương mại “Little Saigon-Vancouver” với số vote 100%. Ðây là một tin nóng & rất vui cho toàn thể cộng đồng Việt Nam Vùng Metro Vancouver, Canada và Hải Ngoại.

Thực ra Hội Ðồng Thành Phố Vancouver đã có cuộc thảo luận trước đó vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, và hôm nay với sự có mặt của hầu hết các đoàn thể đang sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt vùng Metro Vancouver tham dự tiến trình bỏ phiếu của Hội Ðồng Thành Phố để hỗ cho việc thông qua nghị quyết trên.

Ðể có được thành quả trên, Một số đông anh chị em thiện nguyện là hội viên của các hội đoàn Quốc Gia đã bỏ công sức và thời gian đi xin chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư để trao cho Hội Ðồng Thành Phố Vancouver. Sau 2 tháng vận động, Nhóm Thiện Nguyện Little Saigon-Vancouver đã có được gần 3000 chữ ký Thỉnh Nguyện Thư của đồng bào, gần 200 cơ sở thương mại trên khu vực Kingsway tham gia ký thỉnh nguyện thư và đặc biệt có được sự hỗ trợ của 10 Hội Ðoàn Quốc Gia: Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Nam, Hội Ái Hữu Ðồng Bằng Sông Cửu Long, Phong Trào Tự Do Việt Nam, Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 Vancouver, Nhóm Cờ Vàng Vancouver, Hội Cựu Sinh Viên Thủ Ðức- Ðồng Ðế, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Liên Minh Dân Chủ, & Hội Người Việt Tự Do tại BC.

Ðể có được sự đồng thuận lớn lao hơn trong cộng đồng Người Việt vùng MetroVancouver, và cũng để có tiếng nói mạnh mẽ hơn cho những Thỉnh Nguyện Thư gửi cho Hội Ðồng Thành Phố, Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 vừa qua, 10 Hội Ðoàn nêu trên cùng với quý đồng bào & thương gia quan tâm đã gặp gỡ nhau trong một phiên họp và tất cả đã đồng ý thành lập chính thức  Ban Vận Ðộng Thành Lập và Duy Trì Khu Phố “Little Saigon-Vancouver” (Support for Establishing and Maintaining “Little Saigon-Vancouver” Committ ee. Hội nghị cũng đề cử một ban điều hợp gồm 5 vị để điều hành công việc (xếp theo thứ tự ABC): Ông Trần Ngọc Bính, B/S Phan Thiệu Cát, Ông Nguyễn Phú Hiền, Ông Nguyễn Hũu Ninh, & Ông Toàn Lai.

Sau đây là bài phát biểu của Ông Trần Ngọc Bính, thành viên Ban Vận Ðộng Thành Lập & Duy Trì Khu Phố “Little Saigon-Vancouver

 

 A Message to the Members of Vancouver City Council

With Regards To “Little Saigon Vancouver” at Kingsway Business Area

(Oct 6th, 2011)

 

Dear Mr. Robertson, Mayor  and  all councillors of the City of Vancouver,

 

Dear Sirs & Madams

 

I am Binh Tran, president of  The Vietnamese Cultural Activities Society. I would like, here, to express my petition and my deep sentiment of  thanks to you in this solemn to our community event – That’s the Council’s vote to name “Little Saigon-Vancouver” a part of Kingways Business Area.

 

In 1954, my parents escaped the communist regime from North to South Vietnam and at that time, I was 5 years old.

 

In 1980, After South Vietnam collapsed on April 30th, 1975, I escaped the communist regime once more to the Southeast Asian Sea, called Bien Dong in Vietnamese, becoming one of 2 million Boat People in the 80’s decade.

 

From 1979, with the 4000 Project at Ottawa, The Canadian Government and Canadians have  opened their  hearts to accept Vietnamese refugees  I, myself  and hungdred of thousand  Vietnamese refugees we have been in Canada since and have established the present large Vietnamese Canadian community. We don’t know how to say thanks enough for that humane gesture.

 

Most Vietnamese refugees learned, worked, and adapted fast to Canadian society, and they try their best to work by labor, mind and heart to thank and give back to Canadian society.

 

Dear Sirs & Madams,

 

Right after landing on Canadian soil, I was so surprised how many ethnic communities live together peacefully in Canada. I have since learned more about multiculturalism, an important part of Canadian legacy. For more than 10 continuous years that followed, the Vietnamese Cultural Activities Society had participated in Canada Day at BC Place, at PNE; at MultiCulture Festival and have participated annually in Lunar New Year and the Children’s Full Moon Festival as well.

 

One more thing, the last but the important to Vietnamese Refugees, when we landed in Canada we brought nothing, or to be exact, we had nothing to bring except the Freedom in our hearts – The Freedom, nobody can see it except  its symbol. Our Freedom symbol becoming the Heritage is the name of Saigon and the Yellow Flag as you commonly see in all our festivals and ceremonies.

 

Today, I myself and most Vietnamese people in Metro Vancouver, In Canada  and all over the world, we are waiting for the Great Event with their thumping hearth: The Vancouver City Council’s  Resolution on the naming  “Little Saigon-Vancouver”.

 

I knew in 1979,  the Canadian government was already opening its heart to accept Vietnamese refugees.

 

And now, in 2011, I hope Vancouver City opens its heart to accept the name of a symbol of Freedom, “Little Saigon Vancouver” for Kingsway Business Area.

 

Last year, at the Winter Olympic Games, the big successful event of  the Vancouver City  and  of  British Columbia, the Vietnamese community participated in the celebration of  that event. One of  my friend had written a poem and based on that, I wrote  down a song. Here are the few of those verses:

 

What do you see at Vancouver Winter Game,
I see the Yellow Flag waving in the wind

Waving through  a poetic sky
I feel warm like Saigon, In Spring

Even now Vancouver, In winter

I fall in dream: Saigon-Vancouver

 

And now I will sing that words in Vietnamese

 

Em đã thấy gì giữa mùa đông,
Thế  Vận Cờ Vàng tung trong gió
Cờ em vẫy động một trời thơ
Em mơ Saigon – Vancouver

 

My Dream: Little Saigon Vancouver becoming … true

 

Thank you,

 

Binh Tran

Coordinator of the Support for Establishing and Maintaining

“Little Saigon Vancouver” Committee.

 

 

Posted on 07 Oct 2011
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016