THÔNG BÁO

Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc - Mừng Phật Ðản PL2556

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam


Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

Chủ Nhật May 6th, 2012


Tuần Lễ Thứ 207

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc

Nếp Sống Muôn Ðời Của Tổ Tông (Huyền Không Thi Sĩ)

Nhân Mùa Phật Ðản - Phật Lịch 2556

Diễn Giả: Giáo Sư Lưu Trung Khảo

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền viện
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Saigon


Phật lịch 2556

Số : 06/TT/VTT

 

THÔNG ÐIỆP PHẬT ÐẢN P.L. 2556
của Ðức Ðệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng ÐộNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni,

Thưa toàn thể quý liệt vị Cư sĩ thiện tri thức, Nam Nữ Phật tử trong và ngoài nước,

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi hoan hỉ gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước nhân ngày Khánh đản của Ðức Ðiều Ngự Như Lai.

Diễm phúc lớn của nhân sinh là được chào đón Ngày Phật Ðản, vì kể từ ngày ấy, nhân loại biết được phương pháp diệt trừ vô minh, nguyên nhân của mọi khổ đau, để bước lên đường giác ngộ, giải thoát.

Người Phật tử Việt Nam đã hai nghìn lần Mừng Phật Ðản kể từ khi đạo Phật du nhập nước ta. Hai nghìn lần hòa quyện đức tính Từ bi, Trí tuệ và Vô úy làm nền tảng dựng lập văn hiến Việt Nam. Nhờ lòng Từ bi cao cả mà không chán khổ sinh tử, không xa lánh chúng hữu tình, mang trách nhiệm lợi sinh, sống trong sự đền ơn đáp trả Tứ trọng ân : Ân Cha Mẹ, Ân Thầy Bạn, Ân Quốc gia xã hội, và Ân Tam bảo. Nhờ Trí tuệ bát nhã mà biết phân biệt thiện ác, chính tà, bước lên Con Ðường Phật. Nhờ Vô úy mà không ngại gian nguy, đơn độc, đem nghiệp lực giác ngộ của mình xoay chuyển cộng nghiệp si mê, thống khổ, xấu xa của nhân thế.

Lịch sử Phật giáo Việt Nam là quá trình người Phật tử Việt thực hiện ba yếu tính từ bi, trí tuệ và vô úy. Không lấy cá nhân, tư kỷ làm gốc, mà lấy nhân quần, xã hội, mọi loài chúng sinh làm tiêu đích giải thoát, giác ngộ. Cho nên khi gặp phải các triều chính hay chế độ hư hèn, hủy báng chánh pháp, khi đối diện các thế lực xâm lược chủ quyền dân tộc hay xâm phạm tự do tư tưởng con người, thì người Phật tử Việt luôn đi đầu trong việc ngăn chặn đại nạn xẩy ra.

Du nhập từ nước ngoài, nhưng đạo Phật đã hòa đồng cùng dân tộc trong đời sống truyền thống cũng như tín ngưỡng tâm linh, trở thành một tôn giáo của đất nước, đem tinh thần bình đẳng, tự do làm đê chắn các giai cấp chuyên chế. Có thể nói Phật giáo làm nền tảng cho xã hội sinh hoạt đồng bộ trên các lĩnh vực đạo đức, văn hóa, kinh tế, chính trị nhằm phát triển con người và quốc gia.

Người Phật tử không thể tách lìa vận mệnh dân tộc, vận mệnh thế giới với vận mệnh chánh pháp. Không có chánh pháp thì thế gian này còn tiếp tục sử dụng năng lực hữu hạn cung cấp cho những dục vọng vô cùng, nhằm đánh đổ đạo đức và thủ tiêu liêm sỉ. Ba mươi bảy năm qua, tính theo con số biết được trong nền thông tin bưng bít một chiều, đã có hai mươi hai Tăng Ni, Phật tử tự thiêu không ngoài mục đích bảo vệ chánh pháp. Gợi lại hình ảnh đau thương này, tôi muốn nhắc nhở đến ngôi vị Bồ Tát trong lòng người con Phật để kiên trì với sự nghiệp đại thệ nguyện và đức hóa đại từ bi, đồng thời hiến dâng lên Ðức Thế Tôn trong ngày Khánh đản những hy sinh và nỗ lực của Phật tử Việt Nam. Ðể từ đây, trong những năm tháng tới, người Phật tử biết mình phải làm gì trong việc xem hoằng pháp như chuyện nhà, việc lợi sinh như chức nghiệp. Nhờ vậy, mới mong cứu độ cho những xác thân không làm nô lệ cho thế sự, tinh thần thôi làm tôi mọi cho cuồng tín.

Phật tử là người có thọ mạng hai nghìn năm Phật giáo, một trữ lượng cứu khổ trừ nguy vô cùng tận. Và Phật Ðản là ngày ý thức lại thọ mạng lâu dài này. Phật giáo Việt Nam có đóng gópgì hay không, chỉ những ai thực hiện được những gì Phật giáo thực hiện suốt Phật lịch 2556 năm mới có thể trả lời chân xác câu hỏi ấy.

Bằng cách đó, mà người Phật tử Việt Nam giữ gìn lòng tin tưởng của mình vào chánh pháp, vào trách nhiệm cứu khổ trừ nguy giữa thời đại nhiễu nhương, đen tối và bạo động hôm nay.

Tôi xin kêu gọi chư Liệt vị tôn túc cùng toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước hãy đón Phật vào lòng và trang nghiêm cử hành Ðại lễ.

Thanh Minh Thiền viện - Saigon, Mùa Phật Ðản 2556
Ðệ Ngũ Tăng Thống,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ÐỘ

 

Posted on 04 May 2012
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017