THÔNG BÁO

Ðã đến lúc sức mạnh toàn dân bùng phát

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam

Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

                                 Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

August 19st, 2012

 

Tuần Lễ Thứ 222

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận:

Ðã Ðến Lúc Sức Mạnh Toàn Dân Bùng Phát

 

Diễn Giả

Giáo Sư Lưu Trung Khảo

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt 8406

 

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình

Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

     Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam đã diễn ra vào thứ Bảy ngày 11-8-2012 tại hội trường Unify Event Center, 765 Story Rd thành phố San Jose. Ðại hội được tổ chức bởi Khối 8406 Hoa Kỳ liên kết với các tổ chức đấu tranh dân chủ nhân quyền để yểm trợ hữu hiệu cho cuộc đấu tranh giải thể chế Cộng Sản và Dân Chủ hóa đất nước .

 

3 phút: Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

http://www.youtube.com/watch?v=7XGJ7JJhV_8&feature=youtu.be

 

38 phút: Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

http://www.youtube.com/watch?v=hEu4gffMBD4&feature=youtu.be

 

   http://vietvungvinh.com/

 

 

Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam

Ðịa chỉ liên lạc: 1990 Uphall Ct., San Jose, CA 95121, USA.

Email: daihoi8406@yahoo.com

B Ả N   C Ô N G   B Ố

Trước quốc nạn Hán hóa của tập đoàn bành trướng Cộng Sản Bắc Kinh với sự đồng lõa của tập đoàn tay sai Cộng Sản Hà Nội, Khối 8406 Hoa Kỳ và một số đoàn thể quốc gia đã cùng tổ chức một đại hội với danh xưng “Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền cho Việt Nam”.

 

− Tại hội trường Unify Event Center, 765 Story Rd, San Jose, California, USA.

− Từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều, ngày 11 tháng 8 năm 2012

Ðại Hội gồm hai phần: 1. Hội Thảo Chính Trị (ban sáng), và 2. Ðại Hội Thành Lập Ủy Ban Liên Kết Ðấu Tranh Yểm Trợ Quốc Nội (ban chiều).

Ðại hội đã thu hút 62 đoàn thể yêu nước khắp hải ngoại (Hoa Kỳ, Pháp và Canada) hưởng ứng thư mời về tham dự.

Sau hai buổi sinh hoạt tích cực và sôi nổi của các phái đoàn đại biểu và sự đóng góp ý kiến quý báu của các đại biểu quan khách, quý vị nhân sĩ và đồng hương, Ðại Hội đã đồng thuận đi đến những kết quả:

I. Quyết định thành lập Ủy Ban Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Yểm Trợ Quốc Nội với tuyệt đối đa số biểu quyết đồng thuận.

II. Quyết định bầu ra một Ủy Ban Vận Ðộng gồm 11 (mười một) vị từ các đoàn thể tham dự. Ủy Ban Vận Ðộng nầy có trách nhiệm mời bổ sung thành phần nhân sự có uy tín và năng lực để hình thành Ủy Ban Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Yểm Trợ Quốc Nội với các cơ cấu: Ban Quốc Tế Vận, Ban Nhân Quyền, Ban Nghiên Cứu Sách Lược, Ban Liên Lạc Quốc Nội, Ban Liên Lạc các Ðoàn Thể Hải Ngoại, Ban Truyền Thông & Tuyên Vận, Ban Thanh Niên, Ban Tài Chánh, Ban Soạn Thảo Bản Ðiều Lệ, v.v…

III. Các vị được bầu ra gồm 17 vị, trong đó có 6 vị vì công tác đặc biệt của tổ chức mình xin được rút tên, mà chỉ nhận vai trò yểm trợ. 11 vị còn lại sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm gồm:

 01. Ông Thái Văn Hòa (Hoa Kỳ)

 02. Ông Nguyễn Trung Cao (Hoa Kỳ)

 03. Ông Cao Gia (Hoa Kỳ)

 04. Ông Lạc Việt (Canada)

 05. Ông Nguyễn Chính Kết (Hoa Kỳ)

 06. Ông Nguyễn Văn Tần (Hoa Kỳ)

 07. Ông Nguyễn Phương Ðông (Pháp Quốc)

 08. Ông Lương Văn Ngọ (Hoa Kỳ)

 09. Bà Hạ Uyên ( Hoa Kỳ)

 10. Ông Nguyễn Phúc Bảo Quốc (Hoa Kỳ)

 11. Ông Hồ Vũ (Hoa Kỳ)

IV. Sau khi Ủy Ban Vận Ðộng kiện toàn các cơ cấu tổ chức được đại hội trao phó, các thành viên sẽ trình diện đồng hương người Việt quốc gia tại hải ngoại trong một buổi Lễ Ra Mắt được tổ chức sau đó.

V. Trong thời gian Ban Thường Vụ chưa được bầu, Ban Tổ Chức và Ban Ðiều Hợp Ðại Hội sẽ tạm thời nhận nhiệm vụ triệu tập phiên họp đầu tiên

Bản Công Bố nầy được đúc kết theo tinh thần Ðại Hội Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ & Nhân Quyền Yểm Trợ Quốc Nội vừa qua.

Làm tại San Jose, ngày 12 tháng 8 năm 2012.

Thay mặt Ban Tổ Chức: Ông  Nguyễn Trung Cao

Thay mặt Ban Ðiều Hợp:  Ông Thái Văn Hoà

Ðại Diện Khối 8406 Hải ngoại: GS Nguyễn Chính Kết

 

Posted on 19 Aug 2012
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016
 • Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2016 - Boston Massachusetts USA, -- posted on 13 Dec 2016
 • Bầu Cử Mỹ 2016 & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ - GS Vũ Quý Kỳ, -- posted on 05 Dec 2016