THÔNG BÁO

Mừng Xuân Quý Tỵ * Cầu Mong Ðất Nước Chuyển Mình

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

Chủ Nhật Feb 10th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 245

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Sinh Hoạt

Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

 

Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội  

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

Trân trọng kính chuyển tới Quý Vị Quý Bạn 26 AUDIO và TEXT
các bài nhận định, tâm tình và Chúc Tết Quý Tỵ 2013, chứa đựng

Tâm 
 đồng bào hải ngoại gởi tới đồng bào quốc nội. Ðây là 
món "quà tinh thần" đầu năm, chuyển
 qua mạng lưới Internet toàn 
cầu: 
Emails, Paltalk, yahoo/gmail Groups, Radio, Web, Blogs. 

 

 

1.
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964. 
Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3


2.
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác 
(Repost 2012)

Ðức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HTThichHoGiac_FINAL.m3u

http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3

3.
Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện 
*(Repost 2012)
Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp3


4.
Linh mục Ðinh Xuân Long
 
Giáo phận Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh xứ nhà thờ Thánh Giuse. Tham gia hoạt động 
cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.m3u 
http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.mp3


5.
Hiền tài Phạm Văn Khảm 

Quyền Chủ Trưởng Hội Ðồng Ðại Diện, 
thay mặt Cơ Quan Ðại Diện Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham_CaoDaiGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham_CaoDaiGiao.mp3


6.
Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại

Hiền tài Phạm văn Khảm, chủ tịch Hội Ðồng Liên Tôn
Việt Nam Hải Ngoại tuyên đọc Lời Chúc Ðầu Năm
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham.mp3


7.
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm
Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam
Cộng Hòa. Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn Ðề Thi, thuộc
Bộ Giáo Dục VNCH. Cựu Giáo sư Hiệu Trưởng Petrus Ký, Saigon.

http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhLiem.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhLiem.mp3

8.
Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu

Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo (Nam California)
Thành viên Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại 
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.mp3


9.
Giáo sư Lưu Trung Khảo

Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại
Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ 
Ðặc trách chương trình Radio Hải Triều Âm của Phật Giáo
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.mp3

10.
Nhà văn Trần Phong Vũ

Nguyên là chủ bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân (Công Giáo)
Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ 
Ðặc trách Tủ Sách Tiếng Quê Hương 
www.tiengquehuong.com
http://audio.freevietnews.com/20130205_NvTranPhongVu.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_NvTranPhongVu.mp3

 

11.
Nhà văn Mặc Giao
Cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Chủ bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân (Công Giáo)
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.mp3

12.
Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc 
Chủ tịch Ban Chấp Hành 
Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsCanThiBichNgoc.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsCanThiBichNgoc.mp3

13.
Nguyễn Chính Kết

Thành viên Ban Ðại Diện Khối 8406 quốc nội
Cựu giáo sư dạy Triết học và Thần học tại một số Tu Viện Công Giáo
Ðiều hợp Vấn Ðề Hôm Nay trên Saigon Network & VAN-TV
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.mp3 


14.
Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng
Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsNguyenBaTung.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsNguyenBaTung.mp3


15.
Tiến sĩ Hà Văn Hải
Ðiều hành Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương
chú trọng hoạt động trên lãnh vực quốc tế vận
http://audio.freevietnews.com/20130203_TsHavanHai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_TsHavanHai.mp3


16.
Tiến sĩ Nguyễn văn Lương

Chuyên gia điện toán và kinh tế tài chánh
chuyên ngành quản trị thương mại quốc tế
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.mp3


17.
Giáo sư Nguyễn Quốc Khải
 

Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế tại World Bank,
Cựu Chủ tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam. 
Nguyên là chủ bút báo điện tử Vietnam Review
Giáo sư Johns Hopkins University & University of Florida
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.mp3


18.
Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng
Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS.
Tác giả tập sách "Thông Ðiệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". 
Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu.
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.mp3

19.
Giáo sư Nguyễn Lý-Tưởng

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hoà/Thừa Thiên (1967-1971). 
Cựu tù nhân chính trị dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, 14 năm. 
Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo Trung Ương Ðại Việt Cách Mạng Ðảng
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.mp3

20.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Ðệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Ðại Việt
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.mp3


21.
Tiến sĩ Phan Văn Song
Cựu giáo sư đại học Poitier Université, giảng dạy 
môn Luật Y Khoa (Medical Law) ở Pháp. 
Hiện nay ông là Chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsPhanVanSong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsPhanVanSong.mp3

 

22.
Ông Ðỗ Minh Ðức
Tín đồ Cao Ðài Giáo
Cựu Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Houston Texas, Hoa Kỳ
Nguyên là giáo sư Trung học, dạy môn Toán ở Hoa Kỳ
http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.mp3


23.
Nhà báo Hải Triều

Nhóm Nhà Văn Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa
Nhà thơ đấu tranh Lê Khắc Anh Hào
Chủ bút nguyệt san Việt Nam, Canada
http://audio.freevietnews.com/20130202_HaiTrieu.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HaiTrieu.mp3


24.
Bác sĩ Lâm Thu Vân
Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Tích cực làm việc cộng đồng nhiều năm
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsLamThuVan.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsLamThuVan.mp3


25.
Ký giả Kiều Mỹ Duyên
Cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa
Thông tín viên trên các radio và truyền hình hải ngoại 
http://audio.freevietnews.com/20130202_KieuMyDuyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_KieuMyDuyen.mp3

26.
Ông Ðặng Tấn Hậu

Chuyên gia về tài chánh và hành chánh tại Canada
Tác giả một số tài liệu về Phật Giáo Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông
http://audio.freevietnews.com/20130205_DangTanHau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_DangTanHau.mp3


 

Mỗi người là một Chiến Sĩ Truyền Tin
KÍNH NHỜ CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM

 

 

 

Posted on 09 Feb 2013
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016